Регіональна економіка – Качан Є. П. – 13.7. Подільський економічний район

Незважаючи на відносно невелику частку в сукупному продукті країни (5,4 %), район володіє потужним економічним потенціалом. Він великий за площею (10 % території країни), сукупністю людей (9 % населення України) із значним виробничим та науковим потенціалом (табл.13.1).

Подільський економічний район розташований у центральній частині Правобережної України на Подільській і Придніпровській височинах. До його складу входять Вінницька, Хмельницька і Тернопільська області. Визначальними рисами економіко-географічного положення регіону є його близькість до промислово розвинених Столичного, Карпатського та Причорноморського економічних районів і сусідство з Молдовою. Територією району проходять важливі транспортні магістралі. Рівнинний рельєф та сприятливі природи о-кліматичні умови дають змогу розвивати агропромислове виробництво.

Природні умови і ресурси

Район належить до регіонів України, небагатих на мінеральні ресурси. Найбільшою є група нерудних корисних копалин. Серед них – граніти, гнейси (Вінницька область та північ Хмельницької), родовища каолінів у Козятинському та Липовецькому районах Вінницької області, фосфорити (Придніпров’я). Район має також величезні поклади вапняків, пісковиків, крейди, цегельно-черепичних глин.

З паливних ресурсів є торф і буре вугілля, проте поклади невеликі, а тому не розробляються.

Важливе лікувальне значення мають мінеральні води Гусятина, Сатанова, Микулинців, Кам’янця-Подільського, Хмільника.

Клімат району помірно континентальний, з достатньою кількістю опадів, тепла, сприятливий для вирощування різноманітних сільськогосподарських культур помірної зони.

Найбільшим багатством регіону є земельні ресурси. Переважають чорноземні та сірі лісові грунти. Сільськогосподарські угіддя становлять 71 % території району, що свідчить про високий рівень освоєння території. Рівень розораності сільськогосподарських угідь найвищий в Україні – 84 %. Особливістю регіону є порівняно низька землезабезпеченість.

Основою водних ресурсів є густа річкова мережа. На лісові ресурси район бідний – лісистість території становить близько 11%.

Населення

Подільський економічний район належить до давнозаселених територій із густою мережею населених пунктів. З території регіону тривалий час відбувались активні міграції населення в Росію, Канаду, США, Бразилію. На сьогодні чисельність населення регіону менша, ніж перед Другою світовою війною, і продовжує скорочуватись. Основна причина несприятливих демографічних процесів – від’ємний природний приріст, висока частка людей похилого віку, а також значні обсяги міграції за межі району.

Подільський регіон – найбільш однорідний за етнічною ознакою: частка українців становить близько 95 %. Серед інших національностей виділяються росіяни, поляки та євреї. Проживають вони переважно у містах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 13.7. Подільський економічний район