Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ГЛОБАЛЬНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Найвищим ступенем розвитку ринків міжнародних облігацій став випуск глобальних облігацій (Global Bonds). Глобальні облігації є середиьо – або довгостроковими борговими цінними паперами, які одночасно пропонуються інвесторам різних країн на провідних фінансових ринках світу. Найчастіше це облігації, які деноміновані в доларах США, зареєстровані в Комісії з цінних паперів США і розміщуються як на американському фінансовому ринку, так і поза його межами. Результатом глобального розміщення облігацій є те, що, по-перше, вони входять до лістингу відразу кількох різних за національною належністю фондових бірж; по-друге, внаслідок різних країн розміщення на них поширюються різні форми національного регулювання.

Глобальні облігації випускаються тільки високонадійними позичальниками з міжнародним кредитним рейтингом, не нижчим AAA, тому такі цінні папери мають найвищу якість і, відповідно, пропонують найнижчий рівень процентних ставок. Терміни обігу глобальних облігацій варіюють від 1 до 40 років, але строковість переважної частини емісій становить 6-10 років. Вони можуть випускатися і як облігації, що підлягають одноразовій виплаті з фіксованою процентною ставкою, і як боргові інструменти з правом дострокового викупу, і як цінні папери з плаваючою процентною ставкою.

Основними інвесторами в глобальні облігації є центральні банки найбагатших країн світу та національні фінансові посередники – комерційні банки, інвестиційні компанії, страхові компанії та пенсійні фонди.

Випуск глобальних облігацій має такі переваги:

■ Диверсифікована присутність на міжнародному і національних ринках цінних паперів, яка. забезпечує широкий ареал розміщення і високу ліквідність випусків глобальних облігацій. Угоди з глобальними облігаціями можуть укладатися як на внутрішніх, так і на міжнародних фінансових ринках. Облігації можуть вільно переміщуватися між ринками з мінімальними витратами на здійснення операцій. Завдяки цьому глобальні облігації здатні поширюватися серед численних інвесторів по всьому світові. Широкий продаж глобальних облігацій забезпечує їм найвищий рівень ліквідності.

■ Розширення ринку для позичальника, яке базується на його підвищеній кредитоспроможності. Випуски глобальних облігацій не мають обмежень на максимальний обсяг емісії, тоді як мінімальний розмір угоди становить 500 млн дол, США. Це надає емітентам можливість залучати будь-який великий обсяг фінансових ресурсів, а оскільки їхній рейтинг найвищий, то вартість такого залучення коштів – мінімальна. Відтак емітенти глобальних облігацій спроможні акумулювати великі обсяги коштів за мінімальною процентною ставкою. ■ Відсутність цінової конкуренції між інвесторами з різних регіонів, яка пояснюється економічною привабливістю глобальних облігацій. Завдяки високому ступеню довіри міжнародних інвесторів до глобальних облігацій вони погоджуються платити за них ціну, вишу за ціну інших аналогічних боргових зобов’язань. А позаяк подібні облігації мають глобальне розміщення, то жоден з регіонів не має вирішального впливу на ціну угоди, а ризик від падіння цін на окремому національному ринку швидко усувається за рахунок диверсифікованої міжнародної інвесторської бази. ■ Створення світового базисного випуску облігацій, який забезпечує базові співвідношення для визначення ціни облігацій, що випускаються на певний ринок. Наявність в обігу на ринку глобальних облігацій дає змогу найадекватніше оцінювати відносну вартість будь-яких інших боргових цінних паперів. Провідну роль у випуску глобальних облігацій відіграє Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), який і започаткував це фінансове нововведення ще в 1989 р. Впливовість МБРР на ринку глобальних облігацій пояснюється його функціями у світовому середовищі. Основне призначення МБРР – фінансування поступу країн, що розвиваються. Тому він, з одного боку, виступає одним із найбільших позичальників світу, а з іншого – прагне залучати боргове фінансування за мінімально можливою ціною, щоб здешевити вартість отримання кредитів для своїх клієнтів. При цьому облігації МБРР вважаються найнадійнішими у світі – адже їхня оплата гарантується акціонерами Банку, тобто урядами 181 країни-члена.

Після першого випуску глобальних облігацій у 1989 р. вони стали активно використовуватися найрізноманітнішими емітентами. Протягом перших 7 років обсяг ринку зріс майже у 80 разів і становив у 1996 р. 116,26 млрд дол. США. Основною валютою глобальних облігацій став долар США – у доларах було випущено понад 80 % облігацій. Крім того, угоди з глобальними облігаціями укладалися і в інших валютах – німецьких марках, японських єнах, канадських доларах, австралійських доларах, екю тощо. Після введення євро переважають випуски у двох валютах – доларах США та євро.

Глобальні облігації продаються на ринках таких країн, як Японія, США, а також у країнах Далекого і Середнього Сходу та в Європі. Але провідним ринком глобальних облігацій став фінансовий ринок США, на який припадає найбільша частка їх загального розміщення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ГЛОБАЛЬНИХ ОБЛІГАЦІЙ