Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА

Другим важливим компонентом світових фінансів є міжнародна банківська справа.

Транснаціоналізація світової економіки дістала втілення, зокрема, в різкому зростанні міжнародних операцій банків, створенні розгалуженої мережі їх закордонного апарату, формуванні глобальної стратегії експансії провідних банківських установ світу. Починаючи з 50-60-х років XIX ст. банки СІЛА, Західної Європи, а згодом Японії та деяких нових індустріальних країн почали інтенсивно переносити свою діяльність за кордон, створювати зарубіжні відділення, філії або спільні підприємства з місцевими фінансовими інститутами країн-реципієнті в.

Процес інтернаціоналізації кредитно-фінансової інфраструктури привів до створення транснаціональних банків, які стали одними з головних суб’єктів сучасної глобальної фінансової системи.

Хоча початковим традиційним мотивом міжнародної діяльності ТНБ було прагнення обслуговувати потреби у фінансуванні експортно-імпортних операцій своїх основних клієнтів ~ зарубіжних філій транснаціональних корпорацій, вони використали свою фізичну присутність на зовнішніх ринках для пошуків нових інструментів та методів діяльності, значного розширення сфер операцій (ринок євровалют, інноваційна діяльність і т. ін.). Список провідних транснаціональних банків практично збігається з переліком найбільших банківських установ світу.

Транснаціоналізація банків викликала значні зміни в їхніх організаційних моделях, менеджменті та стратегії конкурентної боротьби.

На початку XXI ст. головними тенденціями розвитку транснаціонального банківського бізнесу є такі:

– глобалізація операцій;

– реструктуризація транснаціональних банківських мереж;

– поглинання та злиття;

– використання Інтернету та нових технологій для надання фінансових послуг.

За останні десятиріччя процес концентрації та централізації капіталу в банківській сфері значно прискорився. Це спричинилося до ще більшого зростання концентрації фінансового капіталу.

Внаслідок процесів злиття та поглинання гігантські банки не тільки збільшують свої розміри, вони починають домінувати у світовому банківському середовищі. Наприклад, найбільші за активами 25 транснаціональних банків зосередили у своїх руках 39% усіх активів 1000 провідних банків світу.

В умовах глобалізації світової фінансової архітектури стратегія транснаціональних банків передбачає їхню присутність та активну конкурентну боротьбу за дешеві ресурси капіталу на всіх фінансових ринках світу. Успіх транснаціонального банку пов’язується з його здатністю надавати клієнтам по всьому світові якомога більший асортимент фінансових послуг – від кредитування та здійснення платежів до операцій з цінними паперами, планування інвестицій, а також консультацій і навіть прямої допомоги в галузі маркетингу.

ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Стрімке зростання чисельності ТНК та їхніх закордонних підприємств, створення ними інтегрованих систем міжнародного виробництва, концентрація величезних фінансових ресурсів – усе це перетворює транснаціональні корпорації на одного з ключових суб’єктів світових фінансів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА