Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Екологічні зв’язки

Україна підтримує міжнародні екологічні зв’язки з багатьма країнами світу, насамперед за допомогою участі в міжнародних екологічних програмах. Зокрема, вона бере участь у міжнародній програмі “Людина і біосфера”, виступає стороною понад 20 міжнародних конвенцій, пов’язаних з охороною довкілля, а також понад 10 двосторонніх угод у цій сфері. Україна постійно співпрацює з міжнародними організаціями системи ООН у галузі охорони навколишнього середовища (ЮНЕП, ЄЕК ООН, ПРООН, MATATE, ФАО, Центром ООН з населених пунктів, Комісією сталого розвитку, Глобальним екологічним фондом), бере участь у регіональних природоохоронних заходах (Чорне море, Дунай, Карпати, Донбас та ін.) і в дослідженнях, пов’язаних з чорнобильською тематикою.

Отже, Україна має добре розвинуті міжнародні (зовнішні) зв’язки, подальше зміцнення яких сприятиме зміцненню позицій України як незалежної держави на міжнародній арені.

Транскордонне співробітництво

В Україні отримало розвиток нормативно-законодавче поле реалізації транскордонної співпраці. У 2004 р. Верховна Рада прийняла Закон “Про транскордонне співробітництво”. Згодом відповідні постанови і рішення прийняті й Кабінетом Міністрів, зокрема у грудні 2006 р. – Постанова, яка затвердила Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 рр. У цьому документі визначено низку заходів на згаданий період, найважливішими серед яких є формування нормативно-правової бази, створення відповідної інфраструктури, спільні з сусідніми країнами транскордонні проекти розвитку територій, створення інформаційної мережі тощо. Зокрема, на 2008 р. Програмою було заплановано фінансування за участю Державного бюджету 16 проектів транскордонного співробітництва у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській і Харківській областях.

Суттєво активізувалося транскордонне співробітництво України з іншими країнами через єврорегіони.

Єврорегіон – юридично оформлена (за нормами Ради Європи) територія транскордонного співробітництва між територіальними громадами або місцевими органами влади прикордонних регіонів двох або більше держав, які мають спільний кордон. Ця співпраця спрямована на координацію взаємних зусиль і здійснення ними узгоджених заходів у різних сферах життєдіяльності, відповідно до національних законодавств і норм міжнародного права, для розв’язання спільних проблем і в інтересах людей, котрі населяють цю територію по обидва боки державного кордону. Діяльність євро-регіонів розглядається як один з елементів загальноєвропейської системи пріоритетів, що відповідає принципові інтеграції держав через інтеграцію регіонів. Така діяльність передбачає прискорення соціально-економічного розвитку транскордонних регіонів; кадрову інфраструктурну підготовку регіонів і країни загалом для поглиблення співпраці з ЄС, прискорення європейських процесів інтеграції, реалізації потенціалу формування експортної спеціалізації регіонів; розвиток міжнародних зв’язків у галузях туризму, рекреації, охорони навколишнього середовища. Відомі, наприклад, єврорегіон “Сартолюкс”, що охоплює Саар (ФРН), Лотарингію (Франція) і державу Люксембург. До еврорегіону “Нейсе” входить низка східних земель ФРН, західні воєводства Польщі й західні округи Чехії (всі вони розташовані вздовж р. Нейсе). Єврорегіони мають власні органи управління. За сучасних умов єврорегіони можуть бути поділені на Три категорії, Які:

– охоплюють прикордонні території країн ЄС і мають спільні економічні й адміністративні проблеми (наприклад, низький рівень ВВП порівняно з іншими регіонами ЄС, вищий рівень безробіття);

– охоплюють території держав ЄС, для котрих характерний переважний розвиток аграрного виробництва (класичний приклад цієї категорії – французько-іспанське прикордоння);

– створюються на територіях країн, що не входять до ЄС і е дійовими засадами для введення нових країн до загальноєвропейських інтеграційних процесів.

Україна бере участь у діяльності семи єврорегіонів. На кордонах України з новими країнами-членами ЄС діють чотири єврорегіони:

1. “Карпатський” (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Україна), створений у 1993 р. Охоплює територію площею 132,7 тис. км2 з населенням 14 млн осіб. Це транскордонна асоціація прикордонних адміністративних районів країн, що входять до складу Карпатського єврорегіону, яка створена з метою координації транскордонного співробітництва. Пріоритетами функціонування цього єврорегіону вважаються: розвиток транспортного зв’язку на його території; вирішення проблем розвитку інфраструктури, туризму; створення сучасної функціональної структури економіки регіону; розширення європейської й атлантичної співпраці.

2. “Буг” (Польща, Білорусь, Україна), створений у 1993 р.

3. “Нижній Дунай” (Молдова, Румунія, Україна), створений 1998 р.

4. “Верхній Прут” (Молдова, Румунія, Україна).

На північно-східному кордоні діють ще два єврорегіони:

1. “Дніпро” (Чернігівська область України, Брянська область Росії та Гомельська область Білорусі).

2. “Слобожанщина” (Харківська область, Бєлгородська область Росії).

Між Сумською областю України та Курською областю Російської Федерації 24 квітня 2007 р. укладено угоду про створення сьомого єврорегіону – “Ярославна”.

Особлива увага в єврорегіонах приділяється розвитку прикордонної та транспортної інфраструктури, насамперед, міжнародних транспортних коридорів. Розбудовуватимуться автобани.

Втілюється також Програма сусідства з Європейським Союзом, яку здійснюють держави-члени, країни-кандидати та країни-партнери Євросоюзу, з назвою “Підготовка шляхів до запровадження нового інструменту сусідства”.

Крім цього, Україна бере активну участь у міжнародних організаціях і асоціаціях. Це, зокрема, Асамблея європейських регіонів, Конгрес регіональних і місцевих влад Європи, Асоціація європейських прикордонних регіонів, Конференція приморських регіонів Європи та ін.

На парламентських слуханнях, що відбулися 16 травня 2007 р. під назвою “Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва”, обговорювалися питання інтенсифікації співпраці України з Європейським Союзом у межах єврорегіонів і перспектив транскордонного співробітництва. Унаслідок цього було запропоновано визначити єдиний центральний орган виконавчої влади, який на державному рівні здійснюватиме координацію транскордонного співробітництва регіонів України; провести інвентаризацію договірно-правової бази, укладеної на міжрегіональному рівні, для приведення її у відповідність із законодавством; здійснити аналіз зовнішньої торгівлі й інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Реалізація зазначених пропозицій і заходів дасть змогу виробити необхідні стандарти транскордонної співпраці регіонів України з метою забезпечення належної реалізації зовнішньоекономічних і зовнішньополітичних пріоритетів України.

Транскордонне співробітництво реалізується і через Програми транскордонного співробітництва PHARE СВС, TACIS СВС, CREDO.

PHARE – розроблена 1989 p. Європейським Союзом програма допомоги країнам Центральної та Східної Європи у системній економічній трансформації (див. детальніше “Словничок термінів і понять”, – с. 307).

Подальший розвиток міжнародної співпраці України відбуватиметься під впливом національних і глобалізаційних процесів, які необхідно постійно вивчати, аналізувати та контролювати з метою досягнення завдань, окреслених у нормативно-законодавчих і програмно-прогнозних документах країни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Екологічні зв’язки