Міжнародні фінанси – Рогач О. І

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ВСТУП

Глобалізація фінансового середовища є однією з суттєвих рис сучасної світової економічної системи. Динамічне зростання ж світових фінансових ринків, потенціалу транснаціональних банків та небанківських корпорацій спонукає по-новому оцінити взаємозалежність окремих країн, їхню конкурентоспроможність та здатність

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Частина 1. Світова і фінансова система

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ГЕНЕЗИС МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні фінансові операції античної доби

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Митно-тарифні фінансові механізми

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Започаткування міжнародних фінансових відносин на території сучасної України

У цій частині розкривається сутність сучасного світового фінансового середовища як цілісної складної системи, що функціонує, поєднуючи в собі ринковий і позаринковий механізми. Еволюція перерозподілу світових фінансових ресурсів розглядається крізь призму поглиблення тенденцій інтернаціоналізації й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Особливості міжнародних фінансових відносин доби Середньовіччя

Важливою сферою міжнародних фінансових операцій даного періоду була митна система, яка створювалась в окремих країнах та на важливих міжнародних торговельних шляхах. У VIII-X ст. Візантійська імперія здійснювала розгалужені торговельні зв’язки з Китаєм, Індією, Персією,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні фінансові відносини індустріальної цивілізації

Важливою сферою міжнародних фінансових операцій даного періоду була митна система, яка створювалась в окремих країнах та на важливих міжнародних торговельних шляхах. У VIII-X ст. Візантійська імперія здійснювала розгалужені торговельні зв’язки з Китаєм, Індією, Персією,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні фінанси на рубежі XXI ст

Міжнародні фінансові операції здійснюються на грошових, валютних та фондових ринках. Економічна природа цих ринків змінюється під впливом науково-технологічної революції, транс-націоналізації та глобалізації економічних процесів. Міжнародний грошовий ринок характеризується паритетом процентних ставок, тобто форвардні й

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Класифікація фінансових операцій Диверсифікація міжнародних фінансових і валютних відносин на рубежі XX та XXI ст. пов’язана з необхідністю здійснення грошового забезпечення світо-господарських зв’язків, які значно розширилися й поглибилися під впливом інтернаціоналізації та глобалізації виробництва

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Класифікація фінансових операцій

Класифікація фінансових операцій Диверсифікація міжнародних фінансових і валютних відносин на рубежі XX та XXI ст. пов’язана з необхідністю здійснення грошового забезпечення світо-господарських зв’язків, які значно розширилися й поглибилися під впливом інтернаціоналізації та глобалізації виробництва

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Міжнародні фінансові операції мають давню історію і сягають часів неолітичної революції (IV-III тисячоліття до н. е.). Різноманітні форми таких операцій були пов’язані з розвитком міжнародної торгівлі, з піднесенням грошового господарства. Значного імпульсу зазнали міждержавні

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СУТНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Міжнародні фінансові операції мають давню історію і сягають часів неолітичної революції (IV-III тисячоліття до н. е.). Різноманітні форми таких операцій були пов’язані з розвитком міжнародної торгівлі, з піднесенням грошового господарства. Значного імпульсу зазнали міждержавні

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Глобалізація світової економіки створює нове “навколишнє середовище” для економічного зростання країн, визначаючи нові орієнтири їхньої економічної політики. Динамічні зміни у світовому господарстві являють собою “глобальні виклики” багатьом країнам. Одним із таких “викликів” світової економіки,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЧИННИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Одним із найважливіших чинників формування глобального фінансового середовища стала інтернаціоналізація господарського життя. Інтенсифікація економічних зв’язків між країнами, національними компаніями та активізація міжнародного виробництва ТНК потребували нового фінансового середовища. Це викликало, по-перше, якісні перетворення в

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ

Світова фінансова архітектура еволюціонує під впливом інтеграції національних фінансових ринків та поступового створення загальних умов їхнього функціонування. Фінансова глобалізація руйнує ізольованість національних ринків і породжує складні взаємозв’язки різних сегментів єдиної світової фінансової системи. Перші

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Формування глобальної фінансової архітектури супроводжується стрімким зростанням світових фінансових потоків, різким збільшенням обсягів міжкраїнного переливу капіталу, гігантським розширенням масштабів міжнародних кредитних та фондових ринків. Рисунок 2.1 ілюструє основні сегменти світових фінансових потоків, які опосередковують

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – КООРДИНАЦІЯ ПОЛІТИКИ КРАЇН У ГЛОБАЛЬНОМУ ФІНАНСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Формування глобальної фінансової архітектури супроводжується стрімким зростанням світових фінансових потоків, різким збільшенням обсягів міжкраїнного переливу капіталу, гігантським розширенням масштабів міжнародних кредитних та фондових ринків. Рисунок 2.1 ілюструє основні сегменти світових фінансових потоків, які опосередковують

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 3. СВІТОВА ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА

Глобальна трансформація різних сторін життя людського суспільства є найважливішою рисою сучасного світового розвитку. Світова спільнота дедалі виразніше постає як функціонально взаємопов’язана цілісна система. Глобалізація світової економіки створює нове “навколишнє середовище” для економічного зростання країн,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Щодо структури світових фінансів існує декілька концепцій. Відомі фахівці М. В. Енг, Ф. Л. Ліс, Л. Дж. Мауер виокремили такі основні компоненти світових фінансів (рис. 3.1). Рис. 3.1 Основні компоненти світових фінансів Як зазначалося,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Щодо структури світових фінансів існує декілька концепцій. Відомі фахівці М. В. Енг, Ф. Л. Ліс, Л. Дж. Мауер виокремили такі основні компоненти світових фінансів (рис. 3.1). Рис. 3.1 Основні компоненти світових фінансів Як зазначалося,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Сутність та характерні риси

Щодо структури світових фінансів існує декілька концепцій. Відомі фахівці М. В. Енг, Ф. Л. Ліс, Л. Дж. Мауер виокремили такі основні компоненти світових фінансів (рис. 3.1). Рис. 3.1 Основні компоненти світових фінансів Як зазначалося,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Структурні елементи світового фінансового ринку

Щодо структури світових фінансів існує декілька концепцій. Відомі фахівці М. В. Енг, Ф. Л. Ліс, Л. Дж. Мауер виокремили такі основні компоненти світових фінансів (рис. 3.1). Рис. 3.1 Основні компоненти світових фінансів Як зазначалося,

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні валютні ринки

Міжнародні валютні ринки – це міжнародна мережа офіційних центрів, де відбувається купівля-продаж іноземних валют. Валютні ринки забезпечують своєчасність здійснення міжнародних платежів і розрахунків, страхування валютно-кредитних ризиків, диверсифікації валютних резервів. Значні коливання курсових співвідношень роблять

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні ринки боргових зобов’язань

Міжнародні валютні ринки – це міжнародна мережа офіційних центрів, де відбувається купівля-продаж іноземних валют. Валютні ринки забезпечують своєчасність здійснення міжнародних платежів і розрахунків, страхування валютно-кредитних ризиків, диверсифікації валютних резервів. Значні коливання курсових співвідношень роблять

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні ринки титулів (прав) власності

Міжнародні валютні ринки – це міжнародна мережа офіційних центрів, де відбувається купівля-продаж іноземних валют. Валютні ринки забезпечують своєчасність здійснення міжнародних платежів і розрахунків, страхування валютно-кредитних ризиків, диверсифікації валютних резервів. Значні коливання курсових співвідношень роблять

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів

Міжнародні валютні ринки – це міжнародна мережа офіційних центрів, де відбувається купівля-продаж іноземних валют. Валютні ринки забезпечують своєчасність здійснення міжнародних платежів і розрахунків, страхування валютно-кредитних ризиків, диверсифікації валютних резервів. Значні коливання курсових співвідношень роблять

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА

Другим важливим компонентом світових фінансів є міжнародна банківська справа. Транснаціоналізація світової економіки дістала втілення, зокрема, в різкому зростанні міжнародних операцій банків, створенні розгалуженої мережі їх закордонного апарату, формуванні глобальної стратегії експансії провідних банківських установ

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Другим важливим компонентом світових фінансів є міжнародна банківська справа. Транснаціоналізація світової економіки дістала втілення, зокрема, в різкому зростанні міжнародних операцій банків, створенні розгалуженої мережі їх закордонного апарату, формуванні глобальної стратегії експансії провідних банківських установ

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Фінансова система ТНК

Зазнаючи значного впливу світового фінансового середовища, фінансова система транснаціональних фірм, своєю чергою, справляє потужний вплив на сучасні міжнародні фінансові потоки і нерідко зумовлює їхні обсяги, напрями та канали. Однією з визначальних характеристик транснаціональних корпорацій

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Модель фінансової системи

Зазнаючи значного впливу світового фінансового середовища, фінансова система транснаціональних фірм, своєю чергою, справляє потужний вплив на сучасні міжнародні фінансові потоки і нерідко зумовлює їхні обсяги, напрями та канали. Однією з визначальних характеристик транснаціональних корпорацій

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Ключові властивості фінансової системи

Зазнаючи значного впливу світового фінансового середовища, фінансова система транснаціональних фірм, своєю чергою, справляє потужний вплив на сучасні міжнародні фінансові потоки і нерідко зумовлює їхні обсяги, напрями та канали. Однією з визначальних характеристик транснаціональних корпорацій

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Особливості портфельних інвестицій Крім світового фінансового ринку, міжнародної банківської справи, фінансів транснаціональних корпорацій, важливим компонентом світових фінансів є міжнародні портфельні інвестиції. Динамічне зростання потоків міжнародних портфельних інвестицій у 80-90-ті роки XX ст. переконливо засвідчило

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Особливості портфельних інвестицій

Особливості портфельних інвестицій Крім світового фінансового ринку, міжнародної банківської справи, фінансів транснаціональних корпорацій, важливим компонентом світових фінансів є міжнародні портфельні інвестиції. Динамічне зростання потоків міжнародних портфельних інвестицій у 80-90-ті роки XX ст. переконливо засвідчило

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Причини зростання міжнародних портфельних інвестицій

Особливості портфельних інвестицій Крім світового фінансового ринку, міжнародної банківської справи, фінансів транснаціональних корпорацій, важливим компонентом світових фінансів є міжнародні портфельні інвестиції. Динамічне зростання потоків міжнародних портфельних інвестицій у 80-90-ті роки XX ст. переконливо засвідчило

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 4. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

– Історичні передумови формування світової валютно-фінансової системи – Етапи розвитку світової валютної системи ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ Зростання обсягів міжнародної торгівлі, ускладнення торговельної діяльності вже в І тисячолітті до н. е. зумовили

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

– Історичні передумови формування світової валютно-фінансової системи – Етапи розвитку світової валютної системи ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ Зростання обсягів міжнародної торгівлі, ускладнення торговельної діяльності вже в І тисячолітті до н. е. зумовили

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЕТАПИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Виникнення світового ринку як підсистеми господарства, пов’язаної з обміном товарів за межами національної економіки та валютно-фінансовим забезпеченням такого обміну, стимулювало перетворення грошей у валюту (національну, іноземну та міжнародну), виокремлення валютно-фінансових відносин у відносно самостійну

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Система золотого стандарту

Виникнення світового ринку як підсистеми господарства, пов’язаної з обміном товарів за межами національної економіки та валютно-фінансовим забезпеченням такого обміну, стимулювало перетворення грошей у валюту (національну, іноземну та міжнародну), виокремлення валютно-фінансових відносин у відносно самостійну

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Бреттон – Вудська валютна система

Друга світова війна фактично зруйнувала систему золотодевізного стандарту, що спонукало до розробки валютно-фінансової системи, адекватної новим умовам функціонування світового господарства та міжнародних економічних відносин. Така система після тривалої підготовчої роботи була створена та інституційно

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Ямайська валютна система

Контури нової валютної системи, що функціонує і розвивається у світовій економіці й нині, визначила нарада представників країн-членів МВФ, що відбулася в м. Кінгстон (Ямайка) і січні 1976 р. Кінгстонська угода поклала початок утворенню Ямайської

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 5. ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО. ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ

Становлення та розвиток міжнародних фінансів відбувалися в тісному взаємозв’язку з процесом формування держав, розвитком міжнародного поділу праці та світової торгівлі, утворенням світового ринку. Посилення економічних зв’язків держав стародавнього світу об’єктивно привело до формування системи

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ІНСТИТУЦЮНАЛІЗАЦІЯ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Становлення та розвиток міжнародних фінансів відбувалися в тісному взаємозв’язку з процесом формування держав, розвитком міжнародного поділу праці та світової торгівлі, утворенням світового ринку. Посилення економічних зв’язків держав стародавнього світу об’єктивно привело до формування системи

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Валютна інтеграція в Європі: історичний аспект

Становлення та розвиток міжнародних фінансів відбувалися в тісному взаємозв’язку з процесом формування держав, розвитком міжнародного поділу праці та світової торгівлі, утворенням світового ринку. Посилення економічних зв’язків держав стародавнього світу об’єктивно привело до формування системи

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Економічне підгрунтя

Після розпаду Бреттон-Вудської валютної системи країни світу опинилися перед вибором одного з трьох режимів валютних курсів: фіксованих, плаваючих або введення спільної грошової одиниці. Кожна з цих альтернатив має свої вади. Так, фіксація валютного курсу

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Етапи європейської валютної інтеграції

Після розпаду Бреттон-Вудської валютної системи країни світу опинилися перед вибором одного з трьох режимів валютних курсів: фіксованих, плаваючих або введення спільної грошової одиниці. Кожна з цих альтернатив має свої вади. Так, фіксація валютного курсу

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Структура Європейської системи центральних банків

До 1999 р. засади монетарної політики країн ЄС розробляли національні центральні банки. З початком третього етапу формування ЄВС компетенція з розробки і контролю монетарної політики перейшла до Європейської системи центральних банків, а головні повноваження

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Грошово-кредитна політика Європейського центрального банку

До 1999 р. засади монетарної політики країн ЄС розробляли національні центральні банки. З початком третього етапу формування ЄВС компетенція з розробки і контролю монетарної політики перейшла до Європейської системи центральних банків, а головні повноваження

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – КРИТЕРІЇ ВАЛЮТНО ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Міжнародна фінансова інтеграція Ознаки та наслідки фінансової інтеграції Ринки вважаються фінансово інтегрованими за умови виконання закону єдиної ціни, згідно з яким певний ринок є єдиним, якщо на ньому існує єдина ціна на певний тип