Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 14.2. Фінанси і фінансова політика ТНК

Таким чином, ТНК – група підприємств, які функціонують у різних країнах, але управляються штаб-квартирою, що розташована в одній конкретній країні.

В основі такого управління – механізм прийняття рішень, що дає можливість здійснювати узгоджену політику й загальну стратегію, розподіляючи ресурси, технології Й відповідальність для досягнення результату – одержання прибутку.

Важливою складовою світової фінансової системи є фінанси транснаціональних корпорацій. Знання про дану складову допомагає зрозуміти функціонування сучасних світових фінансів. Це, на наш погляд, дуже складна тема, тому що фінанси ТНК тісно пов’язані з іншими складовими світових фінансів і певним чином впливають на їхній розвиток. ТНК у своїй фінансовій діяльності використають всі інструменти, які обертаються на всіх сегментах світового фінансового ринку. Обслуговування діяльності ТНК банками на міжнародних фінансових ринках є одним із головних джерел одержання ними прибутків.

Щоб розглянути всі аспекти фінансів ТНК як однієї з основних складових світової фінансової системи, необхідно написати окремий підручник, тому зупинимося на найбільш важливих, на наш погляд, аспектах даного питання.

Розрізняють фінанси й фінансову політику ТНК. Фінанси ТНК – це система грошових відносин, які виникають у процесі господарської діяльності й необхідних для формування й використання капіталу, доходів і грошових фондів. Капітал є джерелом утворення активів транснаціональних корпорацій.

Наголос у сучасних фінансах ТНК робиться на пошуках шляхів ефективного використання ресурсів і на інвестуванні коштів в активи або проекти, які приносять високі доходи за найменшого ризику.

На сучасному етапі більше уваги приділяється: визначенню ефективних співвідношень між фінансуванням бізнесу за допомогою позик і продажем цінних паперів; проведенню оптимальної дивідендної політики; довгостроковому плануванню; використанню нових фінансових важелів; розумінню механізму міжнародних фінансів.

В умовах ринкового господарства правомірно визнати за фінансами ТНК існування таких функцій, як:

O формування капіталу, доходів і грошових фондів – ця функція є необхідною умовою здійснення безперервності процесу відтворення;

O розподіл і використання капіталу, доходів і грошових фондів – змістом даної функції є використання капіталу, доходів і грошових фондів на цілі, що передбачені у фінансовому плані корпорації;

O контроль – дана функція використовується для контролю за дотриманням вартісних і матеріально-речових пропорцій при утворенні й використанні доходів корпорації та її підрозділів.

Управління фінансами – це система принципів, методів, коштів і форм організації грошових відносин.

Основні функції фінансового управління компанією:

O управління дебіторською заборгованістю;

O управління коштами;

O управління капітальними витратами;

O управління цінними паперами й інвестиціями;

O управління взаєминами з банком;

O бухгалтерський облік й аналіз, калькуляція;

O оподатковування;

O проведення внутрішніх ревізій;

O підготовка статистичних і фінансових звітів;

O бюджетування.

Більшість ТНК у своїй організаційній структурі мають три основні блоки:

1) індустріально-промисловий;

2) фінансово-економічний;

3) торгово-комерційний.

Всі три блоки та їхні елементи є рівноправними й несуть повну відповідальність за виконання покладених на них функцій. Фінансово-економічний блок забезпечує нормальну діяльність всіх структурних підрозділів компанії. Його елементами є мережа кредитно-фінансових установ: страхові компанії; комерційні банки; інвестиційні фонди й компанії; фінансові фонди й компанії; лізингові фонди й компанії; пайові фонди й компанії; трастові фонди й компанії; пенсійні фонди й компанії. Фінансово-економічний блок порівняно із двома іншими – індустріально-промисловим і торгово-комерційним – має особливість, оскільки він забезпечує нормальну діяльність всіх структурних підрозділів компанії.

Голові і і завдання фінансово-економічного блоку ТНК’.

O залучення й акумулювання фінансових коштів;

O виготовлення інвестиційної політики й здійснення капіталовкладень;

O управління фінансами на основі підтримки стійкого балансу між ресурсами й заявками на ці ресурси з боку всіх організаційних структур ТНК;

O забезпечення економічної безпеки;

O управління ризиками;

O правильна й ефективна побудова внутрішньої економіки всієї групи.

Здійснення фінансово-кредитної діяльності в міжнародних масштабах передбачає наявність у структурі ТНК банківського об’єднання, що має розгалужену систему філій і відділень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 14.2. Фінанси і фінансова політика ТНК