Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 7.6. Причорноморський промисловий район

Район розташований на півдні України, в межах територій Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Приморське положення території та основних промислових центрів цього району зумовлюють спеціалізацію галузей промисловості, пов’язаних з морем. Особливу роль відіграють порти, через які здійснюються експортно-імпортні операції України з усіма країнами світу. Безпосереднє сусідство району з вугільно-металургійною базою Донбасу і Придніпров’я, діюча мережа залізниць і автомобільних доріг також є важливими факторами, що впливають на формування промислового комплексу Причорномор’я України.

На території району розробляються окремі види мінерально-сировинних ресурсів, на базі яких розвиваються галузі видобувної та обробної промисловостей. Серед них виділяються залізні руди Керченського півострова (Комиш-Вурунське родовище), флюсові вапняки, мармур кримських родовищ, будівельні матеріали (вапняки, мергелі, глини, піски та ін.), поширені в усіх областях району. Цінною сировиною для хімічної промисловості є солі Сиваша і озер Північного Криму. Вони містять бром, натрій, магній та інші елементи, які одержують на основі їх промислової переробки. Відомі поклади нафти й природного газу на Керченському і Тарханкутському півостровах (Глібівське, Задорненське, а також Джанкойське газові родовища). Проведені геологічні дослідження на території Причорномор’я України свідчать про високу нафтогазоносність району і перспективність розвитку тут нафтогазової промисловості. Однак на сьогодні район недостатньо забезпечений ресурсами.

У функціонально-галузевій структурі промислового комплексу Причорномор’я важливе значення мають машинобудівний комплекс і галузі продовольчого комплексу.

Машинобудівний комплекс

Відіграє провідну роль у формуванні промислово-територіального комплексу району і визначає його місце у внутрішньо – та міждержавному територіальному поділах праці. Найважливішими його галузями є: суднобудування і судноремонт, сільськогосподарське машинобудування, верстатобудування, електротехнічна промисловість і виробництво технологічного устаткування для харчової та поліграфічної промисловостей, підйомно-транспортних та будівельно-шляхових машин.

Завдяки приморському положенню Причорноморський промисловий район спеціалізується на виробництві морських суден, портового устаткування – плавучих кранів, земснарядів, доків для ремонту суден у відкритому морі, буксирів, риболовецьких траулерів, рефрижераторів. Створюються суховантажні судна, танкери, теплоходи, судна для військово-морського флоту. Найважливіші центри суднобудування – Миколаїв (три заводи), Херсон (суднобудівний і судноремонтний заводи) і Керч. Судноремонтна промисловість поширена в Одесі, Ізмаїлі, Кілії, Севастополі та інших містах. Розміщення суднобудівних підприємств на чорноморському узбережжі України сприяє встановленню зв’язків між ними і поглибленню виробничої спеціалізації.

Після розпаду Радянського Союзу в суднобудівній промисловості України відбулася значна руйнація внаслідок скорочення інвестування у галузь і зменшення вітчизняних замовлень на продукцію суднобудівних заводів. Однак після 2000 р. ситуація поліпшилась, заводи почали одержувати замовлення від інших країн і частково завантажили свої виробничі потужності. Разом із тим проводиться велика робота у напрямі розширення проектно-конструкторської бази суднобудівної промисловості та завершення виробничого циклу галузі на заводах України,

Одна з важливих галузей машинобудівного комплексу – сільськогосподарське машинобудування. Вона спеціалізується на виробництві кукурудзозбиральних комбайнів, тракторних плугів, іригаційного устаткування (дощувальні агрегати, насосні станції) та запасних частин до сільськогосподарських машин. Головними центрами сільськогосподарського машинобудування є Херсон, Джанкой, Сімферополь, Одеса.

Профілююча галузь машинобудівного комплексу – верстатобудування. Воно зосереджене переважно в Одесі і спеціалізується на виробництві універсальних верстатів різних типів, що працюють в автоматичному режимі та оснащені програмним керуванням. Там само виробляється ковальсько-пресове устаткування (заводи пресів і автоматів).

Багато підприємств спеціалізується на виробництві енергетичного й електротехнічного машинобудування (випуск електромоторів, генераторів, електрозварювального устаткування, телевізійної апаратури, електровимірювальних приладів тощо). Центрами виробництва є Одеса, Нова Каховка, Первомайськ, Херсон, Сімферополь.

Значно розвинулось виробництво технологічного устаткування для різних галузей промисловості (гірничошахтне устаткування для металургійної, гірничорудної та інших галузей). У Миколаєві здійснюють виробництво бульдозерів, скреперів, цементно-бетонних машин, в Одесі – кіноапаратури, медичних приладів, устаткування для поліграфічної та холодильної промисловостей, у Сімферополі – устаткування для виноробної та консервної промисловостей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 7.6. Причорноморський промисловий район