Регіональна економіка – Качан Є. П. – 13.5. Причорноморський економічний район

Найбільший за площею та кількістю населення Причорноморський район охоплює значну територію на півдні України, на перетині державних міжнародних морських шляхів Азово-Чорно-морського басейну. Його приморське положення, наявність спільного кордону з Румунією і Молдовою створюють унікальні можливості для розвитку господарства. Тут зосереджено 14 % виробничого потенціалу країни.

Природні умови і ресурси

Основна частина території району знаходиться на Причорноморській низовині. Лише крайні північні території частково займають Подільську та Придніпровську височини. Рельєф території в основному рівнинний, незначною мірою розчленований ярами та балками. Тільки на крайньому півдні Кримського півострова розкинулися Кримські гори.

Клімат району помірно континентальний з недостатньою кількістю опадів (близько 350 мм на рік), що обмежує розвиток сільського господарства. Водночас значна кількість сонячних днів, жарке літо, м’яка зима створюють можливості для розвитку рекреації, вирощування теплолюбних культур, у тому числі на поливних землях.

Причорноморський район недостатньо забезпечений водними ресурсами. Річкова мережа району негуста, проте тут протікають (нижніми течіями) найбільші ріки України – Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, а також Інгул,. Інгулець. Для кращого водозабезпечення степових районів збудовані Північнокримський та Інгулецький канали, Каховська зрошувальна система. Вздовж морського узбережжя району знаходиться ряд великих озер: солоні – у північному Криму, прісноводні – в дельті Дунаю. Велике господарське значення для району мають Чорне та Азовське моря.

Винятково важливі для району земельні ресурси. Більшу частину території займають різновиди чорноземів, на півдні вони переходять у каштанові грунти. Ці грунти за умови зрошення та високої агрокультури дуже родючі і дають змогу збирати високі врожаї сільськогосподарських культур. Основна територія району знаходиться в зоні степу, який вже майже повністю розораний. За рівнем розораності сільськогосподарських угідь район посідає одне з перших місць в Україні. З метою збереження унікальної степової природи створено низку заповідників.

Великих лісових масивів, за винятком гірських масивів Криму, на території району майже немає. Лісові насадження мають переважно охоронне значення і охоплюють не більше 5 % території.

У Причорноморському економічному районі зосереджені значні мінеральні ресурси. Серед корисних копалин найважливіше місце посідають будівельні матеріали. Вапняки, пісковики, мергель, мармур, глина, пісок поширені в усіх областях району, однак найбільші їх поклади – на Кримському півострові.

Серед паливних ресурсів, якими район забезпечений недостатньо, варто виділити поклади природного газу у Північному Криму та в шельфовій зоні Чорного моря біля Кримського узбережжя. На сьогодні видобуток газу з цих родовищ повністю забезпечує потреби Криму. Значних промислових запасів нафти, незважаючи на сприятливі геологічні умови, поки що не виявлено. Незначні поклади кам’яного вугілля є в Криму, а бурого – в Миколаївській та Одеській областях. Однак промислового значення вони не мають.

Серед рудних корисних копалин найважливішою є залізна руда Керченського басейну. Донедавна вона інтенсивно видобувалась для потреб металургії міст Маріуполя та Керчі. Однак через низький вміст заліза та значну кількість домішок її видобуток призупинено.

Для потреб чорної металургії у Криму видобуваються флюсові вапняки, поклади яких біля Севастополя та Керчі найбільші в Україні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 13.5. Причорноморський економічний район