Регіональна економіка – Качан Є. П. – Господарство району

Промислово-аграрного характеру. В сукупному валовому продукті регіону промисловість має близько 60 %. Галузі спеціалізації – харчова, легка промисловість, машинобудування, електроенергетика, сільське господарство (рис. 13.9).

Енергетика представлена потужною Рівненською АЕС та низкою ГЕС на малих ріках.

У машинобудуванні провідним є електротехнічне приладобудування (Луцьк, Рівне). Добре розвинене сільськогосподарське машинобудування (Рівне, Ковель, Рожище, Квасилів). У Луцьку знаходиться автомобільний завод, який складає автомобілі зарубіжних марок. У хімічній промисловості району виділяється Рівненське ВО “Азот” (мінеральні добрива, аміак та ін.), заводи побутової хімії в Луцьку, Здолбунові, Корці, Дубно.

Традиційною для регіону є лісова та деревообробна промисловість, яка розвивається на місцевій сировині (Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський). Обсяг продукції лісового господарства регіону становить 14 % від загального по країні. Великі меблеві підприємства діють в Рівному, Костополі, Дубно, Радивилові, Сарнах. У районах лісозаготівлі розвивається лісохімія (продукція – скипидар, живиця, каніфоль та ін.). У Березному знаходиться єдина в Україні сірникова фабрика.

Серед галузей легкої промисловості в районі виділяється текстильна (меланжева фабрика нетканих матеріалів у Рівному, льонозаводи в Березному, Володимирці, Сарнах, Зарічному, Дубровиці).

Шкіряно-взуттєва промисловість представлена невеликими підприємствами в Ковелі та Нововолинську.

Провідну роль в регіоні відіграє харчова промисловість, яка формується цукровою, м’ясною, молочною, маслосироробною, консервною галузями. Цукроварні розміщені в південній – лісостеповій – частині району, поблизу сировини. На них виробляється близько 3 % українського цукру.

Найбільші м’ясопереробні підприємства знаходяться в Луцьку, Ковелі, Рівному, Дубно. В районі виробляється також майже 8 % молочної продукції України.

Виробництво будівельних матеріалів у регіоні – широке за асортиментом та географією. Найбільші підприємства галузі –

Регіональна економіка   Качан Є. П.   Господарство району

Рис. 13.9. Волинський економічний район

Здолбунівський цементно-шиферний комбінат та Луцький картонно-рубероїдний завод. Багато в районі цегелень, підприємств з обробки природного каменю.

Сільське господарство. У структурі земельних ресурсів відносно менша частка ріллі і більша площа сіножатей і пасовищ (20 %), що сприяє розвитку тваринництва та формуванню дешевої кормової бази.

Хоча посіви зернових культур займають майже половину ріллі, частка району у валових зборах зерна в Україні не перевищує 3,0 %. Валовий збір картоплі в регіоні становить 11 % загального збору в Україні, цукрових буряків – 11 %.

Волинський район разом зі Столичним є найбільшими виробниками льону в Україні.

На всій території району переважає свинарство та м’ясо-молочне скотарство, в якому виробляється біля 7 % тваринницької продукції України.

Характерною особливістю регіону є висока частка господарств населення у виробництві сільськогосподарської продукції, переважає дрібнотоварне виробництво.

Транспортний комплекс представлений значною мережею залізничних та автомобільних шляхів, які з’єднують основні центри району зі столицею, Львовом, Польщею, Білоруссю. Через територію району проходить газопровід Іванцевичі – Долина. На окремих відрізках річок Горинь та Стир здійснюється судноплавство. Проте за щільністю залізниць регіон поступається іншим. У вантажо – і пасажироперевезеннях домінує автотранспорт.

Незважаючи на складну структуру господарського комплексу, Волинський район донедавна вважався найвідсталішим серед інших регіонів України. Із входженням його території до єврорегіону “Буг” зросли інвестиції в різні галузі промисловості, транспорт, багато підприємств перейшли на нові технології виробництва. Це сприяє соціально-економічному розвитку регіону, насамперед Волинської області. Обсяг промислового виробництва в 2009 р. на 40 % перевищив рівень 1990 р.

Позитивні результати дало введення режиму ВЕЗ у м. Ново-волинську.

Уже зараз у Волинській області віддача від витрат на інноваційну діяльність в 4 рази перевищує середні показники в країні. Незважаючи на те, що освітня і наукова інфраструктура поступається іншим регіонам, використання інвестицій та впровадження нових технологій на Волині є ефективнішим, порівняно з іншими регіонами.

Пріоритети розвитку:

– удосконалення територіальної і галузевої структури господарства з метою ефективного використання природного та людського потенціалів (розвиток праці і трудомістких виробництв, рекреації та обмеження шкідливих впливів на довкілля);

– розвиток наукового потенціалу на базі передових підприємств та освітніх установ;

– створення сприятливого інвестиційного клімату, в тому числі й через функціонування ВЕЗ, еврорегіонів, прикордонне співробітництво.

Рекомендована і використана література

1. Данилишин Б. М. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк, МЛ. Фащевський ; за ред. проф., член-кор. HAH України Б. М. Данилишина. – Черкаси: ЧТДУ, 2006. – 315 с.

2. їщук CJ. Розміщення продуктивних сил: теорія, методи, практика / СІ. Іщук / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Європейський університет. – 5-те вид., до-пов. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002.

3. Писаренко С. М. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України в контексті Європейської інтеграції / С. М. Писаренко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика в Україні : зб. наук. пр. – Вип. 2 (52) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Л., 2005. – С. 235- 245.

4. Портер М. Международная конкуренция : пер. с англ. / М. Портер ; под. ред. и предисл. В. Д. Щетинина. – М. : Между-нар. отношения, 1993. – 896 с

5. Підвищення конкурентоздатності економіки областей Заходу та Півдня України на основі формування нових виробничих систем (кластерів). (Підсумки соціально-економічних досліджень) /під заг. ред. СЛ. Соколенка. – К., 2005. – 222 с.

6. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09,2005 р.

7. Регіони України – 2007: стат. зб.: у 2 ч. / за ред. О. Г. Оса-уленка. – К. : Державний комітет статистики України, 2007. – Ч.1. -347 с. ;Ч. 2. -824 с.

8. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / за ред. Є. П. Качана. – К.: Юридична книга, 2003. – 704 с.

9. Розміщення продуктивних сил України : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К.: ВД “Вища школа”, 2001. – 552 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Господарство району