Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – Розділ 1. ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

1.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: предмет, метод, основні етапи розвитку 1.2. Теорія світогосподарських зв’язків та її базові концепції: історичний ракурс 1.3. Нові та новітні концепції світогосподарських зв’язків 1.4. Напрямки, механізм і форми

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: предмет, метод, основні етапи розвитку

1.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: предмет, метод, основні етапи розвитку 1.2. Теорія світогосподарських зв’язків та її базові концепції: історичний ракурс 1.3. Нові та новітні концепції світогосподарських зв’язків 1.4. Напрямки, механізм і форми

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – Основне

1.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: предмет, метод, основні етапи розвитку 1.2. Теорія світогосподарських зв’язків та її базові концепції: історичний ракурс 1.3. Нові та новітні концепції світогосподарських зв’язків 1.4. Напрямки, механізм і форми

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.1.1. Предмет міжнародних економічних відносин і його структура

1.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: предмет, метод, основні етапи розвитку 1.2. Теорія світогосподарських зв’язків та її базові концепції: історичний ракурс 1.3. Нові та новітні концепції світогосподарських зв’язків 1.4. Напрямки, механізм і форми

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.1.2. Основні тенденції й етапи розвитку світового господарства

Однією з визначальних особливостей світового господарства, починаючи з другої половини XX століття, є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. В основі цих процесів – міжнародний поділ праці, його поглиблення і розширення. Суть його полягає в

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.2. Теорія світогосподарських зв’язків та її базові концепції: історичний ракурс

Основне У запропонованій темі подана ретроспектива розвитку теорії міжнародних економічних відносин, починаючи від перших спроб визначення змісту зовнішньої торгівлі та її місця в розвитку національних економік, які припадають на кінець XVI та на XVII

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.2.1. Протекціонізм і вільна торгівля

Основне У запропонованій темі подана ретроспектива розвитку теорії міжнародних економічних відносин, починаючи від перших спроб визначення змісту зовнішньої торгівлі та її місця в розвитку національних економік, які припадають на кінець XVI та на XVII

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.2.2. Абсолютні та порівняльні переваги А. Сміта і Д. Рікардо

Найбільш фундаментальними і послідовними критиками меркантилістської школи в підході до зовнішньої торгівлі були відомий англійський економіст А. Сміт та його послідовник Д. Рікардо. У своїх економічних поглядах класики англійської політичної економії виходили з визначальної

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.2.3. Теорія співвідношення факторів виробництва

Основоположником теорії “факторів виробництва” був Ж. Б. Сей. Як фактори він виділяв землю, капітал, працю, за якими стоять рента, процент на капітал і заробітна плата. Це – витрати виробництва, які формують оцінку факторів виробництва.

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.3. Нові та новітні концепції світогосподарських зв’язків

Основне У запропонованому розділі посібника продовжується аналіз теорій і концепцій міжнародних економічних відносин на їх новому і новітньому етапі історичного зрізу. Ознайомлення із запропонованими в цій темі матеріалами допоможе вам: – орієнтуватися у підходах

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.3.1. Нові інтерпретації факторного підходу

Основне У запропонованому розділі посібника продовжується аналіз теорій і концепцій міжнародних економічних відносин на їх новому і новітньому етапі історичного зрізу. Ознайомлення із запропонованими в цій темі матеріалами допоможе вам: – орієнтуватися у підходах

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.3.3. Теорія конкуренції М. Портера

М. Портер значною мірою відійшов від теорій Д. Рікардо та Е. Хекшера – Б. Оліна. Він навіть замінив термін “порівняльні переваги” на “конкурентні переваги” і ввів поняття “цільова політика”, суть якої полягає в комплексі

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.3.4. Сучасні новації і трактування базових концепцій

М. Портер значною мірою відійшов від теорій Д. Рікардо та Е. Хекшера – Б. Оліна. Він навіть замінив термін “порівняльні переваги” на “конкурентні переваги” і ввів поняття “цільова політика”, суть якої полягає в комплексі

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.4. Напрямки, механізм і форми здійснення міжнародних економічних відносин

Основне З політекономічної точки зору міжнародні економічні відносини є важливим сегментом загальної системи економічних відносин із приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. Вони здійснюються через участь їх суб’єктів у міжнародному

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.4.1. Суть і основи міжнародних економічних відносин

Основне З політекономічної точки зору міжнародні економічні відносини є важливим сегментом загальної системи економічних відносин із приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. Вони здійснюються через участь їх суб’єктів у міжнародному

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.4.2. Об’єкти і суб’єкти МЕВ

Об’єкти і суб’єкти МЕВ не відрізняються від тих, які існують у межах національних господарств. Об’єктами МЕВ є все те, на що направлена господарська діяльність суб’єктів світового співтовариства. Вони є предметами їх господарських відносин. Об’єктами

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.4.3. Принципи й особливості механізму МЕВ

Об’єкти і суб’єкти МЕВ не відрізняються від тих, які існують у межах національних господарств. Об’єктами МЕВ є все те, на що направлена господарська діяльність суб’єктів світового співтовариства. Вони є предметами їх господарських відносин. Об’єктами

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.5. Зовнішні фактори економічного росту та система його показників і оцінок

Основне У сучасних умовах інтернаціоналізації господарського життя суттєво змінилося місце і підвищилася роль МЕВ у розвитку суспільства. Під їх впливом змінюється структура національних господарств, зростає їх технічний і економічний рівень. Усе більшою мірою задоволення

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.5.1. МЕВ у розвитку національної економіки та проблеми економічної безпеки

Основне У сучасних умовах інтернаціоналізації господарського життя суттєво змінилося місце і підвищилася роль МЕВ у розвитку суспільства. Під їх впливом змінюється структура національних господарств, зростає їх технічний і економічний рівень. Усе більшою мірою задоволення

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.5.2. Основні показники, що характеризують роль зовнішньоекономічного фактора в розвитку національної економіки

Як більш-менш точно оцінити фактор зовнішньої торгівлі як визначальної форми МЕВ для країни та для її економіки? У статистиці, в тому числі міжнародній, використовується відносний показник – зіставлення обсягу зовнішньої торгівлі країни з її

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.5.3. Умови та тенденції розвитку сучасних МЕВ

Як більш-менш точно оцінити фактор зовнішньої торгівлі як визначальної форми МЕВ для країни та для її економіки? У статистиці, в тому числі міжнародній, використовується відносний показник – зіставлення обсягу зовнішньої торгівлі країни з її

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.5.4. Зміст поняття “відкрита економіка”: плюси і мінуси

Характерною ознакою світової економіки на рубежі XXI століття є безумовне переважання тенденції до відкритості національних економік – від замкнутості до політики “відкритої економіки”. У монографічному дослідженні Е. Долана, К. Кемпбелла і Р. Кемпбелла політика

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.6. Платіжний баланс Основне

Потоки товарів і послуг через національні кордони супроводжуються зустрічними потоками грошових засобів. Вони знаходять відображення в платіжному балансі. Він виконує дві основні функції: аналітичну і фіскальну. У сучасних умовах в більшій мірі платіжний баланс

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.6.1. Загальна характеристика платіжного балансу

Потоки товарів і послуг через національні кордони супроводжуються зустрічними потоками грошових засобів. Вони знаходять відображення в платіжному балансі. Він виконує дві основні функції: аналітичну і фіскальну. У сучасних умовах в більшій мірі платіжний баланс

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 1.6.2. Фактори впливу на платіжний баланс та його державне регулювання

Платіжний баланс – віддзеркалення в першу чергу тих соціально-економічних процесів, які відбуваються в тій чи іншій країні. У той же час він здійснює вплив на відтворення через курсові співвідношення валют, зовнішню заборгованість, золотовалютні резерви

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – Розділ 2. СТРУКТУРА, ВИДИ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

2.1. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Основні характеристики і показники 2.2. Ціноутворення у світовій торгівлі 2.3. Міжнародний ринок капіталів: суть, механізм і форми 2.4. Міжнародна трудова міграція 2.5. Світова валютна система і міжнародні розрахунки

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.1. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Основні характеристики і показники

2.1. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Основні характеристики і показники 2.2. Ціноутворення у світовій торгівлі 2.3. Міжнародний ринок капіталів: суть, механізм і форми 2.4. Міжнародна трудова міграція 2.5. Світова валютна система і міжнародні розрахунки

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.1.1. Світова торгівля та її основні показники

2.1. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Основні характеристики і показники 2.2. Ціноутворення у світовій торгівлі 2.3. Міжнародний ринок капіталів: суть, механізм і форми 2.4. Міжнародна трудова міграція 2.5. Світова валютна система і міжнародні розрахунки

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.1.2. Деякі особливості зовнішньоторгової політики в сучасних умовах

Сучасна торгова політика держав, як і в попередні часи, відзначається розвитком і протиборством двох тенденцій: Протекціонізму і фритредерства. Кожний із вказаних напрямів мав перевагу на певних етапах. Нагадаємо, що Суть протекціонізму полягає в економічній

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.1.3. Національний механізм регулювання зовнішньоторгових відносин

Сучасна торгова політика держав, як і в попередні часи, відзначається розвитком і протиборством двох тенденцій: Протекціонізму і фритредерства. Кожний із вказаних напрямів мав перевагу на певних етапах. Нагадаємо, що Суть протекціонізму полягає в економічній

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.1.4. Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі

Генеральна угода по тарифах і торгівлі (ГАТТ) як глобальна організація, яка регулює митно-тарифні питання світової торгівлі, була створена в Женеві у 1947 році. Під егідою США, коли ця країна зміцнила свою економіку після і

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.1.5. Ринок послуг і його місце в міжнародних економічних відносинах

У сучасних умовах дедалі більшого значення в соціально-економічному житті набуває сфера послуг. За останні 2-3 десятиліття темпи її зростання значно випереджали з цього показника інші галузі. Стимулом був, По-перше, Розвиток науково-технічного прогресу, який посилює

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.2. Ціноутворення у світовій торгівлі

Основне У цій темі розглядається базове питання функціонування світового ринку товарів і послуг – ціноутворення у світовій торгівлі. Аналіз розпочинається із з’ясування суті понять ціни і ціноутворюючих факторів, практики прийняття рішення по визначенню експортних

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.2.1. Основи й особливості ціноутворення на світовому ринку

Основне У цій темі розглядається базове питання функціонування світового ринку товарів і послуг – ціноутворення у світовій торгівлі. Аналіз розпочинається із з’ясування суті понять ціни і ціноутворюючих факторів, практики прийняття рішення по визначенню експортних

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.2.2. Ціноутворення на світових товарних ринках

Головним критерієм класифікації ринків, у тому числі й світових, є рівень конкуренції. Виходячи з цього критерію, економісти розрізняють чотири типи ринків: – ринок досконалої або чистої конкуренції; – ринок чистої монополії; – ринок монополістичної

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.2.3. Практика і методи визначення зовнішньоторгових цін

Для сучасного світового ринку характерною рисою є збільшення різних галузевих ринків товарів і послуг з не меншою кількістю видів ціноутворення (рис. 2.6). На практиці ціна на конкретну продукцію одного і того ж ринку, як

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.3. Міжнародний ринок капіталів: суть, механізм і форми

Основне Міжнародний рух капіталу як явище розпочав активно розвиватися із середини XIX століття. Доповнюючи, опосередковуючи міжнародний рух товарів, він є невід’ємною частиною міжнародних економічних відносин, набагато випереджаючи в темпах свого розвитку зовнішню торгівлю. У

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.3.1. Суть міжнародного руху капіталу та його форми

Основне Міжнародний рух капіталу як явище розпочав активно розвиватися із середини XIX століття. Доповнюючи, опосередковуючи міжнародний рух товарів, він є невід’ємною частиною міжнародних економічних відносин, набагато випереджаючи в темпах свого розвитку зовнішню торгівлю. У

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.3.2. Прямі інвестиції та їх місце і роль у структурі іноземного інвестування

Помітною і важливою в інвестиційному процесі є чітка тенденція до збільшення частки прямих інвестицій порівняно з портфельними. Головна їх мета – забезпечення реалізації довгострокового інтересу інвестора стосовно того чи іншого підприємства, яке розташоване в

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.3.3. Місце країн перехідної економіки у сфері міжнародних інвестицій

З точки зору соціально-економічної коректності такого визначення, як “країни з перехідною економікою”, у нас немає сумніву. Дійсно, в цих країнах відбуваються процеси становлення ринку, формується система цивілізованого, соціально орієнтованого ринкового механізму, у зв’язку з

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.4. Міжнародна трудова міграція

Основне Міжнародна міграція робочої сили в кінці XX – на початку XXI століття стала важливою складовою глобалізаційних процесів у світовій економіці. Тенденція до відкритості стимулює трудовий потенціал до найбільш ефективного його використання не тільки

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.4.1. Суть і фактори виникнення світового ринку робочої сили

Основне Міжнародна міграція робочої сили в кінці XX – на початку XXI століття стала важливою складовою глобалізаційних процесів у світовій економіці. Тенденція до відкритості стимулює трудовий потенціал до найбільш ефективного його використання не тільки

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.4.2. Організаційно-правові основи міжнародного регулювання міграційних процесів

Міграційні процеси регулюються на двох рівнях – національному і міжнародному. Специфічним варіантом регулювання на міжнародному рівні є інтеграційні угруповання. Враховуючи те, що держави суверенні в своєму виборі здійснення міграційної політики, міжнародним співтовариством визнано за

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.4.3. Політика країн-імпортерів трудових ресурсів

Країни-імпортери трудових ресурсів, а це, як правило, економічно розвинені держави, у яких постійна потреба в робочій силі, свою еміграційну політику базують перш за все на заходах з регулювання кількісного і якісного складу мігрантів. Які

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.4.4. Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток країн – експортерів трудових ресурсів

Країни-імпортери трудових ресурсів, а це, як правило, економічно розвинені держави, у яких постійна потреба в робочій силі, свою еміграційну політику базують перш за все на заходах з регулювання кількісного і якісного складу мігрантів. Які

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.5. Світова валютна система і міжнародні розрахунки

Основне Світова валютна система як Організаційна форма міжнародних валютних відносин, яка закріплюється відповідними міждержавними угодами, бере свій початок із 1867року. До її основних організаційних обов’язків на різних етапах функціонування в тій чи іншій мірі

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.5.1. Міжнародні валютні відносини. Поняття валюти і валютного ринку

Основне Світова валютна система як Організаційна форма міжнародних валютних відносин, яка закріплюється відповідними міждержавними угодами, бере свій початок із 1867року. До її основних організаційних обов’язків на різних етапах функціонування в тій чи іншій мірі

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.5.2. Еволюція світової валютної системи

Протягом тривалого історичного періоду співвідношення валют між країнами визначалося взаємним паритетом золота і срібла, станом торгового і платіжного балансів, товарного поновлення грошових одиниць тощо. До середини XIX століття функціонували локальні грошові системи з центрами

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.6.3. Міжнародні розрахунки та їх форми

Грошові вимоги і обов’язки у валюті виникають на основі економічних, політичних, культурних, науково-технічних відносин між державами, юридичними і фізичними особами, які знаходяться на території різних країн. Таким чином еко-номіко-теоретичне визначення міжнародних розрахунків можна сформулювати

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – Розрахунки у формі авансу

Найбільш вигідна для експортера форма розрахунку у вигляді авансу. Це пояснюється тим, що часткова, а інколи і повна, оплата вартості товарів здійснюється імпортером до їх відвантаження. Це неприкрита форма кредитування експортера. Правда, як правило,