Міжнародні фінанси – Рогач О. І

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ВСТУП

Глобалізація фінансового середовища є однією з суттєвих рис сучасної світової економічної системи. Динамічне зростання ж світових фінансових ринків, потенціалу транснаціональних банків та небанківських корпорацій спонукає по-новому оцінити взаємозалежність окремих країн, їхню конкурентоспроможність та здатність

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Частина 1. Світова і фінансова система

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ГЕНЕЗИС МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні фінансові операції античної доби

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Митно-тарифні фінансові механізми

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Започаткування міжнародних фінансових відносин на території сучасної України

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Особливості міжнародних фінансових відносин доби Середньовіччя

Важливою сферою міжнародних фінансових операцій даного періоду була митна система, яка створювалась в окремих країнах та на важливих міжнародних торговельних шляхах. У VIII-X ст. Візантійська імперія здійснювала розгалужені торговельні зв’язки з Китаєм, Індією, Персією,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні фінансові відносини індустріальної цивілізації

Важливою сферою міжнародних фінансових операцій даного періоду була митна система, яка створювалась в окремих країнах та на важливих міжнародних торговельних шляхах. У VIII-X ст. Візантійська імперія здійснювала розгалужені торговельні зв’язки з Китаєм, Індією, Персією,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні фінанси на рубежі XXI ст

Міжнародні фінансові операції здійснюються на грошових, валютних та фондових ринках. Економічна природа цих ринків змінюється під впливом науково-технологічної революції, транс-націоналізації та глобалізації економічних процесів. Міжнародний грошовий ринок характеризується паритетом процентних ставок, тобто форвардні й