Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ

Членство й цілі діяльності

Міжнародна асоціація розвитку (International Development Association IDA) була заснована в 1960 p. з метою доповнити діяльність МБРР у сфері довгострокового фінансування розвитку найменш розвинутих країн. У МАР входять 162 країни (за станом на червень 2001 p.). Перш ніж вступити в МАР, країна має стати членом МБРР. Право кожної країни на участь в управлінні Асоціацією залежить від розміру її внеску в основний капітал МАР. Відповідно до ролі у формуванні власного капіталу МАР країни-члени поділяються на дві групи. До першої групи належать індустріально розвинуті країни, які вносять 100 % підписки у вільно конвертованій валюті. Крім того, ці країни відповідно до їхнього економічного потенціалу мають робити істотні внески в кожне поповнення ресурсів МАР. Країни, що розвиваються, утворюють другу групу. Вони мають вносити у вільно конвертованій валюті лише 10 % суми підписки, а решту – в національній валюті.

Офіційними цілями діяльності МАР є подолання бідності, забезпечення економічного зростання, захист навколишнього середовища в найбідніших країнах. Спрямованість на пільгове кредитування визначає ключову роль МАР у реалізації стратегії Всесвітнього банку з подолання бідності у світі.

Джерела фінансування

Фінансові ресурси МАР формуються за рахунок її власного капіталу, внесків розвинутих країн і відрахувань від чистого прибутку МБРР. Погашення раніше наданих МАР кредитів також є джерелом грошових надходжень для подальшої кредитної діяльності Асоціації. Діяльність МАР фінансується головним чином завдяки надходженню коштів від багатших країн-членів, серед яких і деякі країни, що розвиваються. Поповнення ресурсів МАР за рахунок державних внесків відбувається в рамках угод, що визначають додатковий внесок країн-донорів до бюджету МАР. Ці внески надходять трьома річними частками і надають МАР кошти для покриття її кредитних зобов’язань на 3-річний бюджетний період. Наприклад, десята угода про поповнення ресурсів МАР на період з 1 липня 1993 р. до 30 червня 1996 р. (МАР-10) збільшила бюджет Асоціації на 13 млрд СПЗ за рахунок основного внеску і на 275,65 млн СПЗ у вигляді додаткового внеску. Обсяг фінансування на 1997-1999 рр. у межах МАР-11 склав 6,9 млрд СПЗ. Останнє, дванадцяте, поповнення коштів МАР було узгоджене в листопаді 1998 р. Згідно з ним нове донорське фінансування на період 2000-2002 рр. дорівнює 8,6 млрд СПЗ. Найбільшими донорами є США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада, Нідерланди. Загалом же в поповненні ресурсів МАР беруть участь близько 40 країн світу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ