Охорона праці – Москальова В. М

Охорона праці – Москальова В. М – ВСТУП

В умовах сучасного виробничого середовища, широкого впровадження нових технічних засобів, технологій, а також удосконалення організації виробничої і невиробничої діяльності особливого значення набуває проблема охорони праці. Вирішення програмного завдання прискорення соціально-економічного розвитку України вимагає докорінного

Охорона праці – Москальова В. М – Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

В умовах сучасного виробничого середовища, широкого впровадження нових технічних засобів, технологій, а також удосконалення організації виробничої і невиробничої діяльності особливого значення набуває проблема охорони праці. Вирішення програмного завдання прискорення соціально-економічного розвитку України вимагає докорінного

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1. Основні законодавчі акти з охорони праці

В умовах сучасного виробничого середовища, широкого впровадження нових технічних засобів, технологій, а також удосконалення організації виробничої і невиробничої діяльності особливого значення набуває проблема охорони праці. Вирішення програмного завдання прискорення соціально-економічного розвитку України вимагає докорінного

Охорона праці – Москальова В. М – Як відображена охорона праці в Конституції України?

В умовах сучасного виробничого середовища, широкого впровадження нових технічних засобів, технологій, а також удосконалення організації виробничої і невиробничої діяльності особливого значення набуває проблема охорони праці. Вирішення програмного завдання прискорення соціально-економічного розвитку України вимагає докорінного

Охорона праці – Москальова В. М – Як охорона праці відображена в Кодексі Законів про працю (КЗпП)?

В КЗпП охорона праці відображена в окремому розділі. В окремих статтях цього розділу розглянуто створення здорових і безпечних умов праці;додержання вимог охорони праці при будівництві і експлуатації будівель, споруд та обладнання; заборона введення в

Охорона праці – Москальова В. М – Які вимоги щодо охорони праці відображені в Законі “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”?

В КЗпП охорона праці відображена в окремому розділі. В окремих статтях цього розділу розглянуто створення здорових і безпечних умов праці;додержання вимог охорони праці при будівництві і експлуатації будівель, споруд та обладнання; заборона введення в

Охорона праці – Москальова В. М – Які документи належать до законодавчих актів, що визначають основні положення з охорони праці?

В КЗпП охорона праці відображена в окремому розділі. В окремих статтях цього розділу розглянуто створення здорових і безпечних умов праці;додержання вимог охорони праці при будівництві і експлуатації будівель, споруд та обладнання; заборона введення в

Охорона праці – Москальова В. М – Які основні питання розглянуті в Законі “Про охорону праці”?

Основоположним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон України “Про охорону праці” (1992 р.). Дія цього закону поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Цей

Охорона праці – Москальова В. М – Якою є загальнодержавна система забезпечення пожежної безпеки?

Основоположним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон України “Про охорону праці” (1992 р.). Дія цього закону поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Цей

Охорона праці – Москальова В. М – Як відображена охорона праці в законі “Про охорону здоров’я”?

Основоположним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон України “Про охорону праці” (1992 р.). Дія цього закону поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Цей

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1.2. Режим праці і відпочинку

Яким є робочий час і його тривалість? Робочий час – це час, встановлений законом, протягом якого відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку або іншого, прийнятого на підприємстві порядку працівник зобов’язаний виконувати доручену йому роботу

Охорона праці – Москальова В. М – Яким є робочий час і його тривалість?

Яким є робочий час і його тривалість? Робочий час – це час, встановлений законом, протягом якого відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку або іншого, прийнятого на підприємстві порядку працівник зобов’язаний виконувати доручену йому роботу

Охорона праці – Москальова В. М – Яким працівникам встановлена скорочена тривалість робочого часу?

Яким є робочий час і його тривалість? Робочий час – це час, встановлений законом, протягом якого відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку або іншого, прийнятого на підприємстві порядку працівник зобов’язаний виконувати доручену йому роботу

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке понадурочна робота?

Яким є робочий час і його тривалість? Робочий час – це час, встановлений законом, протягом якого відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку або іншого, прийнятого на підприємстві порядку працівник зобов’язаний виконувати доручену йому роботу

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке відпочинок і як він встановлюється?

Час відпочинку-це час, протягом якого працівники звільняються від виконання службових обов’язків і мають право використовувати його за своїм бажанням. Законодавством встановлено такі види відпочинку: перерви протягом робочого дня й прийняття їжі, дні щотижневого відпочинку,

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1.3. Охорона праці жінок

У яких умовах обмежується залучення жінок до робіт? Враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, їх підвищену чутливість до чинників виробничого середовища, а також додаткові навантаження, які виникають, як під час вагітності, так і в період

Охорона праці – Москальова В. М – У яких умовах обмежується залучення жінок до робіт?

У яких умовах обмежується залучення жінок до робіт? Враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, їх підвищену чутливість до чинників виробничого середовища, а також додаткові навантаження, які виникають, як під час вагітності, так і в період

Охорона праці – Москальова В. М – Якими пільгами користуються працюючі жінки?

У яких умовах обмежується залучення жінок до робіт? Враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, їх підвищену чутливість до чинників виробничого середовища, а також додаткові навантаження, які виникають, як під час вагітності, так і в період

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1.4. Охорона праці неповнолітніх

Якою є сутність правової бази основ охорони праці неповнолітніх? Неповнолітніми вважаються особи обох статей, які не досягли вісімнадцяти років. У трудових правовідносинах вони прирівнюються до повнолітніх, але що стосується охорони праці, робочого часу, відпусток

Охорона праці – Москальова В. М – Якою є сутність правової бази основ охорони праці неповнолітніх?

Якою є сутність правової бази основ охорони праці неповнолітніх? Неповнолітніми вважаються особи обох статей, які не досягли вісімнадцяти років. У трудових правовідносинах вони прирівнюються до повнолітніх, але що стосується охорони праці, робочого часу, відпусток

Охорона праці – Москальова В. М – Які є пільгові умови щодо охорони праці неповнолітніх?

Якою є сутність правової бази основ охорони праці неповнолітніх? Неповнолітніми вважаються особи обох статей, які не досягли вісімнадцяти років. У трудових правовідносинах вони прирівнюються до повнолітніх, але що стосується охорони праці, робочого часу, відпусток

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1.5. Обов’язки роботодавця у сфері охорони праці

Якою є сутність правової бази основ охорони праці неповнолітніх? Неповнолітніми вважаються особи обох статей, які не досягли вісімнадцяти років. У трудових правовідносинах вони прирівнюються до повнолітніх, але що стосується охорони праці, робочого часу, відпусток

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1.6. Обов’язки працівників щодо охорони праці

Найголовнішим обов’язком працівника є неухильне дотримання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці за своїм фахом, що є запорукою предметної діяльності без травм і аварій та будь-якого ушкодження здоров’я. Працівник має: дбати про

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1.7. Принципи державної політики у сфері охорони праці

Найголовнішим обов’язком працівника є неухильне дотримання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці за своїм фахом, що є запорукою предметної діяльності без травм і аварій та будь-якого ушкодження здоров’я. Працівник має: дбати про

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1.8. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

На деяких видах господарської діяльності існує ряд професій, де працівники зазнають негативного впливу шкідливих або небезпечних виробничих чинників на організм. Тому чинне законодавство в таких умовах працюючим передбачає пільги й компенсації, що дають змогу

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1.9. Соціальний захист працюючих

На деяких видах господарської діяльності існує ряд професій, де працівники зазнають негативного впливу шкідливих або небезпечних виробничих чинників на організм. Тому чинне законодавство в таких умовах працюючим передбачає пільги й компенсації, що дають змогу

Охорона праці – Москальова В. М – 1.1.10. Медичні огляди певних категорій працівників

На деяких видах господарської діяльності існує ряд професій, де працівники зазнають негативного впливу шкідливих або небезпечних виробничих чинників на організм. Тому чинне законодавство в таких умовах працюючим передбачає пільги й компенсації, що дають змогу

Охорона праці – Москальова В. М – 1.2. Нормативно-правові акти з охорони праці

О Нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи обов’язкові для виконання. До найважливіших нормативно-правових актів з охорони праці відносять нормативно-правові акти про охорону праці (НПАОП).

Охорона праці – Москальова В. М – Які нормативні акти діють в межах підприємства?

О Нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи обов’язкові для виконання. До найважливіших нормативно-правових актів з охорони праці відносять нормативно-правові акти про охорону праці (НПАОП).

Охорона праці – Москальова В. М – 1.3. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

Яку відповідальність несуть службові особи за порушення законодавства про працю? Службові особи, які порушили законодавство про працю, правила охорони праці, допустили невиконання зобов’язань за колективними договорами і угодами з спеціальних питань та охорони праці

Охорона праці – Москальова В. М – Яку відповідальність несуть службові особи за порушення законодавства про працю?

Яку відповідальність несуть службові особи за порушення законодавства про працю? Службові особи, які порушили законодавство про працю, правила охорони праці, допустили невиконання зобов’язань за колективними договорами і угодами з спеціальних питань та охорони праці

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке дисциплінарна відповідальність?

Яку відповідальність несуть службові особи за порушення законодавства про працю? Службові особи, які порушили законодавство про працю, правила охорони праці, допустили невиконання зобов’язань за колективними договорами і угодами з спеціальних питань та охорони праці

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке адміністративна відповідальність?

Яку відповідальність несуть службові особи за порушення законодавства про працю? Службові особи, які порушили законодавство про працю, правила охорони праці, допустили невиконання зобов’язань за колективними договорами і угодами з спеціальних питань та охорони праці

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке матеріальна відповідальність?

Матеріальна відповідальність – це відшкодування збитків. Вона може накладатися на організацію, підприємство, установу за шкоду, заподіяну здоров’я працівника, трудове каліцтво або втрату здоров’я під час виконання службових обов’язків, а також на робітників та службовців

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке кримінальна відповідальність?

Матеріальна відповідальність – це відшкодування збитків. Вона може накладатися на організацію, підприємство, установу за шкоду, заподіяну здоров’я працівника, трудове каліцтво або втрату здоров’я під час виконання службових обов’язків, а також на робітників та службовців

Охорона праці – Москальова В. М – В чому полягає кримінальна відповідальність?

Матеріальна відповідальність – це відшкодування збитків. Вона може накладатися на організацію, підприємство, установу за шкоду, заподіяну здоров’я працівника, трудове каліцтво або втрату здоров’я під час виконання службових обов’язків, а також на робітників та службовців

Охорона праці – Москальова В. М – 1.4. Державне управління охороною праці

В чому полягає організація охорони праці? У справі охорони праці на підприємствах, установах, беруть участь роботодавці, а також заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, служби охорони праці, профспілки та інші органи. Основним завданням охорони

Охорона праці – Москальова В. М – В чому полягає організація охорони праці?

В чому полягає організація охорони праці? У справі охорони праці на підприємствах, установах, беруть участь роботодавці, а також заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, служби охорони праці, профспілки та інші органи. Основним завданням охорони

Охорона праці – Москальова В. М – Хто відповідає за охорону праці студентів і учнів, що проходять виробничу практику?

В чому полягає організація охорони праці? У справі охорони праці на підприємствах, установах, беруть участь роботодавці, а також заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, служби охорони праці, профспілки та інші органи. Основним завданням охорони

Охорона праці – Москальова В. М – 1.4.1. Органи державного управління охороною праці

В чому полягає організація охорони праці? У справі охорони праці на підприємствах, установах, беруть участь роботодавці, а також заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, служби охорони праці, профспілки та інші органи. Основним завданням охорони

Охорона праці – Москальова В. М – 1.4.2. Система управління охороною праці

В чому полягає організація охорони праці? У справі охорони праці на підприємствах, установах, беруть участь роботодавці, а також заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, служби охорони праці, профспілки та інші органи. Основним завданням охорони

Охорона праці – Москальова В. М – Які функції передбачає управління охороною праці?

В чому полягає організація охорони праці? У справі охорони праці на підприємствах, установах, беруть участь роботодавці, а також заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, служби охорони праці, профспілки та інші органи. Основним завданням охорони

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке управління охороною праці?

В чому полягає організація охорони праці? У справі охорони праці на підприємствах, установах, беруть участь роботодавці, а також заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, служби охорони праці, профспілки та інші органи. Основним завданням охорони

Охорона праці – Москальова В. М – 1.4.3. Організація служби охорони праці

Залежно від характеру, об’ємів робіт і кількості працюючих на підприємствах створюється служба охорони праці, а на невеликих підприємствах (до 50 осіб) її функції виконує інженер з охорони праці. Згідно з чинним законодавством ліквідація служби

Охорона праці – Москальова В. М – Які права мають працівники служби охорони праці?

Залежно від характеру, об’ємів робіт і кількості працюючих на підприємствах створюється служба охорони праці, а на невеликих підприємствах (до 50 осіб) її функції виконує інженер з охорони праці. Згідно з чинним законодавством ліквідація служби

Охорона праці – Москальова В. М – 1.4.4. Навчання з питань охорони праці

Залежно від характеру, об’ємів робіт і кількості працюючих на підприємствах створюється служба охорони праці, а на невеликих підприємствах (до 50 осіб) її функції виконує інженер з охорони праці. Згідно з чинним законодавством ліквідація служби

Охорона праці – Москальова В. М – Як проводиться вступний інструктаж?

Залежно від характеру, об’ємів робіт і кількості працюючих на підприємствах створюється служба охорони праці, а на невеликих підприємствах (до 50 осіб) її функції виконує інженер з охорони праці. Згідно з чинним законодавством ліквідація служби

Охорона праці – Москальова В. М – Як проводиться первинний інструктаж на робочому місці?

Первинний інструктаж на робочому місті проводять з усіма без винятку особами, яких вперше беруть на роботу, переведеними з інших робіт, учнями або студентами, що прибули на практику або навчання, з іншими працівниками, які будуть

Охорона праці – Москальова В. М – Коли і як проводять повторний інструктаж?

Первинний інструктаж на робочому місті проводять з усіма без винятку особами, яких вперше беруть на роботу, переведеними з інших робіт, учнями або студентами, що прибули на практику або навчання, з іншими працівниками, які будуть

Охорона праці – Москальова В. М – Коли і як проводиться позаплановий інструктаж?

Первинний інструктаж на робочому місті проводять з усіма без винятку особами, яких вперше беруть на роботу, переведеними з інших робіт, учнями або студентами, що прибули на практику або навчання, з іншими працівниками, які будуть