Охорона праці – Москальова В. М – Які матеріали оформляють при спеціальному розслідування нещасних випадків?

Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, а також за виконанням заходів щодо усунення причин, які викликали нещасні випадки, здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, Фонд соціального страхування відповідно до їх компетенції, а також профспілкові комітети на підприємствах, громадські інспектори з охорони праці, та вищий відомчий контроль.

Як проводиться спеціальне розслідування?

Спеціальному розслідування підлягають нещасні випадки:

Зі смертельним наслідком;

Групові (з двома і більше працівниками);

Випадки смерті на підприємстві;

Випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків.

Про ці нещасні випадки роботодавець має негайно повідомити:

Територіальний орган державного нагляду за охороною праці;

Органи прокуратури;

Робочий орган дирекції Фонду соціального страхування;

Орган, до сфери управління якого належить підприємство;

Профспілкову організацію, членом якої є потерпілий;

Вищестоящий профспілковий орган;

Місцевий відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та ін. (у разі необхідності).

Спецрозслідування проводиться не більше 10 робочих днів комісією, яка призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці у такому складі: представник територіального органу державного нагляду за охороною праці – голова комісії;

Представник відповідного органу виконавчої дирекції Фонду;

Роботодавець;

Представник профспілкової організації підприємства; представник вищестоящого профспілкового органу.

У разі необхідності до розслідування залучають представника інших зацікавлених організацій (санепідемслужба, прокуратура та ін.). За результатами розслідування складається акт спеціального розслідування за формою Н-5, а також акт за формою Н-1 або НПВ на кожного потерпілого окремо.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, може проводити комісія, призначена наказом Держгірпромнагляду.

Які матеріали оформляють при спеціальному розслідування нещасних випадків?

До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку включають: ^ копію наказу про організацію спеціального розслідування;

Акт спеціального розслідування за формою Н-5, прикладену до нього

Завірену копію акту за формою Н-1 на кожного потерпілого;

Плани, схеми, фотознімки місця подій;

Пояснення очевидців, а також службових осіб, відповідальних за додержання норм і правил охорони праці;

Виписку з журналу про проходження потерпілим навчання та інструктажів;

Медичну довідку про характер і важкість пошкоджень потерпілого, причину смерті;

Довідку про матеріальні збитки в зв’язку з нещасним випадком;

Протокол огляду місця події де стався нещасний випадок, протоколи опитування потерпілого та інших осіб, які були причетні до події; копії приписів, що стосуються нещасного випадку, якщо вони видавалися, витяги з нормативних, правових актів з охорони праці, вимоги яких були порушені.

Після закінчення спецрозслідування роботодавець у п’ятиденний термін надсилає копії матеріалів до органів прокуратури, а також до тих органів, які брали участь у розслідуванні..

У п’ятиденний термін з моменту підписання акта спецрозслідування роботодавець має видати наказ про виконання заходів щодо запобігання виникненню подібних випадків, а також притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення законодавчих нормативів з охорони праці.

Про виконання розроблених комісією заходів у письмовій формі повідомляють органи, які брали участь у спецрозслідуванні. Органам прокуратури також надають інформацію про прийняття відповідного рішення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Які матеріали оформляють при спеціальному розслідування нещасних випадків?