Регіональна економіка – Качан Є. П

Регіональна економіка – Качан Є. П. – ПЕРЕДМОВА

Реформування економіки передбачає зміни як галузевої, так і просторової структури господарства України і потребує нових підходів до регіональної політики держави. Вивчення просторових аспектів розвитку господарства покладається на навчальну дисципліну “Регіональна економіка”, що належить до

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Реформування економіки передбачає зміни як галузевої, так і просторової структури господарства України і потребує нових підходів до регіональної політики держави. Вивчення просторових аспектів розвитку господарства покладається на навчальну дисципліну “Регіональна економіка”, що належить до

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА”. ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА

Реформування економіки передбачає зміни як галузевої, так і просторової структури господарства України і потребує нових підходів до регіональної політики держави. Вивчення просторових аспектів розвитку господарства покладається на навчальну дисципліну “Регіональна економіка”, що належить до

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 1.1. Джерела походження та напрями формування науки про регіони і територіальну організацію господарства (економіки)

Реформування економіки передбачає зміни як галузевої, так і просторової структури господарства України і потребує нових підходів до регіональної політики держави. Вивчення просторових аспектів розвитку господарства покладається на навчальну дисципліну “Регіональна економіка”, що належить до

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Соціальна й економічна географія

Реформування економіки передбачає зміни як галузевої, так і просторової структури господарства України і потребує нових підходів до регіональної політики держави. Вивчення просторових аспектів розвитку господарства покладається на навчальну дисципліну “Регіональна економіка”, що належить до

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Розміщення продуктивних сил

“Розміщення продуктивних сил” (РПС) як поняття і як напрям наукових досліджень сформувалося у радянській економічній науці. Ніде і ніколи західна економічна наука про розміщення господарства і регіони не використовувала подібної термінології. Там цей науковий

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Регіональна економіка (РЕ)

У західній науці регіональна економіка (яка тривалий час не виокремлювалася як спеціальна економічна наука) розвивалась переважно у складі загальної економічної теорії, як просторовий (територіальний) аспект організації економіки. Вперше окремі її елементи виникли поряд з

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Регіоналістика

Регіоналістика (котру деколи називають регіоністикою) виросла із надр регіональної економіки, яка поступово ставала все більш комплексною, наповненою соціальними, екологічними та іншими позаекономічними аспектами досліджень. Спочатку цю назву (регіоналістика – регіональна наука – Regional Science)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Регіоналізм

Регіоналістика (котру деколи називають регіоністикою) виросла із надр регіональної економіки, яка поступово ставала все більш комплексною, наповненою соціальними, екологічними та іншими позаекономічними аспектами досліджень. Спочатку цю назву (регіоналістика – регіональна наука – Regional Science)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Регіонологія (регіонознавство)

Регіоналістика (котру деколи називають регіоністикою) виросла із надр регіональної економіки, яка поступово ставала все більш комплексною, наповненою соціальними, екологічними та іншими позаекономічними аспектами досліджень. Спочатку цю назву (регіоналістика – регіональна наука – Regional Science)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Сучасний стан української науки про регіони і територіальну організацію господарства

Огляд сучасної української наукової літератури, присвяченої територіальним і регіональним дослідженням, дає підстави для деяких висновків (що не претендують на повну досконалість) про сучасні напрями розвитку регіональної науки. 1. Перший з них пов’язаний з розвитком

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 1.2. Предмет і об’єкти дослідження, мета, завдання й методи сучасної регіональної економіки

Предмет і об’єкти дослідження регіональної економіки Короткий історичний екскурс формування регіональної науки показує, наскільки важко відокремити науки, що досліджують територіальну організацію господарства і розвиток регіонів, і на скільки суперечливими та складними можуть бути визначення

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Предмет і об’єкти дослідження регіональної економіки

Предмет і об’єкти дослідження регіональної економіки Короткий історичний екскурс формування регіональної науки показує, наскільки важко відокремити науки, що досліджують територіальну організацію господарства і розвиток регіонів, і на скільки суперечливими та складними можуть бути визначення

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Мета і завдання регіональної економіки як науки

Мета – комплексне вивчення об’єктивних і суб’єктивних законів та закономірностей формування економічного простору і розробка конструктивних практичних рішень з подолання його диспропорції і недоліків розвитку. Завдання регіональної економіки – зближення регіонів за рівнем соціально-економічного

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Регіональна економіка в системі інших наук

Мета – комплексне вивчення об’єктивних і суб’єктивних законів та закономірностей формування економічного простору і розробка конструктивних практичних рішень з подолання його диспропорції і недоліків розвитку. Завдання регіональної економіки – зближення регіонів за рівнем соціально-економічного

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Загальне уявлення про методи і методологію регіональних досліджень

Мета – комплексне вивчення об’єктивних і суб’єктивних законів та закономірностей формування економічного простору і розробка конструктивних практичних рішень з подолання його диспропорції і недоліків розвитку. Завдання регіональної економіки – зближення регіонів за рівнем соціально-економічного

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 1.3. Теорії та концепції регіональної економіки

Структура теорії регіональної економіки і просторової організації господарства (ПОГ) Історія формування регіональної теорії тісно пов’язана з розвитком економічної науки та економічної географії, у надрах яких були сформульовані основні теорії, концепції і моделі розміщення продуктивних

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Структура теорії регіональної економіки і просторової організації господарства (ПОГ)

Структура теорії регіональної економіки і просторової організації господарства (ПОГ) Історія формування регіональної теорії тісно пов’язана з розвитком економічної науки та економічної географії, у надрах яких були сформульовані основні теорії, концепції і моделі розміщення продуктивних

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 1.3.1. Зарубіжні теорії та концепції регіональної економіки і просторової організації господарства

Структура теорії регіональної економіки і просторової організації господарства (ПОГ) Історія формування регіональної теорії тісно пов’язана з розвитком економічної науки та економічної географії, у надрах яких були сформульовані основні теорії, концепції і моделі розміщення продуктивних

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 1.3.2. Концепції й теорії територіальної організації господарств

Циклічно-динамічні теорії розвитку і розміщення Серед теорій розвитку світової економіки і розміщення виробництва провідні позиції займає теорія циклів (“довгих хвиль”) Н. Д. Кондратьєва (1892-1938). Він кількісно обгрунтував, розрахував за часом та інтенсивністю, зобразив графічно

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Розділ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

2.1. Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об’єктивний характер Сучасна територіальна організація продуктивних сил (ТОПС) України сформувалася в результаті дії законів планової економіки. Формування і функціонування ринкової економіки зумовлює відповідні зміни в

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 2.1. Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об’єктивний характер

2.1. Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об’єктивний характер Сучасна територіальна організація продуктивних сил (ТОПС) України сформувалася в результаті дії законів планової економіки. Формування і функціонування ринкової економіки зумовлює відповідні зміни в

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 2.2. Сучасні процеси глобалізації та регіоналізації, їх взаємозв’язок

2.1. Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об’єктивний характер Сучасна територіальна організація продуктивних сил (ТОПС) України сформувалася в результаті дії законів планової економіки. Формування і функціонування ринкової економіки зумовлює відповідні зміни в

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 2.3. Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку

Аналіз рівня економічного розвитку областей України, економічних районів свідчить про істотні відмінності між ними. У першу чергу треба зазначити, що за величиною території області можуть відрізнятися у чотири рази (Одеська область має площу 33,3

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 2.4. Основні закономірності розміщення продуктивних сил

Аналіз рівня економічного розвитку областей України, економічних районів свідчить про істотні відмінності між ними. У першу чергу треба зазначити, що за величиною території області можуть відрізнятися у чотири рази (Одеська область має площу 33,3

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 2.5. Принципи розміщення продуктивних сил

Принципи розміщення продуктивних сил – керівні положення, сформульовані суспільством, які визначають об’єктивні потреби та умови суспільного розвитку і котрі воно реалізує в процесі своєї практичної діяльності. Принципи визначають потреби суспільства на певному історичному етапі.

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 2.6. Чинники розміщення продуктивних сил

Принципи розміщення продуктивних сил – керівні положення, сформульовані суспільством, які визначають об’єктивні потреби та умови суспільного розвитку і котрі воно реалізує в процесі своєї практичної діяльності. Принципи визначають потреби суспільства на певному історичному етапі.

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 2.7. Основні напрями подальшого розвитку продуктивних сил України

Принципи розміщення продуктивних сил – керівні положення, сформульовані суспільством, які визначають об’єктивні потреби та умови суспільного розвитку і котрі воно реалізує в процесі своєї практичної діяльності. Принципи визначають потреби суспільства на певному історичному етапі.

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Розділ 3. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

3.1. Наукові методи аналізу просторової організації господарства Наука про економічний простір оперує комплексними міждисциплінарними знаннями економічного, соціального, демографічного, історичного, політичного і природничого характеру. Отже, спектр методів дослідження економіки регіонів і територіальної організації господарства (ТОГ)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.1. Наукові методи аналізу просторової організації господарства

3.1. Наукові методи аналізу просторової організації господарства Наука про економічний простір оперує комплексними міждисциплінарними знаннями економічного, соціального, демографічного, історичного, політичного і природничого характеру. Отже, спектр методів дослідження економіки регіонів і територіальної організації господарства (ТОГ)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.1.1. Загальнонаукові методи дослідження

3.1. Наукові методи аналізу просторової організації господарства Наука про економічний простір оперує комплексними міждисциплінарними знаннями економічного, соціального, демографічного, історичного, політичного і природничого характеру. Отже, спектр методів дослідження економіки регіонів і територіальної організації господарства (ТОГ)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.1.2. Спеціальні методи дослідження

У регіональних дослідженнях до спеціальних можна віднести три групи методів: економіко-математичні (у т. ч. економетричні), соціологічні та ГІС-технології. Економіко-математичні методи Суть їх полягає у формалізованому описі економічних явищ і процесів у вигляді систем математичних

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.2. Методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів (регіональна діагностика)

Регіональна діагностика включає оцінювання рівня розвитку регіону, його спеціалізації й комплексності розвитку продуктивних сил, їх ефективності, а також дослідження регіональних ринків товарів і послуг, праці, фінансових структур, рівнів інвестицій та інновацій. Важливе значення має

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.2.1. Методи і показники, за якими оцінюється рівень розвитку регіонів

Регіональна діагностика включає оцінювання рівня розвитку регіону, його спеціалізації й комплексності розвитку продуктивних сил, їх ефективності, а також дослідження регіональних ринків товарів і послуг, праці, фінансових структур, рівнів інвестицій та інновацій. Важливе значення має

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.2.2. Методи визначення спеціалізації” комплексності та ефективності регіонального розвитку

Регіональна діагностика передбачає визначення не тільки рівня розвитку регіону, а й спеціалізації, рівня комплексності, ефективності його господарства. Регіональна (районна) спеціалізація та її ефективність Галузі спеціалізації, серед яких вирізняють профільні (головні) й непрофільні (доповнюючі), характеризуються

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.3. Методи прогнозування розміщення продуктивних сил та економіки регіонів

Прогнозування розвитку і розміщення господарства країни, його окремих регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів охоплює найбільшу частку і є найважливішим завданням науково-дослідних робіт з регіональної економіки. Прогнози є науковим обгрунтуванням програм, а на їх основі –

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Галузеві схеми-прогнози

Процес економічного обгрунтування галузевого розміщення виробництва в загальному вигляді складається з таких найважливіших етапів: аналіз попереднього і сучасного розвитку та розміщення галузі; визначення основних умов і чинників розвитку галузі та окремих підприємств на перспективу;

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Регіональні (територіальні) схеми-прогнози

Основним у економічному обгрунтуванні територіально-комплексного розвитку та розміщення продуктивних сил країни, її економічних регіонів є метод територіальних схем-прогнозів, які розробляються на 5 років. У них визначаються завдання й основні показники економічного та соціального розвитку

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.4. Районне планування

Районне планування – прикладна, проектна дисципліна з інженерно-архітектурного впорядкування території, головна мета якої – комплексна організація території, тобто ефективне, зручне та естетично привабливе для населення розміщення усіх об’єктів господарства (промисловості, будівництва, сільського господарства, інфраструктури),

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Розділ 4. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ

4.1. Поняття про регіон Поняття про територію, регіон, район Територія – одне з найабстрактніших понять, яке визначає земельний, підземний, повітряний, космічний або водний (акваторія) простір з певними межами, наприклад, територія міста, регіону, країни, територіальні

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 4.1. Поняття про регіон

4.1. Поняття про регіон Поняття про територію, регіон, район Територія – одне з найабстрактніших понять, яке визначає земельний, підземний, повітряний, космічний або водний (акваторія) простір з певними межами, наприклад, територія міста, регіону, країни, територіальні

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Поняття про територію, регіон, район

4.1. Поняття про регіон Поняття про територію, регіон, район Територія – одне з найабстрактніших понять, яке визначає земельний, підземний, повітряний, космічний або водний (акваторія) простір з певними межами, наприклад, територія міста, регіону, країни, територіальні

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Поняття про таксони

4.1. Поняття про регіон Поняття про територію, регіон, район Територія – одне з найабстрактніших понять, яке визначає земельний, підземний, повітряний, космічний або водний (акваторія) простір з певними межами, наприклад, територія міста, регіону, країни, територіальні

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Поняття про економічний простір

4.1. Поняття про регіон Поняття про територію, регіон, район Територія – одне з найабстрактніших понять, яке визначає земельний, підземний, повітряний, космічний або водний (акваторія) простір з певними межами, наприклад, територія міста, регіону, країни, територіальні

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Співвідношення понять “економічний регіон”, “економічний район”, “адміністративно-територіальний поділ”

Економічний регіон – частина загального економічного простору, всі складові якого пов’язані між собою більш тісними зв’язками, ніж із елементами зовнішнього середовища (іншими економічними регіонами). Кожен економічний регіон має свій внутрішній економічний простір, межі території,

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Суть поняття “економічний регіон”

Економічний регіон – частина загального економічного простору, всі складові якого пов’язані між собою більш тісними зв’язками, ніж із елементами зовнішнього середовища (іншими економічними регіонами). Кожен економічний регіон має свій внутрішній економічний простір, межі території,

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 4.2. Територіальний поділ праці й територіальна організація господарства

Суть і форми суспільного поділу праці Поділ праці – базова категорія суспільства. Із ускладненням розвитку суспільства поступово ускладнюється й поділ праці, загальною умовою якого є об’єктивна нерівність суб’єктів і об’єктів суспільного відтворення: природи, спроможностей

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Суть і форми суспільного поділу праці

Суть і форми суспільного поділу праці Поділ праці – базова категорія суспільства. Із ускладненням розвитку суспільства поступово ускладнюється й поділ праці, загальною умовою якого є об’єктивна нерівність суб’єктів і об’єктів суспільного відтворення: природи, спроможностей

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Поняття про територіальний поділ праці (ТПП)

Суть і форми суспільного поділу праці Поділ праці – базова категорія суспільства. Із ускладненням розвитку суспільства поступово ускладнюється й поділ праці, загальною умовою якого є об’єктивна нерівність суб’єктів і об’єктів суспільного відтворення: природи, спроможностей

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Поняття про територіальну організацію господарства та її форми

Територіальна організація господарства (ТОГ) є результатом і проявом територіального поділу праці (ТПП) і складається із територіальних процесів і територіальних структур. Територіальні процеси ідентифікуються як явища територіальної диференціації (спеціалізації) та інтеграції (кооперування і комбінування), територіальної