Регіональна економіка – Качан Є. П. – Природні умови і ресурси

Волинський економічний район розташований на північному заході країни і безпосередньо межує з Польщею та Білоруссю. Більша частина його території входить до єврорегіону “Буг”, що сприятливо позначилося на розвитку економіки. Через територію району проходять важливі транспортні шляхи в Європу. Він є найменшим за площею в Україні, за кількістю населення, за економічним потенціалом (табл. 13.1). Його частка у ВВП країни – З %. Район належить до слаборозвинених регіонів України.

Природні умови і ресурси

Сприятливі для господарського розвитку регіону. Його територія знаходиться в межах Поліської низовини та Волинської височини і має рівнинний рельєф.

Клімат району помірно континентальний з кількістю опадів 550-650 мм на рік в цілому сприятливий для сільськогосподарського виробництва. Грунти в поліській частині району дерново-підзолисті, на півдні – чорноземи та сірі лісові грунти.

Великі площі земель району піддано меліорації, що призвело до переосушення грунтів, зниження їх якості, спричинило порушення унікальної екосистеми регіону.

Водні ресурси представлені густою мережею річок, в основному – приток Прип’яті. У північно-західній частині району виділяються Шацькі озера зі значним рекреаційним потенціалом. Північна частина району заболочена. Болота мають водорегулятивне та ландшафтоформуюче значення.

У районі відносно висока лісистість території (25 %). Переважають, особливо на Волинському Поліссі, хвойні породи дерев, насамперед сосна. В лісостеповій південній частині регіону поширені дубово-грабові ліси.

Волинь багата на поклади будівельних матеріалів, зокрема вапняків, крейди, мергелю, базальту, граніту. З паливних ресурсів – кам’яне вугілля Львівсько-Волинського басейну, незначні поклади природного газу у Волинській області.

Важливу роль для України матиме відкриття родовищ міді у Волинській області. Біля Клесова налагоджено видобуток бурштину (100% видобутку в Україні).

Значної шкоди навколишньому середовищу Волині завдано аварією на Чорнобильській АЕС. Особливо забруднена радіонуклідами північна частина району (Сарненський, Володимирецький, Дубровицький, Рокитнівський адміністративні райони Рівненської обл.).

Населення

Район характеризується невисокою щільністю населення (54 осіб/км2), причому, переважна його більшість проживає у південній частині регіону.

Демографічна ситуація дещо краща, ніж в інших регіонах України. Показник природного приросту в районі близький до 0 (+1,8 %о в Рівненській і+0,7% – Волинській областях). Це можна пояснити низьким рівнем урбанізації (49 %) і переважанням сільського укладу, для якого характерне більш консервативне ставлення до сім’ї (найнижчий в Україні рівень розлучуваності). Важливим чинником є конфесійний. В регіоні значна кількість населення належить до протестантських течій християнства, для яких характерні великі сім’ї, висока народжуваність.

Відносно сприятлива й вікова структура населення. Частка дітей у районі становить майже 25 %, а людей пенсійного віку – лише 20 %. Демографічне навантаження значно нижче, ніж по Україні в цілому.

Економічно активне населення налічує 0,9 млн осіб. Зайняті вони переважно в соціальному комплексі. Значний рівень безробіття (9 %) у регіоні свідчить про негативні процеси в економіці. Нижча зайнятість населення в північних, економічно менш розвинених районах. Навантаження на вільне робоче місце найвище в Україні. Для регіону типове неоднорідне розселення, яке виражене в значній кількості населених пунктів, більшість з яких – невеликі села та хутори.

Значна мережа міських поселень, серед яких найбільшими є Луцьк, Рівне, Ковель, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Дубно.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Природні умови і ресурси