Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 12.7. Азійський банк розвитку

Частиною групи МАБР є також Міжамериканська інвестиційна корпорація (МАІК), основними клієнтами якої е малі та середні підприємства. Крім надання позик та видачі гарантій, МАІК здійснює фінансування проектів (до 33 % їхньої вартості) та придбання акціонерного капіталу (не більше третини), а також сприяє залученню фінансових ресурсів з інших джерел. Усі позики та гарантії надаються за ринковими ставками. Невеликі проекти фінансуються через фінансові посередницькі фірми приватного сектору шляхом створення інвестиційних фондів і надання кредитних ліній1.

МАІК має власні джерела фінансування й органи управління – окремо від МАБР. Акціонерний капітал МАІК становить 200 млн дол. США.

12.6. Карибський банк розвитку

Альтернативою МАБР в американському регіоні є Карибський банк розвитку {КБР) – інвестиційна і кредитно-фінансова установа, що обслуговує Карибське співтовариство

(КАРІКОМ). Банк був створений у жовтні 1969 р. на основі угоди, підписаної в Кінгстоні (Ямайка). Членами КБР е всі країни – учасниці КАРІКОМ, а також Венесуела, Мексика, Колумбія, Велика Британія, Канада, США. Згідно зі статутом банку не менш ніж 60 % його акціонерного капіталу має належати країнам регіону1.

Мета банку – сприяння економічному розвитку країн Карибського басейну, економічному співробітництву й інтеграції між ними, стимулювання створення ринку капіталів у регіоні. Статутний капітал банку становить 350 млн дол., сплачений – 80 млн дол. Найбільшими акціонерами Банку є Ямайка, Тринідад і Тобаго, Велика Британія, Канада і США. Найвищий орган КБР – Рада керуючих, виконавчий орган – Рада директорів на чолі з президентом. Штаб-квартира знаходиться у м. Сан-Мікаель (Барбадос).

Кредити КРБ спрямовуються в основному на розвиток інфраструктури, сільського господарства, промисловості. У розподілі кредитів переважають найменш розвинені країни КАРІКОМ.

Банк надає прямі позики урядам країн-членів, державним і приватним організаціям та підприємствам, що співпрацюють з цими країнами, а також міжнародним і регіональним установам, зацікавленим у розвитку регіону.

Згідно зі своїм Статутом Банк може надавати позики без урядових гарантій, замість цього він вимагає заставу, наприклад землю. При наданні прямих кредитів КБР забезпечує позичальника вільно конвертованою валютою, щоб уникнути витрат, пов’язаних з обмінним курсом.

12.7. Азійський банк розвитку

У азійському регіоні основним джерелом багатосторонніх позик є Азійський банк розвитку (АзБР), що був створений у 1966 р. і нараховує 67 членів, серед яких 19 – нерегіональні.

Угода про створення АзБР набула чинності 22 серпня 1966 р., коли її було ратифіковано 15 урядами. Банк розпочав свої операції 19 грудня 1966 р. До 1987 р. його членами були 47 держав, 30 з яких знаходяться в Азійському регіоні. США стали членом АзБР через закон про Азійський банк розвитку від 16 березня 1966 р. Членство в АзБР відкрите для членів і асоційованих членів Азіатсько-Тихоокеанської комісії ООН з економічних і соціальних проблем, а для інших країн регіону і розвинених країн з інших регіонів умовою є членство ООН або одного з її спеціалізованих агентств. Розвинені країни а інших регіонів включають США, Канаду, Велику Британію і 15 західноєвропейських країн. Штаб-квартира АзБР знаходиться у м. Манілі (Філіппіни). Президентом АзБР з 2005 р. є японець X. Курода.

АзБР управляють Правління керівників, Рада директорів, президент, чотири віце-президента, генеральний керівник і голови відділів та офісів.

Кожну країну-члена представляє однин керівник і змінний керівник, щоб голосувати від імені першого.

Найвищим органом розробки політичного курсу АзБР є Правління керівників, що формується по одному представнику від кожного учасника, скликається щорічно. Воно також вибирає Президента строком на п’ять років з можливістю перевиборів.

Рада директорів, яка розташована у м. Манілі, складається з 12 директорів – вісім представляють країни з Азійського і Тихоокеанського регіонів і чотири – країни за межами регіону. Правління керівників вибирає Раду директорів кожного другого року.

Напрями діяльності і цілі банку мають багато спільного з іншими банками розвитку, але у них є й свої особливості. Розглянемо їх детальніше.

Діяльність АзБР полягає в мобілізації коштів і наданні позик для реалізації конкретних проектів у країнах регіону. Крім цього, Банк пропонує країнам-членам додаткові послуги, що поєднують фінансування проектів з аналізом політики, створенням потенціалу для розвитку і регіональним співробітництвом.

АзБР широко практикує фінансування проектів спільно з іншими банками і міжнародними фінансовими інститутами, у тому числі банками Німеччини, Японії, Франції та фінансовими інститутами Кувейту і Саудівської Аравії. Пріоритетними напрямами фінансування є сільське господарство, енергетика, транспорт і зв’язок та інфраструктура1.

Претендувати на позикові кошти від АзБР можуть як уряди країн-учасниць, так і юридичні особи. Середня сума одного кредиту становить 15 млн дол. США, більші кредити (до 50 млн дол.) Банк надає досить рідко.

Банк володіє двома видами ресурсів, що розрізняються за джерелами формування, призначенням та умовами надання: звичайними ресурсами та цільовими фондами, кошти яких формуються, використовуються і обліковуються окремо.

Звичайні ресурси використовуються для надання цільових позик на комерційних умовах на строк від 10 до 30 років залежно від періоду окупності, включаючи пільговий період від 2 до 7 років. Вони формуються за рахунок підписного капіталу, позичкових коштів, сум у рахунок погашення позик, прибутку з кредитних операцій та інших надходжень2.

Позики зі спеціальних фондів видаються на пільгових умовах строком до 40 років з відстроченням платежу на 10 років. Ресурси цих фондів утворюються за рахунок внесків і утримуються на окремих рахунках. Банк керує трьома спеціальними фондами:

– Фондом азійського розвитку, що надає пільгові позики країнам, які розвиваються, з низьким ВВП на одну особу та обмеженими можливостями погашення заборгованості;

– Спеціальним фондом технічної допомоги, що надає субсидії для фінансового забезпечення технічної допомоги Банку;

– Японським спеціальним фондом, що сприяє структурній перебудові економіки та розширенню можливостей залучення нових інвестицій. Японський фонд був заснований у 2000 р. через спеціальний початковий внесок у 90 млн дол. США урядом Японії, що забезпечило додаткову допомогу в боротьбі АзБР з бідністю. Нині ресурси фонду становлять понад 326 млн дол., з яких 149 млн було реалізовано.

Іншими інструментами АзБР у наданні допомоги своїм країнам-членам крім кредитів є технічне сприяння, гарантії та купівля акцій.

Щорічний обсяг фінансування, що здійснюється АзБР, становить зазвичай понад 10 млрд дол. США, з технічною допомогою, що звичайно нараховує понад 200 млн дол. США на рік.

У 2006 р. банк ухвалив рішення ввести “азіатську валютну одиницю” АКЮ, яка відображатиме котирування акцій грошових одиниць 13 країн регіону і, можливо, перетвориться з часом на азіатський аналог євро.

Відомі проекти азійського банку розвитку: Трансафганський нафтопровід, “Проект екстреної допомоги при землетрусі і цунамі в Індонезії”, “Регіональна програма використання річки Меконг”, “Стратегічне партнерство приватного сектору для боротьби з бідністю у Філіппінах”.

Азійський банк розвитку є лідиром-позичальником з рейтингом ААА на міжнародних і місцевих ринках капіталу. АзБР випустив облігації на 25 ринках.

Діяльність АзБР фактично контролюється промислово розвиненими країнами, яким належить 60 % підписного капіталу банку і 56 % голосів. Вирішальну роль у визначенні політики Банку відіграють Японія і США. Позики АзБР сприяють розвитку постачань західних фірм на ринки країн регіону, адже кошти, які західні країни вносять до спеціальних фондів, безпосередньо пов’язані з товарними постачаннями з країн-донорів.

На 31 грудня 2009 р. АзБР надав кредити на фінансування 86 проектів загальним обсягом 13,2 млрд дол. США, гранти на 1,1 млрд дол. США, технічну допомогу – на суму 267,2 млн дол. США (табл. 12.7).

Основними країнами-позичальницями є Індонезія (17%), В’єтнам (15 %), КНР (14 %), Індія (13,4 %), Філіппіни (8,3 %) та Бангладеш (8 %).

Пріоритетні сфери вкладень – державне управління, транспорт і зв’язок, енергетика, муніципальна інфраструктура, фінансовий сектор, сільське господарство (табл. 12.8).

Таблиця 12.7. Фінансові операції АзБР, млн дол. США

Показники

2008 р.

2009 р.

Зміна, %

Кредити, разом, у тому числі:

10124

13 230

31

Звичайні ресурси

8 360

11020

32

Азійський фонд розвитку

1 764

2 210

25

Гранти

809

1113

38

Азійського фонду розвитку

707

911

29

Інші

102

202

98

Кредити та гранти

10 933

14 343

31

Гарантії

397

Програми сприяння торгівлі

850

Придбання акцій

123

220

79

Технічна допомога

273

267

-2

Разом

11329

16 078

42


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 12.7. Азійський банк розвитку