Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 7.2. Придніпровський промисловий район

До складу Придніпровського промислового району входять Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська області. Він переважає за площею Донецький район (83,7 тис. км2), але поступається йому за чисельністю і густотою населення. Тут сформувався потужний промисловий комплекс на базі залізорудної і марганцеворудної промисловості. Вигідне географічне положення промислового Придніпров’я визначається наближеністю до головної водної магістралі України – Дніпра зі зручними виходами до Чорного й Азовського морів, а також до Донецького промислового району.

Придніпровський район не має власних паливних ресурсів (за винятком залягання кам’яного вугілля у Павлоградському районі), але вигідно розташований щодо Донбасу і джерел води та гідроенергії. Крім чорної металургії, тут великого значення набули електрометалургія, що спирається на потужну енергетику, і машинобудування.

Якщо розглядати структуру промислового комплексу Придніпров’я стосовно енерговиробничих циклів, то можна виокремити такі основні їх типи: пірометалургійний цикл чорних металів, машинобудівний, електрометалургійний, індустріально-будівельний і агропромисловий.

Провідну роль відіграє пірометалургійний цикл чорних металів, який охоплює понад 50 % головних промислових фондів району. Вазою розвитку циклу є поклади залізної руди в Криворізькому басейні, а також у Білозерському і Кременчуцькому родовищах. Потужні гірничозбагачувальні комбінати, створені на Криворіжжі, – важлива базова стадія циклу. Звідси залізорудний концентрат спрямовується на всі металургійні заводи України та за її межі – на експорт. У циклі чорної металургії Придніпров’я функціонують сучасні підприємства, на яких виробляється чавун, сталь, прокат, феросплави. Основні підприємства розташовані у Кривому Розі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Дніпродзержинську і Нікополі. Високого рівня розвитку досягло в районі трубне виробництво (Дніпропетровськ, Новомосковськ, Нікополь). Загалом у Придніпровському промисловому районі розміщено 14 великих металургійних підприємств, які випускають половину українського виробництва чорних металів.

Електрометалургійний цикл

Розвивається біля потужних джерел енергії і територіально взаємодіє з металургійним. Він чітко виражений у Запоріжжі, де, крім електроенергії, виробленої гідроелектростанціями Дніпровського каскаду і великими тепловими електростанціями, є достатня кількість води. Запоріжжя також має вигідне транспортно-географічне положення щодо джерел сировини і районів споживання готової продукції циклу. Електрометалургія промислового Придніпров’я спеціалізується на виробництві високоякісних сталей, феросплавів, титану і магнію. На довізній сировині працює також Запорізький алюмінієвий завод (глинозем постачається з Миколаєва).

Машинобудівний цикл

Охоплює виробництво устаткування для гірничо-металургійного комплексу, галузей електротехніки, транспортних засобів, машин для агропромислового комплексу та будівельно-шляхових робіт. У циклі представлені галузі від важкого і металомісткого машинобудування до кваліфікованого, точного і трудомісткого профілів. Особливо вирізняється ланка з виробництва устаткування для гірничорудної і металургійної галузей промисловості. Найбільші центри машинобудування –

Дніпропетровськ (верстатобудування, виробництво металургійного устаткування, сільськогосподарське, будівельно-шляхове, електротехнічне машинобудування, виробництво міжконтинентальних балістичних ракет), Запоріжжя (електротехнічне, автомобільне), Кривий Ріг (устаткування для гірничодобувної промисловості). До складу промислового Придніпров’я входить також Кременчуцький промисловий вузол, розташований на території Полтавської області. Його формування нерозривно пов’язане зі значним впливом найбільших промислових центрів Придніпровського промислового району.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 7.2. Придніпровський промисловий район