Облік і аудит у банках – Васюренко О. В

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – ПЕРЕДМОВА

Для досягнення Україною бажаного рівня розвитку економіки необхідне створення ефективного банківського сектору. Тому закономірним було проведення в Україні масштабної реформи у галузі бухгалтерського обліку в цілому та банківському секторі зокрема. Починаючи з 1 січня

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

1.1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках. 1.2. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв’язок. 1.3. Огляд фінансових звітів банку. 1.4. Облікова політика банку. 1.5. Організація операційної діяльності у банках. 1.6.

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках

1.1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках. 1.2. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв’язок. 1.3. Огляд фінансових звітів банку. 1.4. Облікова політика банку. 1.5. Організація операційної діяльності у банках. 1.6.

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.2. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв’язок

Система обліку складається із взаємопов’язаних підсистем, кожна з яких має свої завдання, функції і способи утворення інформації відповідно до запитів користувачів. Спільним для всіх підсистем бухгалтерського обліку є єдність інформаційної бази, на основі якої

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.3. Огляд фінансових звітів банку

Звіти є головним засобом повідомлення інформації про стан банку та його діяльність. Підготовка звітів грунтується на принципах, покладених в основу організації бухгалтерського обліку. Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.4. Облікова політика банку

Звіти є головним засобом повідомлення інформації про стан банку та його діяльність. Підготовка звітів грунтується на принципах, покладених в основу організації бухгалтерського обліку. Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.5. Організація операційної діяльності у банках

Базою бухгалтерського обліку в банках є операційна діяльність банків. Операційна діяльність банку організується відповідно до Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 p.

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.6. Документування банківських операцій

Усі банківські операції документально підтверджуються. Документи, які засвідчують операції, називають первинними. Сукупність документів, на підставі яких банки здійснюють бухгалтерський облік та контроль, становить банківську документацію. Форми документів та порядок їх застосування визначаються окремими нормативно-правовими

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.7. Аналіз операцій та правила і методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі. Використання рахунків для збору інформації

Усі банківські операції документально підтверджуються. Документи, які засвідчують операції, називають первинними. Сукупність документів, на підставі яких банки здійснюють бухгалтерський облік та контроль, становить банківську документацію. Форми документів та порядок їх застосування визначаються окремими нормативно-правовими

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.8. Характеристика Плану рахунків комерційних банків України

Результати аналізу операцій реєструються шляхом запису на рахунках плану рахунків. План рахунків – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації банківських операцій. У процесі реформування банки перейшли на новий план рахунків

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.9. Регістри синтетичного та аналітичного обліку

Бухгалтерський облік має забезпечувати реалізацію двох функцій, а саме запис інформації про операції, які виконуються банком, та запис детальної інформації про кожного контрагента і кожну операцію. Ця інформація систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.10. Порядок формування та характеристика параметрів аналітичного рахунку

Бухгалтерський облік має забезпечувати реалізацію двох функцій, а саме запис інформації про операції, які виконуються банком, та запис детальної інформації про кожного контрагента і кожну операцію. Ця інформація систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 1.11. Бухгалтерський облік за принципом нарахування

Для підготовки фінансової звітності бухгалтерський облік має вестися за принципом нарахування, який передбачає, що всі завершені операції реєструються тоді, коли вони були здійснені, незалежно від часу отримання або сплати грошей. І навпаки, ведення бухгалтерського

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 2. ОБЛІК НАЯВНИХ КОШТІВ БАНКУ

2.1. Характеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 2.2. Особливості обліку касових операцій. 2.3. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівки. 2.4. Забезпечення схоронності грошей і цінностей. 2.5 Ревізія цінностей. 2.6. Облік

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 2.1. Характеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

2.1. Характеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 2.2. Особливості обліку касових операцій. 2.3. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівки. 2.4. Забезпечення схоронності грошей і цінностей. 2.5 Ревізія цінностей. 2.6. Облік

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 2.2. Особливості обліку касових операцій

2.1. Характеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 2.2. Особливості обліку касових операцій. 2.3. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівки. 2.4. Забезпечення схоронності грошей і цінностей. 2.5 Ревізія цінностей. 2.6. Облік

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 2.3. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівки

Підкріплення операційної каси банківської установи проводиться із оборотної каси територіального управління Національного банку України за грошовим чеком з одночасним списанням з кореспондентського рахунку. Підкріплення територіальними управліннями банків готівкою національної валюти, здавання до них готівки,

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 2.4. Забезпечення схоронності грошей і цінностей

Підкріплення операційної каси банківської установи проводиться із оборотної каси територіального управління Національного банку України за грошовим чеком з одночасним списанням з кореспондентського рахунку. Підкріплення територіальними управліннями банків готівкою національної валюти, здавання до них готівки,

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 2.5. Ревізія цінностей

Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей, які зберігаються у грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх зберігання проводяться: – за розпорядженням керівника установи банку не рідше одного разу на

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 2.6. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом

Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей, які зберігаються у грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх зберігання проводяться: – за розпорядженням керівника установи банку не рідше одного разу на

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 2.7. Облік коштів на кореспондентських рахунках

Міжбанківські розрахунки – система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності. Електронні міжбанківські розрахунки – розрахунки із застосуванням електронних засобів приймання, передачі, оброблення

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 3. ОБЛІК ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

3.1. Організація обліку вкладних (депозитних) операцій банку. 32. Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) суб’єктів господарювання та фізичних осіб. 3.3. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними ) сертифікатами. 3.4. Відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 3.1. Організація обліку вкладних (депозитних) операцій банку

3.1. Організація обліку вкладних (депозитних) операцій банку. 32. Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) суб’єктів господарювання та фізичних осіб. 3.3. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними ) сертифікатами. 3.4. Відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 3.2. Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) суб’єктів господарювання та фізичних осіб

Депозитні рахунки суб’єктам господарювання та фізичним особам відкриваються згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р.

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 3.3. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами

Депозитні рахунки суб’єктам господарювання та фізичним особам відкриваються згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р.

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 3.4. Відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій на міжбанківському ринку

На міжбанківському ринку банки можуть здійснювати операції із залучення та розміщення тимчасово вільних грошових ресурсів у формі міжбанківських депозитів. Найпоширеніші строки міжбанківських депозитів – 1,3,6 міс., найкоротші – 1 доба, найдовші – 1-2 і

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 3.5. Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку

Залучення коштів на депозит здійснюється за процентною ставкою, що визначається депозитним договором. Для розрахунку нарахованих процентів банки можуть використовувати номінальну або фактичну процентну ставку. При використанні номінальної процентної ставки сума процентів за депозитом розраховується

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

4.1. Облік коштів на поточних рахунках суб’єктів господарювання та фізичних осіб. 4.2. Основні правила бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків. 4.3. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних доручень. 4.4. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень.

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 4.1. Облік коштів на поточних рахунках суб’єктів господарювання та фізичних осіб

4.1. Облік коштів на поточних рахунках суб’єктів господарювання та фізичних осіб. 4.2. Основні правила бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків. 4.3. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних доручень. 4.4. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень.

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 4.2. Основні правила бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки – це перерахування банками певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 4.3. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних доручень

Платіжне доручення – це розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача. Це найпоширеніша форма розрахунків, що використовується в

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 4.4. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень

Платіжна вимога-доручення – це розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої – вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 4.5. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог

Платіжна вимога-доручення – це розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої – вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 4.6. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням розрахункових чеків

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітента, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. Розрахункові чеки використовуються у безготівкових розрахунках підприємств та

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 4.7. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням акредитивів

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітента, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. Розрахункові чеки використовуються у безготівкових розрахунках підприємств та

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 4.8. Особливості відображення в обліку розрахунків з використанням платіжних карток

Пластикові платіжні картки використовуються для оплати товарів, послуг та одержання готівки з рахунку представниками юридичних осіб та фізичними особами. Є багато видів пластикових карток, які відрізняються за характером емітента (банки, небанківські структури), характером власника

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

5.1. Організація обліку кредитних операцій. 5.2. Бухгалтерський облік кредитів, наданих клієнтам банку. 5.3. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у між – банківській сфері. 5.4. Особливості обліку окремих кредитних операцій. 5.5. Бухгалтерський облік простроченої,

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.1. Організація обліку кредитних операцій

5.1. Організація обліку кредитних операцій. 5.2. Бухгалтерський облік кредитів, наданих клієнтам банку. 5.3. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у між – банківській сфері. 5.4. Особливості обліку окремих кредитних операцій. 5.5. Бухгалтерський облік простроченої,

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.2. Бухгалтерський облік кредитів, наданих клієнтам банку

Банки надають кредити суб’єктам господарювання незалежно від їх галузевої належності, статусу, форм власності у разі наявності у них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. Для

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.3. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у міжбанківській сфері

Міжбанківські кредити використовуються банками як засіб взаємокредитування для підтримання ліквідності й платоспроможності банку, виконання вимог Національного банку щодо економічних нормативів регулювання банківської діяльності, а також здійснення своїх кредитних та інвестиційних операцій. На міжбанківському ринку

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.4. Особливості обліку окремих кредитних операцій

Міжбанківські кредити використовуються банками як засіб взаємокредитування для підтримання ліквідності й платоспроможності банку, виконання вимог Національного банку щодо економічних нормативів регулювання банківської діяльності, а також здійснення своїх кредитних та інвестиційних операцій. На міжбанківському ринку

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.5. Бухгалтерський облік простроченої, сумнівно! та безнадійної заборгованості за кредитними операціями

Прострочена заборгованість за кредитами та нарахованими за ними процентами виникає у разі неможливості позичальника сплатити борг в обумовлений угодою строк. Облік простроченої заборгованості за кредитами здійснюється за рахунками простроченої заборгованості відповідних груп кредитів: 1527

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.6. Бухгалтерський облік доходів та витрат за кредитними операціями банку

Процентні доходи і витрати – це доходи і витрати, які обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов’язання. Визнані банком проценти за кредитами відображаються в бухгалтерському обліку згідно з Правилами бухгалтерського обліку доходів і

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 6. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ БАНКУ

6.1. Характеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку. 6.2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку. 6.3. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж. 6.4. Облік цінних паперів

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 6.1. Характеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку

6.1. Характеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку. 6.2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку. 6.3. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж. 6.4. Облік цінних паперів

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 6.2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку

У торговому портфелі банку обліковуються: – боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, з метою отримання прибутків у результаті короткострокових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час;

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 6.3. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж

У торговому портфелі банку обліковуються: – боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, з метою отримання прибутків у результаті короткострокових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час;

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 6.4. Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення

До цінних паперів у портфелі до погашення належать боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, які можна визначити, та фіксованим строком погашення, придбані банком з наміром утримання їх до строку погашення та

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 6.5 Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії є фінансовими та капітальними інвестиціями банку. їх слід розглядати залежно від взаємовідносин та ступеня контролю інвестора за оперативною та фінансовою діяльністю компанії, в яку були здійснені інвестиції. Інвестиції

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 6.6. Облік боргових цінних паперів власної емісії

Банки з метою формування оптимальної структури ресурсної бази й отримання додаткових ресурсів для здійснення активних операцій можуть випускати власні боргові зобов’язання. Цінні папери власного боргу враховуються за рахунками груп: 330 Короткострокові цінні папери власного