Охорона праці – Москальова В. М – 1.5.2. Розслідування, реєстрація і облік нещасних випадків

Нещасні випадки, що сталися з працівниками підприємства, розслідують відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві (постанова КМУ № 1112 від 25.08.2004р.)

Створена комісія для розслідування нещасного випадку зобов’язана протягом трьох діб розслідувати обставини і причини нещасного випадку, скласти акт за формою Н-1 у шести примірниках, розробити заходи запобігання нещасних випадків і направити його керівнику підприємства для затвердження.

При розслідуванні нещасного випадку ретельно оглядають місце подій, виявляють справність обладнання, машин, які були застосовані у роботі, інструментів, опитують потерпілого, свідків; вимагають письмові пояснення від службових осіб, знайомляться з необхідними документами про проведення навчання та інструктажів з охорони праці, при необхідності організовують технічну експертизу, лабораторні дослідження, випробування та інші роботи, накреслюють необхідні ескізи та схеми події, фотографують місце події та пошкоджені об’єкти або технологічне обладнання.

На кожний нещасний випадок на виробництві, що викликав втрату працездатності у працівника не менше, як на один день або необхідність переводу його на іншу роботу на один день і більше, відповідно до висновку лікаря, складається акт за формою Н-1.

Усі нещасні випадки, оформлені актом за формою Н-1, реєструються на підприємстві в журналі за спеціальною формою.

Роботодавець протягом трьох діб після закінчення розслідування затверджує примірники акту за формою Н-1 і негайно вживає заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок.

Відповідно до Порядку не підлягають обліку нещасні випадки, що сталися при вчиненні потерпілим кримінального злочину, а також випадки природної смерті та самогубств.

Які нещасні випадки належать до виробничих?

До виробничих належать нещасні випадки, що призвели до травм, гострих професійних захворювань, отруєнь, теплових ударів, опіків, обморожень, утоплень, ураження блискавкою, а також інші ушкодження здоров’я при аваріях і стихійних лихах і виникли:

При виконанні трудових обов’язків (відрядження), а також при будь-яких діях на користь підприємства;

На транспорті підприємства при слідуванні на роботу або з роботи;

На території підприємства протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви і час необхідний для підготовки робочого місця до роботи, перед початком або після її закінчення;

На транспортних засобах по завданню роботодавця;

В робочий час за межами підприємства, якщо діяльність працівника пов’язана з переміщенням між об’єктами обслуговування;

В робочий час на особистому транспорті при наявності дозволу роботодавця на право його застосування для службових поїздок або за дорученням адміністрації;

В робочий час при нанесенні травм іншою особою або навмисним вбивством працівника при виконанні ним трудових обов’язків; &; під час аварій на виробничих об’єктах;

При наданні шефської допомоги, незалежно від місця її проведення. Названі нещасні випадки, що виникли в зазначених умовах, підлягають розслідуванню і обліку на виробництві.

Які нещасні випадки належать до невиробничих?

До невиробничих належать нещасні випадки, що викликали тимчасову непрацездатність (не менше як на один день) і виникли:

В побуті;

На шляху до роботи або з роботи пішки або на громадському транспорті;

На території підприємства, але робота виконувалася без дозволу адміністрації, при спортивних іграх або викраданні майна; на транспорті підприємства, який працівник використав в особистих інтересах без дозволу роботодавця;

Унаслідок отруєння алкоголем або іншими речовинами, якщо це не викликано їх застосування у виробничих процесах;

Під час викрадання майна або скоєння працівником злочинних або інших правопорушень на території підприємства. Якщо при розслідуванні буде встановлено, що нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом, тоді складається акт за формою НПВ (не пов’язаний з виробництвом).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – 1.5.2. Розслідування, реєстрація і облік нещасних випадків