Охорона праці – Москальова В. М – За яких обставин настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві?

Таке відшкодування шкоди здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків відповідно від втрати професійної працездатності.

У разі тимчасової втрати працездатності середній заробіток обчислюється із заробітку за два останні повні календарні місяці. Допомога відшкодовується за лікарняним листком у розмірі 100 відсотків середнього заробітку. При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець із коштів підприємства.

У разі стійкої втрати професійної працездатності – не менше від суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності, але не вище за чотирикратний розмір граничної суми заробітної плати (доходу).

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання – не менше п’ятирічного заробітку працівника на його сім’ю і, крім того не менше однорічного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилась після його смерті.

Страхові виплати потерпілому підчас його професійної реабілітації здійснюють щомісячно в розмірі середньомісячного заробітку протягом строку, визначеного програмою реабілітації.

Потерпілому, який став інвалідам, не рідше одного разу на три роки, а інвалідам І групи – щороку безплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування.

Моральна (немайнова шкода), заподіяна виробничими умовами, яка не спричинила втрати професійної працездатності, відшкодовується Фондом соціального страхування від нещасних випадків у формі одноразової страхової виплати в розмірі, що не перевищує двохсот розмірів мінімальної заробітної плати.

Відповідно до колективного договору розмір одноразової допомоги може бути більшим. Крім того роботодавець відшкодовує потерпілому витрати на медичну та соціальну допомогу.

Законодавством передбачено зменшення, але не більше 50 відсотків розміру одноразової допомоги тоді коли виробнича травма сталася внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці.

Які штрафні санкції сплачують юридичні і фізичні особи за порушення вимог з охорони праці?

Згідно з Законом України “Про охорону праці” (ст.43) за порушення законодавства з охорони праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду юридичні та фізичні особи притягуються до сплати штрафу в такому порядку: ^ максимальний розмір штрафу не може перевищувати п’яти відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка використовує найману працю;

Несплата штрафу може тягнути за собою нарахування пені на суму штрафу в розмірі двох відсотків за кожен день прострочення.

До штрафних санкцій юридичні та фізичні особи, які використовують найману працю, притягуються органами державного нагляду за охороною праці, у разі порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки, охорони праці і виробничого середовища.

Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів здійснюється відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення. Особи, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем роботи.

Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено у місячний строк у судовому порядку.

Кошти від застосування штрафних санкцій зараховуються до Державного бюджету України.

За яких обставин настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві?

Страховий випадок державного соціального страхування настає тоді, коли нещасний випадок стався при:

Виконанні трудових обов’язків на робочому місці, на території підприємства або у іншому місці протягом робочого часу, починаючи з моменту приходу робітника на підприємство до його виходу, який мас фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, або за дорученням роботодавця у неробочий час, у вихідні та святкові дні.

Проїзді на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства.

Використанні власного транспортного засобу в інтересах підприємства за дорученням роботодавця;

Провадженні дій в інтересах підприємства, які не входять до виробничих обов’язків потерпілого.

Страховий випадок настає тоді, коли настали нещасні випадки через:

Ліквідацію аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об’єктах і транспортних засобах.

Надання підприємством шефської допомоги.

Перебування на транспортному засобі, на території вахтового селища, при змінному відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов’язана з виконанням трудових обов’язків або з дією небезпечних чи шкідливих виробничих чинників середовища.

Прямування до об’єкта обслуговування за затвердженими маршрутами або будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця.

Прямування до місця відрядження або у зворотному напрямку.

Настання природної смерті під час перебування на підземних роботах або після виходу на поверхню внаслідок гострої серцево-судинної недостатності.

Скоєння самогубства, пов’язане з перевищення строку перебування в рейс і, обумовленого колективним договором, або настання природної смерті внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних шкідливих виробничих чинників на суднах морського та рибопромислового флотів. &; зникнення працівника, пов’язане з можливістю нещасного випадку з ним під час виконання трудових обов’язків (після оголошення його померлим у судовому порядку). &; заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивства під час виконання працівником трудових обов’язків незалежно від порушення кримінальної справи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – За яких обставин настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві?