Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Інший капітал

За 2009 р. сальдо за операціями з кредитами та облігаціями було від’ємним на рівні 9,1 млрд дол. США (у 2008 р. чисті залучення за кредитами та облігаціями становили 12,4 млрд дол. США). Від’ємне сальдо сформувалося насамперед за рахунок чистого погашення зовнішньої заборгованості банківської системи (чисте погашення – 7,6 млрд дол. США). Найактивніше скорочувалися короткострокові борги банків (на 4,4 млрд дол. США).

Водночас залучення реального сектору були майже на рівні виплат за зовнішніми боргами (чисте погашення за рік дорівнювало лише 377 млн дол. США). Слід зазначити, що в IV кварталі залучення реального сектору значно збільшилися порівняно з попередніми кварталами (у 2,2 раза більше, ніж у середньому за І-III квартали). Це не тільки забезпечило формування додатного сальдо за фінансовими операціями реального сектору в IV кварталі, а й вплинуло на зниження загального дефіциту фінансового рахунку.

Обсяг сплати зовнішньої заборгованості сектором загальнодержавного управління удвічі перевищував залучення та становив 2,1 млрд дол. США. Крім поточних виплат за кредитами у 2009 р. було здійснено погашення ОЗДП 2004 р. та 2006 р. випусків на загальну суму 1,2 млрд дол. США, а з іншого боку, в Ш кварталі було отримано кредит на суму 400 млн дол. США від Світового банку.

Рефінансування виплат за раніше залученими кредитами та облігаціями приватного сектору за рахунок нових позик (rollover) за 2009 р. оцінено у 82 %. Слід зазначити, що якщо для банківського сектору цей показник становив 76 %, то для реального сектору внаслідок зростання залучень у IV кварталі rollover дорівнював 97 % (у IV кварталі rollover для реального сектору був оцінений у 133 %).

Інший капітал

Від’ємне сальдо за статтею “Інший капітал” у 2009 р. скоротилося порівняно з попереднім роком майже удвічі та становило 8,0 млрд дол. США. В основному цей відплив було сформовано продовженням приросту готівкової валюти в інших секторах економіки у значних обсягах (9,7 млрд дол. США), що, однак, на чверть менше, ніж у попередньому році. Факторами високого попиту на готівкову валюту були певна нестабільність валютного ринку на початку року та все ще високі девальваційні очікування населення.

На початку та наприкінці року (в І та IV кв.) було зафіксовано відплив коштів за раніше розміщеними депозитами банків-нерезидентів. У результаті в цілому за рік депозити нерезидентів у банківській системі України зменшилися на 1,2 млрд дол. США (за 2008 р. зросли – на 3,0 млрд дол. США).

Зниження економічної активності вплинуло на обсяги зростання поточної кредиторської та дебіторської заборгованості за зовнішньоекономічними розрахунками. Якщо в 2008 р. заборгованість і вимоги суб’єктів господарювання за торговими кредитами зросли в майже однакових обсягах (на 5,9 та 5,7 млрд дол. США відповідно), то у 2009 р. обсяги приросту заборгованості за торговими кредитами становили 2,2 млрд дол. США, а обсяги приросту вимог – лише 282 млн дол. США.

Слід також зауважити особливість 2009 р. – практично не відбувався відплив за традиційним для попередніх років каналом: обсяги фіктивних операцій з цінними паперами та поверненням прямих інвестицій становили тільки 218 млн дол. США (у 2008 р. – 2,1 млрд дол. США, у 2007 р. – 5,3 млрд дол. США).

Резервні активи

Від’ємне зведене сальдо за 2009 р. становило 13,7 млрд дол. США. Частково цей дефіцит було профінансовано за рахунок отримання II та III траншів від МВФ за кредитом stand-by (відповідно 2,8 млрд та 3,3 млрд дол. США) та коштів від розподілу СПЗ (2,0 млрд дол. США). Варто зауважити, що більша частина II траншу (1,5 млрд дол. США) і повністю III транш було отримано безпосередньо урядом. Також у IV кварталі відбувся продаж майже всієї суми, отриманої в результаті розподілу СПЗ (1,96 млрд дол. США), і отримані кошти було зараховано на рахунок уряду.

Крім того, на покриття зведеного дефіциту платіжного балансу було використано резервні активи в обсязі 5,7 млрд дол. США. V результаті рівень міжнародних резервів станом на 1 січня 2010 р. дорівнював 26,5 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту товарів та послуг протягом 4,9 місяця майбутнього періоду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Інший капітал