Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – Розрахунки у формі авансу

Найбільш вигідна для експортера форма розрахунку у вигляді авансу. Це пояснюється тим, що часткова, а інколи і повна, оплата вартості товарів здійснюється імпортером до їх відвантаження. Це неприкрита форма кредитування експортера. Правда, як правило, банк експортера на суму авансового платежу видає на користь імпортера гарантію повернення одержаного авансу, якщо умови контракту не виконані. Як правило, платіж у вигляді авансу може сягати 1/3 загальної суми контракту.

Розрахунок по відкритому рахунку

У цій формі імпортер періодично здійснює платежі експортеру після отримання товару. Після завершення контрактних поставок робиться підсумковий підрахунок і погашення заборгованості, якщо вона є. Відкритий рахунок використовується між: традиційними партнерами; між структурними підрозділами ТНК тощо. Ця форма розрахунків найвигідніша для імпортерів.

Інші форми розрахунків:

Розрахунки через систему СВІФТ (акціонерне товариство “Всесвітня міжбанківська фінансова телекомунікаційна мережа”, створена в Брюсселі в 1973 році). Ця форма розрахунків відрізняється від інших найменшою затратою часу на їх обробку. З нею можуть конкурувати лише телеграфні перекази.

Використання чеків

Чекова форма розрахунків – одна з безготівкових, за якої використовуються розрахункові чеки. Чек є грошовим документом установленої форми. Він виписується платником і передається одержувачу грошей. Чек може бути виконаний у будь-якій валюті. При здійсненні міжнародних розрахунків неторгового характеру використовуються дорожні (туристичні) чеки і єврочеки.

Використання перевідних векселів

У міжнародних розрахунках використовуються перевідні векселі (тратти) – документи, що складаються в обумовленій сторонами формі і містять безумовний наказ трасанте (кредитора) трасату (позичальнику) про виплату у зазначений термін ремітенту (третій особі) певної суми грошей. Акцептовані банками тратти (ті, що мають згоду платника на оплату) можуть бути легко перетворені в наявні гроші шляхом їх продажу банку або спеціалізованій установі.

На рис. 2.15 відображено схему застосування вексельної системи при імпорті товарів.

Перший крок – підписання зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу товарів.

Міжнародні економічні відносини   Передрій О. С.   Розрахунки у формі авансу

Рис. 2.15. Схема застосування векселів при імпорті товарів

Другий крок – поставка товарів. Третій крок – видача векселя.

Четвертий крок – пред’явлення векселя до оплати. П’ятий крок – подання платіжних документів у обслуговуючий банк.

Шостий крок – платіж по пред’явленому до платежу векселю.

Сьомий крок – отримання експортером документів про зарахування грошей на рахунок.

На наступному рис. 2.16 показана технологія застосування векселів при експорті товарів.

Міжнародні економічні відносини   Передрій О. С.   Розрахунки у формі авансу

Рис. 2.16. Схема застосування векселів при експорті товарів

Перший крок – підписання зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу.

Другий крок – поставка товарів. Третій крок – видача векселя.

Четвертий крок – передача векселя третій особі – резиденту.

П’ятий крок – пред’явлення векселя до платежу.

Шостий крок – пред’явлення платіжних документів у обслуговуючий банк.

Сьомий крок – платіж по пред’явленому до платежу векселю.

Восьмий крок – отримання індосантом документів про зарахування грошей на рахунок.

Кредитні картки ( електронні)

Останніми роками в міжнародних розрахунках все активніше використовуються кредитні картки. Вони являють собою кредитний білет (ваучер, купон, магнітну картку), який дає його власнику право на придбання товарів і послуг без оплати готівкою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – Розрахунки у формі авансу