Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Передмова

Характерною ознакою сучасного стану світової економіки та міжнародних економічних відносин с посилення процесів інтернаціоналізації та глобалізації, що виявляються у зростанні взаємозалежності економік різних держав. Світ перетворився на глобальну економічну систему, в якій практично не

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Модуль I. Розвиток міжнародних валютних відносин

Тема 1. Міжнародна валютна система 1.1. Сутність, завдання та функції міжнародної валютної системи Міжнародні валютно-кредитні відносини – це сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв’язків у світогосподарській сфері, що виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Тема 1. Міжнародна валютна система

Тема 1. Міжнародна валютна система 1.1. Сутність, завдання та функції міжнародної валютної системи Міжнародні валютно-кредитні відносини – це сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв’язків у світогосподарській сфері, що виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 1.1. Сутність, завдання та функції міжнародної валютної системи

Тема 1. Міжнародна валютна система 1.1. Сутність, завдання та функції міжнародної валютної системи Міжнародні валютно-кредитні відносини – це сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв’язків у світогосподарській сфері, що виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 1.2. Основні елементи міжнародної валютної системи

Міжнародна валютна система має багато елементів, серед яких можна назвати такі: – світовий грошовий товар; – міжнародна ліквідність; – валютний курс; – валютні ринки; – міжнародні валютно-фінансові організації; – міждержавні домовленості. Світовий грошовий товар

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Світовий грошовий товар

Міжнародна валютна система має багато елементів, серед яких можна назвати такі: – світовий грошовий товар; – міжнародна ліквідність; – валютний курс; – валютні ринки; – міжнародні валютно-фінансові організації; – міждержавні домовленості. Світовий грошовий товар

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Міжнародна ліквідність

Це можливість країни чи групи країн забезпечувати свої короткострокові зовнішні зобов’язання прийнятними платіжними засобами. Міжнародна ліквідність характеризує зовнішню платоспроможність країн чи регіонів та пов’язана з забезпеченням міжнародної валютної системи міжнародними резервами, необхідними для її

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Валютний курс

Це можливість країни чи групи країн забезпечувати свої короткострокові зовнішні зобов’язання прийнятними платіжними засобами. Міжнародна ліквідність характеризує зовнішню платоспроможність країн чи регіонів та пов’язана з забезпеченням міжнародної валютної системи міжнародними резервами, необхідними для її

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Валютні ринки

Валютний ринок – це система стійких економічних і організаційних відносин з операцій купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів у іноземних валютах. Іншими словами – це особливий ринок, на якому здійснюються угоди купівлі-продажу валюти, тобто

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Міжнародні валютно-фінансові організації

Міжнародна фінансова організація – це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил та процедур, і діяльність яких виходить за національні кордони; важлива складова сучасної інституційної структури

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Міждержавні домовленості

Міжнародна фінансова організація – це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил та процедур, і діяльність яких виходить за національні кордони; важлива складова сучасної інституційної структури

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Тема 2. Еволюція міжнародної валютної системи

Еволюція світової валютної системи визначається розвитком і потребами національних та світової економіки, змінами, що відбуваються в цілому у світовому господарстві та міжнародних економічних відносинах. З’явившись у XIX ст., вона пройшла 3 етапи еволюції: I

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 2.1. Система золотого стандарту

Еволюція світової валютної системи визначається розвитком і потребами національних та світової економіки, змінами, що відбуваються в цілому у світовому господарстві та міжнародних економічних відносинах. З’явившись у XIX ст., вона пройшла 3 етапи еволюції: I

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 2.2. Бреттон-Вудська валютна система

Друга світова війна, що розпочалася майже одразу після світової економічної кризи, фактично зруйнувала систему золотодевізного стандарту, що в свою чергу викликало необхідність розробки валютно-фінансової системи, адекватної новим умовам функціонування світового господарства та міжнародних економічних

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 2.3. Ямайська валютна система

Особливістю міжнародних валютно-кредитних відносин кінця 70-х – початку 80-х років минулого століття характеризувалися тим, що ці роки стали випробуванням на практиці Угоди Всесвітнього комітету МВФ про перевлаштування Бреттон-Вудської системи, укладеної в січні 1976 р.

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Переваги та недоліки Ямайської валютної системи

Кризові явища в міжнародних валютно-фінансових відносинах показали неспроможність світових валютних систем забезпечити їх стабільне функціонування. Нерівнозваженість економічних показників промислово розвинутих країн і відсутність координації їх економічної політики викликали значні проблеми в деяких сферах і

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Тема 3. Європейська валютна система

3.1. Етапи створення Європейської валютної системи Характерною рисою сьогодення є розвиток регіональної і валютної інтеграції, перед усім у Західній Європі. Причинами розвитку таких інтеграційних процесів визначають інтернаціоналізацію господарського життя, посилення міжнародної спеціалізації та кооперування

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 3.1. Етапи створення Європейської валютної системи

3.1. Етапи створення Європейської валютної системи Характерною рисою сьогодення є розвиток регіональної і валютної інтеграції, перед усім у Західній Європі. Причинами розвитку таких інтеграційних процесів визначають інтернаціоналізацію господарського життя, посилення міжнародної спеціалізації та кооперування

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 3.2. Механізм роботи Європейської валютної системи

До механізму Європейської валютної системи входили три елементи: європейська валютна одиниця ЕКЮ, режим спільного плавання валютних курсів – “європейська валютна змія” та механізм кредитування. ЕКЮ – європейська валютна одиниця, яку підтримував кошик національних валют

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 3.3. Впровадження єдиної європейської валюти – євро

Необхідність введення євро була зумовлена перш за все тим, що єдиний внутрішній ринок, існуючий в ЄЕС із 1993 р., не міг ефективно функціонувати через наявність національних грошових систем, які зберігали коливання валютних курсів, різницю

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 3.4. Переваги та недоліки євро

Зі створенням єврозони у 1999 р. на світовій економічній сцені з’явився новий гравець, який у деяких аспектах є рівним до економіки США. В міжнародному плані єдина європейська валюта з самого початку була задумана як

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Переваги введення євро

Зі створенням єврозони у 1999 р. на світовій економічній сцені з’явився новий гравець, який у деяких аспектах є рівним до економіки США. В міжнародному плані єдина європейська валюта з самого початку була задумана як

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Недоліки введення євро

Зі створенням єврозони у 1999 р. на світовій економічній сцені з’явився новий гравець, який у деяких аспектах є рівним до економіки США. В міжнародному плані єдина європейська валюта з самого початку була задумана як

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Модуль ІІ. Валютні курси та валютні операції

Тема 4. Платіжний баланс 4.1. Поняття та економічна роль платіжного балансу Характерною ознакою сучасного стану світової економіки та міжнародних економічних відносин є посилення процесів інтернаціоналізації та глобалізації, що виявляються у значному поглибленні міждержавної взаємозалежності

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Тема 4. Платіжний баланс

Тема 4. Платіжний баланс 4.1. Поняття та економічна роль платіжного балансу Характерною ознакою сучасного стану світової економіки та міжнародних економічних відносин є посилення процесів інтернаціоналізації та глобалізації, що виявляються у значному поглибленні міждержавної взаємозалежності

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.1. Поняття та економічна роль платіжного балансу

Тема 4. Платіжний баланс 4.1. Поняття та економічна роль платіжного балансу Характерною ознакою сучасного стану світової економіки та міжнародних економічних відносин є посилення процесів інтернаціоналізації та глобалізації, що виявляються у значному поглибленні міждержавної взаємозалежності

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.2. Структура платіжного балансу

Платіжний баланс відповідно до стандартної класифікації, розробленої Міжнародним валютним фондом (МВФ), має два основних рахунки: – поточних операцій; – операцій із капіталом і фінансовими інструментами. Платіжний баланс країни завжди повинен бути зрівноважений, однак та

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.2.1. Рахунок поточних операцій

Платіжний баланс відповідно до стандартної класифікації, розробленої Міжнародним валютним фондом (МВФ), має два основних рахунки: – поточних операцій; – операцій із капіталом і фінансовими інструментами. Платіжний баланс країни завжди повинен бути зрівноважений, однак та

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.2.2. Рахунок операцій із капіталом і фінансовими інструментами

Дефіцит балансу поточних операцій відображає збільшення заборгованості країни іншим країнам. Коли перед країною постає проблема дефіциту балансу поточних операцій, то вона зобов’язана його оплатити. Дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу може бути профінансований: –

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.2.3. Зміна офіційних резервів іноземної валюти

Дефіцит балансу поточних операцій відображає збільшення заборгованості країни іншим країнам. Коли перед країною постає проблема дефіциту балансу поточних операцій, то вона зобов’язана його оплатити. Дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу може бути профінансований: –

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.3. Макроекономічна роль платіжного балансу

4.3.1. Роль балансу поточних операцій У закритій економіці вся вироблена продукція продається всередині країни, і всі витрати поділяються на споживання (С), інвестиції (І) та державні витрати (Є). У відкритій економіці частина продукції експортується, і,

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.3.1. Роль балансу поточних операцій

4.3.1. Роль балансу поточних операцій У закритій економіці вся вироблена продукція продається всередині країни, і всі витрати поділяються на споживання (С), інвестиції (І) та державні витрати (Є). У відкритій економіці частина продукції експортується, і,

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.3.2. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу

4.3.1. Роль балансу поточних операцій У закритій економіці вся вироблена продукція продається всередині країни, і всі витрати поділяються на споживання (С), інвестиції (І) та державні витрати (Є). У відкритій економіці частина продукції експортується, і,

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.4. Фактори, які впливають на платіжний баланс

Платіжний баланс дає уявлення про участь країни в світовому господарстві, масштабах, структуру та характер її зовнішньоекономічних зв’язків. Під впливом низки факторів він може мати позитивне чи від’ємне сальдо. Найголовнішими вважаються такі. 1. Нерівномірність економічного

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.5. Основні тенденції в динаміці показників платіжного балансу України

Методологія складання платіжного балансу визначається за допомогою міжнародного стандарту – “Інструкція з платіжного балансу”, що розробляється і періодично публікується МВФ. Останнє, п’яте видання було опубліковано у 1993 р. У червні 1992 р. Верховна Рада

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Поточний рахунок

За 2009 р. від’ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу зменшилося порівняно з 2008 р. у 7,4 раза і становило 1,7 млрд дол. США (табл. 4.2). Товари За 2009 р. зовнішній товарооборот зменшився порівняно з

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Товари

За 2009 р. від’ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу зменшилося порівняно з 2008 р. у 7,4 раза і становило 1,7 млрд дол. США (табл. 4.2). Товари За 2009 р. зовнішній товарооборот зменшився порівняно з

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Послуги

За 2009 р. додатне сальдо торгівлі послугами збільшилось і становило 2,6 млрд дол. США (1,7 млрд дол. США – у 2008 р.). Обсяги як експорту, так і імпорту послуг були нижчими (на 22,6 та

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Доходи

За 2009 р. додатне сальдо торгівлі послугами збільшилось і становило 2,6 млрд дол. США (1,7 млрд дол. США – у 2008 р.). Обсяги як експорту, так і імпорту послуг були нижчими (на 22,6 та

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Трансферти

За 2009 р. додатне сальдо торгівлі послугами збільшилось і становило 2,6 млрд дол. США (1,7 млрд дол. США – у 2008 р.). Обсяги як експорту, так і імпорту послуг були нижчими (на 22,6 та

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Фінансовий рахунок

За 2009 р. додатне сальдо торгівлі послугами збільшилось і становило 2,6 млрд дол. США (1,7 млрд дол. США – у 2008 р.). Обсяги як експорту, так і імпорту послуг були нижчими (на 22,6 та

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Прямі іноземні інвестиції

За 2009 р. додатне сальдо торгівлі послугами збільшилось і становило 2,6 млрд дол. США (1,7 млрд дол. США – у 2008 р.). Обсяги як експорту, так і імпорту послуг були нижчими (на 22,6 та

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Кредити та облігації

За 2009 р. сальдо за операціями з кредитами та облігаціями було від’ємним на рівні 9,1 млрд дол. США (у 2008 р. чисті залучення за кредитами та облігаціями становили 12,4 млрд дол. США). Від’ємне сальдо

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Інший капітал

За 2009 р. сальдо за операціями з кредитами та облігаціями було від’ємним на рівні 9,1 млрд дол. США (у 2008 р. чисті залучення за кредитами та облігаціями становили 12,4 млрд дол. США). Від’ємне сальдо

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Резервні активи

За 2009 р. сальдо за операціями з кредитами та облігаціями було від’ємним на рівні 9,1 млрд дол. США (у 2008 р. чисті залучення за кредитами та облігаціями становили 12,4 млрд дол. США). Від’ємне сальдо

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.6. Можливі шляхи врегулювання платіжного балансу

Державне регулювання платіжного балансу – це сукупність економічних, зокрема валютних, фінансових, грошово-кредитних заходів, спрямованих на формування основних статей балансу. Країни з дефіцитним платіжним балансом застосовують такі заходи, як стимулювання експорту, обмеження імпорту товарів, залучення

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Тема 5. Валютний ринок

Вивчення валютного ринку грунтується на теорії ринкового попиту і пропозиції. Однак стосовно валютного ринку теорія попиту і пропозиції використовується з істотними змінами, оскільки валюта є особливим товаром. Валютний ринок підкоряється законам конкуренції. Поведінка його

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 5.1. Міжнародний валютний ринок і основні світові валюти

Вивчення валютного ринку грунтується на теорії ринкового попиту і пропозиції. Однак стосовно валютного ринку теорія попиту і пропозиції використовується з істотними змінами, оскільки валюта є особливим товаром. Валютний ринок підкоряється законам конкуренції. Поведінка його

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 5.2. Учасники валютного ринку

Учасниками валютного ринку є центральні і комерційні банки, валютні біржі, брокерські агентства, міжнародні корпорації, фірми, що здійснюють зовнішньоторговельні операції, інвестиційні фонди тощо. Основні учасники валютного ринку – це комерційні банки, що не тільки диверсифікують

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 5.3. Функції валютного ринку

Учасниками валютного ринку є центральні і комерційні банки, валютні біржі, брокерські агентства, міжнародні корпорації, фірми, що здійснюють зовнішньоторговельні операції, інвестиційні фонди тощо. Основні учасники валютного ринку – це комерційні банки, що не тільки диверсифікують