Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Розслідування та облік нещасних випадків

Розслідування та облік нещасних випадків на підприємствах проводиться керівником чи уповноваженим ним органом відповідно до Положення про розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві в установах та організаціях (далі – Положення про розслідування НВ…).

Облік виробничого травматизму здійснюється в цілому за формами державної статистичної звітності за підсумками року, а гострих професійних отруєнь (захворювань) – за підсумками півріччя і року.

Збір і розробку державної статистичної звітності з питань виробничого травматизму виконують органи державної статистики.

Розслідування та облік хронічних професійних захворювань

Усі вперше виявлені хронічні професіональні захворювання та отруєння (далі – профзахворювання) підлягають розслідуванню відповідно до Положення про розслідування НВ…

Віднесення захворювання до професійного проводиться згідно зі списком профзахворювань, затвердженим МОЗ України.

У список включені професійні захворювання, викликані впливом виробничих факторів і трудового процесу (наприклад, пневмоконіоз, вібраційна хвороба, неврит слухового нерва та ін.), а також виробництво, зумовлене захворюваннями (бронхіт, алергійні захворювання, катаракта тощо).

Зв’язок профзахворювання працівника з виробничими умовами праці визначається на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, яка складається санепідемстанцією. Остаточний діагноз і його зв’язок із виробничими факторами встановлюють спеціалізовані лікувально-профілактичні установи – НДІ гігієни праці та профзахворювань, а у сумнівних випадках – Інститут медицини праці (м. Київ). Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового договору. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводиться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Розслідування та облік аварій

На підприємстві має бути розроблений і затверджений у встановленому порядку план ліквідації аварій (аварійних ситуацій), у якому зазначені можливі аварійні ситуації, дії посадових осіб і працівників підприємств, а також обов’язки працівників інших підприємств, установ та організацій, які залучаються до ліквідації аварій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Розслідування та облік нещасних випадків