Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.3. Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному розслідуванню підлягають групові нещасні випадки, тобто ті, що сталися одночасно з двома працівниками 1 більше, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень, а також нещасні випадки зі смертельним наслідком.

Про груповий нещасний випадок керівник підприємства протягом доби зобов’язаний повідомити: технічному інспектору праці: вищестоящому господарському органу: у прокуратуру за місцем, де стався нещасний випадок: місцевим органам державного нагляду, якщо нещасний випадок стався на об’єктах, підконтрольних цим органам.

Про смертельний нещасний випадок керівник туристського комплексу направляє повідомлення також міністерству, відомству, центральному та республіканському комітетам профспілки, обласній (міській, крайовій) раді профспілок. Повідомлення передається телефоном чи телеграфом про нещасні випадки з двома загиблими і більше в центральний комітет профспілки 1 раду профспілок (по підприємствах безпосереднього обслуговування), надсилають повідомлення у Всеукраїнське об’єднання профспілок.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку зі смертельним наслідком проводиться комісією в складі: голови – технічного (головного технічного) інспектора праці центрального комітету чи ради профспілок: членів – представника вищестоящого господарського органу, керівника підприємства, голови (заступника голови) профспілкового комітету підприємства.

Спеціальне розслідування нещасного випадку в кооперативі, організованому на самостійній основі, проводиться комісією під головуванням технічного інспектора праці відповідного комітету профспілки.

Розслідування нещасного випадку в кооперативі, створеному при державному чи іншому громадському технічному інспекторі праці, що контролює це підприємство, за участі представника підприємства. Спеціальне розслідування групових нещасних випадків зі смертельним наслідком на підприємствах (об’єктах), підконтрольних органам державного нагляду, проводиться комісією за узгодженням із відповідним профспілковим органом і вищестоящої (для підприємства) господарської організації. У цьому випадку головою комісії є представник органів державного нагляду. До складу комісії входить технічний Інспектор праці.

Акт форми Н-1 з групових нещасних випадках чи випадків зі смертельним наслідком оформляється протягом доби після складання акта спеціального розслідування у повній відповідності з висновками комісії. Технічний інспектор праці дає висновок у тих випадках, якщо він не брав участі в роботі комісії або не очолював П, а також якщо не згоден з і! висновками.

При неможливості прибуття технічного (головного технічного) Інспектора праці на розслідування групового нещасного випадку чи нещасного випадку зі смертельним наслідком відділи охорони праці ЦК профспілок чи ради профспілок здійснюють його заміну. У виняткових випадках спеціальне розслідування може бути проведене без участі технічного (головного технічного) інспектора праці під головуванням одного з керівників вищестоящого господарського органу.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, при якому загинуло 2-4 особи, проводиться комісією в складі: голови – головного технічного інспектора праці центрального комітету чи ради профспілок; членів – одного з керівників вищестоящого господарського органу, керівника підприємства, голови профспілкового комітету підприємства. На об’єктах, підконтрольних органам державного нагляду, подібні нещасні випадки розслідуються комісіями, які створюються наказами Всеукраїнського об’єднання профспілок, за узгодженням з відповідними профспілковими та господарськими органами чи спільним наказом. Головами комісій призначаються керівники місцевих чи державних органів ЦК профспілки України.

Розслідування нещасного випадку (аварі!) з особливо тяжкими наслідками (при якому загинуло 5 осіб і більше), якщо в зв’язку з цим не було спеціального рішення Кабінету Міністрів України, проводиться комісією, призначеною міністром, за узгодженням з відповідним профспілковим органом, а на підконтрольних органах державного нагляду – спільним наказом керівників відповідного державного органу нагляду, міністра, керівника відомства. До складу комісії поряд із відповідальними працівниками міністерства, відомства включаються представники органів охорони здоров’я, соціального забезпечення, профспілок, головний технічний інспектор праці ЦК профспілок України, а за необхідності також представники відповідного органу державного нагляду, які на підконтрольних об’єктах, як правило, призначаються головами цих комісій.

Нещасні випадки, що сталися на транспорті (в автомобілях, потягах, літаках, морських і річкових суднах) із працівниками поза територією підприємства, розслідуються адміністрацією та профспілковим комітетом підприємства з використанням матеріалів розслідування, проведеного органами державного нагляду у встановленому порядку. Комісія із спеціального розслідування протягом 10 днів вивчає подробиці нещасного випадку 1 складає акт спеціального розслідування.

Члени комісій від органів охорони здоров’я, соціального забезпечення, профспілок разом із керівництвом підприємства організовують зустрічі з потерпілими чи членами їхніх родин, за необхідності вносять пропозиції органам чи вирішують на місці питання надання матеріально! допомоги та питання соціального характеру, роз’ясняють потерпілому або членам родини загиблого їхні права.

За вимогою комісії зі спеціального розслідування адміністрація підприємства зобов’язана: запросити для участі в розслідуванні нещасного випадку фахівців-експертів, які складають експертну комісію; провести технічні розрахунки, лабораторні дослідження, іспити й інші роботи; виконати фотознімки ушкодженого об’єкта, місця нещасного випадку й надати комісії інші необхідні матеріали; надати транспорт і засоби зв’язку, необхідні для розслідування; забезпечити друк і розмноження в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку: витрати на проведення технічних розрахунків, лабораторних досліджень, іспитів 1 інших робіт, виконаних запрошеними фахівцями, оплачує підприємство, де стався нещасний випадок.

Члени комісії мають право під час розслідування одержувати письмові й усні пояснення від керівників підприємства, та Його структурних підрозділів, очевидців й інших осіб.

Матеріали спеціального розслідування повинні включати: – актспеціального розслідування з додатком до нього копії акта

Форми Н-1 на кожного потерпілого окремо; – плани, схеми (ескізи) і фотознімки місця події:

– протоколи опитувань, пояснення очевидців нещасного випадку й Інших причетних осіб, а також посадових осіб, відповідальних за дотримання стандартів ССБП, норм і правил з охороні праці;

– розпорядження про утворення експертної комісії й інші розпорядження:

– звіти про проходження потерпілим навчання й інструктування з правил охорони праці;

– медичний висновок про характер і тяжкість ушкоджень, заподіяних потерпілому, причини його смерті;

– висновок експертної комісії (за необхідності) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та інших досліджень, експериментів, аналізів тощо;

– довідку про матеріальний збиток у зв’язку з аварією;

– наказ органу державного нагляду про утворення комісії спеціального розслідування:

– виписки з інструктажів, положень, наказів та Інших актів, які встановлюють заходи, що забезпечують безпечні умови праці, й відповідальних за це осіб;

– розпорядження технічного Інспектора праці чи представника органу державного нагляду про усунення виявлених порушень правил охорони праці на підприємстві.

Технічний інспектор праці в 10-денний термін після закінчення спеціального розслідування направляє матеріали по груповому нещасному випадку чи нещасному випадку зі смертельним наслідком до прокуратури за місцем, де стався нещасний випадок. Копії акта спеціального розслідування, акта форми Н-1 (на кожного потерпілого окремо) 1 наказу підприємства по даному нещасному випадку також направляються вищестоящому господарському органу, обласному (міському, крайовому), раді та комітету профспілок. У міністерство, відомство, центральний комітет профспілки направляються копії акта спеціального розслідування, акта форми Н-1 і наказу підприємства по нещасним випадкам зі смертельним наслідком.

Інспектор (чи керівник) органу державного нагляду, що проводив спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком на підконтрольному об’єкті, направляє копії акта спеціального розслідування, акта форми Н-1 1 наказу підприємства по даному нещасному випадку у відповідні вищі Інстанції в порядку, встановленому органом державного нагляду. Керівник підприємства зобов’язаний розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку, видати наказ (розпорядження) про виконання запропонованих комісією заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку, і покарання особи, що допустила порушення вимог охорони праці. Про виконання запропонованих комісією спецрозслідування заходів керівник підприємства письмово повідомляє технічному інспектору праці, а по об’єктах, підконтрольних органам державного нагляду. – їх місцевим органам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.3. Спеціальне розслідування нещасних випадків