Регіональна економіка – Качан Є. П. – 13.3. Придніпровський економічний район

Придніпровський економічний район є одним із найпотужніших в країні за розвитком господарства, природно-ресурсного, наукового, виробничого та людського потенціалу. Займаючи 10 % території країни, де проживає 11,3 % її населення, район продукує майже 16 % ВВП країни (табл.13.1). Один з найбільших у світі регіонів видобутку залізних і марганцевих руд та виплавки чорних металів. Козацький край, з яким пов’язана історія Запорізької Січі.

Придніпровський економічний район займає південно-східну частину України в межах Дніпропетровської та Запорізької областей. Він межує з найрозвиненішим індустріальним Донецьким, а також Північно-Східним, Центральним, Причорноморським районами. На південному сході район виходить до Азовського моря. Через його територію проходять важливі транспортні шляхи.

Природні умови і ресурси

Район володіє потужним природно-ресурсним потенціалом, що дає змогу розвивати як промисловість, так і багатогалузеве сільське господарство.

Рельєф регіону рівнинний, слаборозчленований, із загальним нахилом на південь і південний захід. У центральній частині району правобережне Придніпров’я значно почленоване ярами і балками внаслідок активних ерозійних процесів.

Клімат району помірно континентальний, з недостатнім зволоженням.

У грунтовому покриві переважають різновиди чорнозему, каштанові грунти.

Лісистість території становить близько 14 %, проте ліси, в основному, охоронного характеру, штучно насаджені і промислового значення не мають.

Незважаючи на те, що територією Придніпров’я проходить найважливіша воднотранспортна магістраль України – Дніпро, а також є Дніпродзержинське, Запорізьке і Каховське водосховища, водними ресурсами регіон забезпечений недостатньо й нерівномірно. Найменш густа річкова мережа у Приазов’ї.

Основа природно-ресурсного потенціалу району – мінеральні ресурси, серед яких найважливішими є рудні.

Запаси залізних руд у Криворізькому басейні перевищують 21 млрд т і є найбільшими в Європі. Басейн простягається вузькою смугою (2-7 км) на понад 100 км на північ до Дніпра. Перспективні також Чортомлицька, Жовтянська магнітні аномалії, Білозерське родовище.

У районі знаходяться і величезні запаси марганцевої руди (Нікопольське та Великотокмацьке родовища), які становлять понад 1/3 світових запасів. Видобуток марганцю, значна частина якого йде на експорт, сягає біля 5 млн т.

Унікальне значення мають руди рідкісноземельних металів Стремигородського родовища (рутил, цирконій, кобальт, нікель, титан).

Поблизу Мелітополя розвідано поклади бокситів і нефелінів. Разом із покладами бокситів на Дніпропетровщині вони повинні забезпечити потреби алюмінієвої промисловості України. Із 9 розвіданих родовищ золота в Україні на території Дніпропетровської області знаходиться три.

Серед покладів паливних ресурсів найважливіше значення має кам’яне вугілля у Дніпропетровській області (Західний Донбас). Зараз тут видобувається біля 8 млн т вугілля. Є також родовища бурого вугілля та природного газу.

З будівельних матеріалів виділяються поклади каоліну, графіту, вогнетривких глин, вапняків, граніту, діабазу та ін.

Приморські регіони мають мінеральні води та лікувальні грязі. У поєднанні зі сприятливими кліматичними ресурсами, зручними пляжами біля теплого моря вони створюють значний рекреаційний потенціал.

Населення

Регіон є одним з найбільш заселених в Україні (табл. 13.1). Щільність населення – 87,8 осіб/км2. Найгустіше заселені прилеглі до Дніпра райони. Там знаходяться і найбільші міста регіону (Дніпропетровськ (1011 тис. жителів), Запоріжжя (781 тис. жителів), Мелітополь (158 тис. жителів), Кривий Ріг (670 тис. жителів), Нікополь (124 тис. жителів). У містах проживає абсолютна більшість населення регіону (81 % ), оскільки це – один з найбільш урбанізованих регіонів країни.

Спостерігається депопуляція населення, спричинена від’ємним природним рухом населення (-5,3 %о). Ця ж обставина пояснює зростання частки людей похилого віку (23 %).

Економічно активне населення становить 62,3 %.

Працездатне населення зайняте, в основному, у промисловості, проте, швидко росте зайнятість у фінансовій діяльності, торгівлі та операціях з нерухомістю. Рівень безробіття значно нижчий, ніж в інших регіонах України.

Етнічна структура населення регіону складна, проте переважають українці, їх частка в загальній чисельності населення становить 79 %.

Регіон характеризується високим рівнем доходів і витрат населення, поступаючись за цими показниками тільки Києву й, можливо, Донецькому району. Це дає підстави говорити про порівняно високий рівень життя населення. Проте складна екологічна ситуація, низька доступність до якісної води (особливо в Запорізькій області), значний рівень злочинності нівелюють ці переваги.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 13.3. Придніпровський економічний район