Міжнародне приватне право – Довгерт A. C

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – Передмова

Запропонований підручник з міжнародного приватного права (Загальна частина) підготовлено з урахуванням новітніх наукових досліджень, виконаних протягом 1992-2012 рр. науковцями кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших наукових підрозділів України.

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – РОЗДІЛ І. Вступ до міжнародного приватного права

Запропонований підручник з міжнародного приватного права (Загальна частина) підготовлено з урахуванням новітніх наукових досліджень, виконаних протягом 1992-2012 рр. науковцями кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших наукових підрозділів України.

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – ГЛАВА 1. Загальна характеристика міжнародного приватного права

Запропонований підручник з міжнародного приватного права (Загальна частина) підготовлено з урахуванням новітніх наукових досліджень, виконаних протягом 1992-2012 рр. науковцями кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших наукових підрозділів України.

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1. Приватно-правові відносини з іноземним елементом як предмет міжнародного приватного права

Запропонований підручник з міжнародного приватного права (Загальна частина) підготовлено з урахуванням новітніх наукових досліджень, виконаних протягом 1992-2012 рр. науковцями кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших наукових підрозділів України.

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2. Нормативний склад міжнародного приватного права

10. Специфіка правовідносин МПрП породжує особливості його нормативного складу. Навіть на інтуїтивному рівні можна окреслити основні групи норм МПрП. Якщо, абстрагуючись від фактичного стану, подумати над тим, як організувати регулювання міжнародних приватноправових відносин, то

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 3. Наука та навчальні курси міжнародного приватного права

20. Наука МПрП своїми витоками сягає ще в Середньовіччя (див. главу 2). Але тільки після утворення європейської системи суверенних держав та значного зростання міжнародної торгівлі і взагалі міжнародного спілкування у середині XIX ст. сформувався

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 4. Місце міжнародного приватного права у правовій системі

25. Уже у самому предметі МПрП (міжнародні, але приватноправові відносини) та, відповідно, у складі його норм (одні прийняті національним законодавцем, а інші мають міжнародне походження) закладено суперечливий момент у визначенні юридичної природи МПрП або

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – ГЛАВА 2. Виникнення науки міжнародного приватного права та її розвиток до початку XXI ст

1. Загальні зауваження 1. Передумови та чинники виникнення міжнародного приватного права. Виникнення МПрП як позитивного (об’єктивного), передусім, колізійного права і як системи наукових поглядів щодо шляхів вирішення колізій неодмінно вимагає наявності самого колізійного питання.

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2. Зародки міжнародного приватного права у стародавньому світі

1. Первісні колізійні норми. Питання існування колізійних принципів і норм МПрП у дофеодальний період є дискусійним. Протягом багатьох років саму можливість існування МПрП у стародавньому світі заперечували з огляду на те, що не був

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 3. Виникнення науки міжнародного приватного права. Теорія статутів

1. Передумови. З X ст. починається зростання економічного і культурного значення міст Північної та Середньої Італії, які досягли найбільшого піднесення у XIII – XV ст. Цьому сприяла роздробленість італійських герцогств як наслідок походів германських

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 4. Німецька доктрина у XIX ст

1. Передумови. Початок XIX ст. характеризувався бурхливим розвитком міжнародного цивільного і торговельного обігу. Іншою важливою тенденцією стало збільшення кількості впливових держав, об’єднання розрізнених провінцій. Принцип територіального характеру законів і колізійний метод теорії статутів, які

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 5. Італійська доктрина у XIX ст

1. Передумови. В Італії XIX ст. концепції МПрП формувались на фоні суперництва з Австрією, а також невдалої революції 1848- 1849 рр., метою якої було встановлення громадянських прав і свобод та національне об’єднання країни. У

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 6. Англо-американська доктрина міжнародного приватного права XIX ст

1. Передумови. В Італії XIX ст. концепції МПрП формувались на фоні суперництва з Австрією, а також невдалої революції 1848- 1849 рр., метою якої було встановлення громадянських прав і свобод та національне об’єднання країни. У

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 7. Міжнародне приватне право у працях російських юристів ХІХ-ХХ ст

1. Внесок російських учених у розвиток науки МПрП. Слідуючи загальносвітовим тенденціям, наука в Росії не могла лишатися осторонь питань міжнародного приватного права. Російські дослідники взялися за вивчення проблематики МПрП у другій половині XIX ст.

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 8. Новітні теорії міжнародного приватного права другої половини XX – початку XXI ст

1. Тенденції розвитку МПрП у XX ст. Починаючи з другої половини XX ст. і донині питання МПрП у правовій доктрині є надзвичайно популярними. У цей період на авансцені з’явилась велика кількість дослідників, які формулювали

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – ГЛАВА 3. Історія науки міжнародного приватного права в Україні

1. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України в останню чверть XIX ст. – на початку XX ст. 1. В історії становлення та розвитку науки МПрП в Україні можна виділити три основних етапи:

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України в останню чверть XIX ст. – на початку XX ст

1. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України в останню чверть XIX ст. – на початку XX ст. 1. В історії становлення та розвитку науки МПрП в Україні можна виділити три основних етапи:

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2. Наука міжнародного приватного права в Україні у радянський період (1920-ті роки – 1991 р.)

9. Дослідження з МПрП у радянській Україні у 20-40-х роках XX ст. проводив лише Володимир Михайлович Корецький (1890-1984). Професор В. М. Корецький, здобувши юридичну освіту ще до революції, в радянські часи стає відомим науковим

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 3. Сучасний етап вітчизняної науки міжнародного приватного права

16. Сучасний період розвитку науки МПрП в Україні (1992 р. і дотепер) характеризується значним розширенням досліджень у цій сфері, зумовлених багатьма обставинами. По-перше, незалежна Україна стала на шлях реалізації західноєвропейської моделі розвитку (реальна демократія,

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – ГЛАВА 4. Загальні положення про джерела міжнародного приватного права

1. Поняття і види джерел міжнародного приватного права 1. Говорячи про джерела права взагалі, мають на увазі насамперед способи закріплення та зовнішнього вираження правових норм. Для МПрП ці способи визначаються його суттю, змістом та

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1. Поняття і види джерел міжнародного приватного права

1. Поняття і види джерел міжнародного приватного права 1. Говорячи про джерела права взагалі, мають на увазі насамперед способи закріплення та зовнішнього вираження правових норм. Для МПрП ці способи визначаються його суттю, змістом та

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2. Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права

2.1. Передумови кодифікації МПрП. Загальна характеристика законодавчих процесів 6. Говорячи про національне законодавство як про джерело МПрП, у кожній окремій країні, залежно від доктринального підходу до суті МПрП та до складу його норм, мають

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2.1. Передумови кодифікації МПрП. Загальна характеристика законодавчих процесів

2.1. Передумови кодифікації МПрП. Загальна характеристика законодавчих процесів 6. Говорячи про національне законодавство як про джерело МПрП, у кожній окремій країні, залежно від доктринального підходу до суті МПрП та до складу його норм, мають

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2.2. Основні підходи до кодифікації та розвиток законодавства у сфері МПрП

8. Підходи до кодифікації норм МПрП (це стосується насамперед колізійного права) зазвичай розрізняють за критерієм форми закріплення відповідних положень у національному законодавстві (типу та форми відповідного законодавчого акта). Як правило, національні кодифікації МПрП йдуть

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 3. Міжнародний договір у системі джерел міжнародного приватного права

3.1. Умови застосування міжнародних договорів у приватноправових відносинах 13. Міжнародні договори історично були і є одним з основних засобів регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. За допомогою міжнародних договорів забезпечується як уніфікація норм матеріального

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 3.1. Умови застосування міжнародних договорів у приватноправових відносинах

3.1. Умови застосування міжнародних договорів у приватноправових відносинах 13. Міжнародні договори історично були і є одним з основних засобів регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. За допомогою міжнародних договорів забезпечується як уніфікація норм матеріального

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 3.2. Уніфікація МПрП

3.1. Умови застосування міжнародних договорів у приватноправових відносинах 13. Міжнародні договори історично були і є одним з основних засобів регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. За допомогою міжнародних договорів забезпечується як уніфікація норм матеріального

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 3.3. Міжнародні організації та підготовка міжнародних договорів у сфері МПрП

21. Ключова роль в уніфікації на міждержавному рівні норм, що стосуються колізійного регулювання, матеріально-правового регулювання питань МПрП, а також проблем міжнародного цивільного процесу, належить профільним міжнародним організаціям, які забезпечують обгрунтування, підготовку, обговорення та прийняття

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 4. Питання звичаю та судової практики як джерел міжнародного приватного права

21. Ключова роль в уніфікації на міждержавному рівні норм, що стосуються колізійного регулювання, матеріально-правового регулювання питань МПрП, а також проблем міжнародного цивільного процесу, належить профільним міжнародним організаціям, які забезпечують обгрунтування, підготовку, обговорення та прийняття

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – ГЛАВА 5. Джерела міжнародного приватного права в Україні

1. Історичний огляд джерел міжнародного приватного права в Україні 1. У різні історичні часи залежно від доктринального підходу до правової природи МПрП на перше місце серед його основних джерел поперемінно висували чи то міжнародний

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1. Історичний огляд джерел міжнародного приватного права в Україні

1. Історичний огляд джерел міжнародного приватного права в Україні 1. У різні історичні часи залежно від доктринального підходу до правової природи МПрП на перше місце серед його основних джерел поперемінно висували чи то міжнародний

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2. Сучасні джерела міжнародного приватного права в Україні

6. Україна після здобуття незалежності, як уже зазначалося, не скористалася плодами кодифікації колізійного права, проведеної в СРСР наприкінці 80-х років XX ст. і відображеної в Основах цивільного законодавства 1991 р. Основні колізійні та інші

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – РОЗДІЛ ІІ. Загальні положення міжнародного приватного права

ГЛАВА 6. Основні засади міжнародного приватного права 1. Принципи міжнародного приватного права 1. Підходи до визначення кола принципів МПрП. В науковій літературі принципи міжнародного приватного права часто розглядають в контексті міжнародного публічного права. Видається,

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – ГЛАВА 6. Основні засади міжнародного приватного права

ГЛАВА 6. Основні засади міжнародного приватного права 1. Принципи міжнародного приватного права 1. Підходи до визначення кола принципів МПрП. В науковій літературі принципи міжнародного приватного права часто розглядають в контексті міжнародного публічного права. Видається,

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1. Принципи міжнародного приватного права

ГЛАВА 6. Основні засади міжнародного приватного права 1. Принципи міжнародного приватного права 1. Підходи до визначення кола принципів МПрП. В науковій літературі принципи міжнародного приватного права часто розглядають в контексті міжнародного публічного права. Видається,

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2. Правові режими. Взаємність

23. Поняття правового режиму. Регулювання правового статусу фізичних та юридичних осіб у приватноправових відносинах, ускладнених іноземним елементом, пов’язане з поняттям правового режиму, під яким, як правило, розуміють певну сукупність прав та обов’язків, що надаються

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – ГЛАВА 7. Колізійні норми

1. Поняття і види колізійних норм 1.1. Поняття, сутність та сфера застосування колізійних норм 1. Як уже зазначалося вище, колізійна норма (conflict rule) – це правова норма, що вказує, право якої держави підлягає застосуванню

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1. Поняття і види колізійних норм

1. Поняття і види колізійних норм 1.1. Поняття, сутність та сфера застосування колізійних норм 1. Як уже зазначалося вище, колізійна норма (conflict rule) – це правова норма, що вказує, право якої держави підлягає застосуванню

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1.1. Поняття, сутність та сфера застосування колізійних норм

1. Поняття і види колізійних норм 1.1. Поняття, сутність та сфера застосування колізійних норм 1. Як уже зазначалося вище, колізійна норма (conflict rule) – це правова норма, що вказує, право якої держави підлягає застосуванню

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1.2. Структура колізійної норми. Види колізійних норм

6. Загальновизнано, що колізійна норма складається з двох частин: а) об’єму, який вказує на тип відповідних правовідносин (комерційна угода, шлюб, трудовий договір, спадкування тощо) та б) прив’язки (або формули прикріплення), яка вказує на те,

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1.3. Сфера застосування колізійних норм

8. При вирішенні питання про те, який правопорядок (статут правовідносин) є компетентним регулювати ті чи інші відносини, мається на увазі, що колізійне питання можна обговорювати лише там, де існують відносини приватноправового характеру, і лише

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2. Основні формули прикріплення

2.1. Принцип тісного зв’язку 12. Однією з провідних тенденцій сучасного розвитку законодавства у сфері МПрП є розроблення гнучких підходів до колізійного регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. “Жорсткі” концепції колізійного регулювання почали зазнавати критики

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2.1. Принцип тісного зв’язку

2.1. Принцип тісного зв’язку 12. Однією з провідних тенденцій сучасного розвитку законодавства у сфері МПрП є розроблення гнучких підходів до колізійного регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. “Жорсткі” концепції колізійного регулювання почали зазнавати критики

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2.2. Автономія волі: критерії та межі застосування

15. Автономія волі є інститутом національного законодавства, який має дві важливі функції: а) вирішення колізії законів шляхом вибору застосовуваного права сторонами певних правовідносин і б) встановлення випадків та умов здійснення такого вибору, враховуючи норми

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2.3. Класичні формули прикріплення

18. Особистий закон фізичної особи (lex personalis) як критерій колізійної прив’язки завдячує своїм виникненням працям постглосаторів і є однією з найдавніших класичних формул прикріплення, які використовуються для вирішення колізійних питань: право – та дієздатності

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – ГЛАВА 8. Дія і тлумачення колізійних норм

1. Загальні зауваження 1. У доктрині міжнародного приватного права та у сучасних законодавчих актах, що регулюють проблеми розв’язання колізій законів різних місцевостей, особливе місце посідають так звані загальні питання. МПрП або положення щодо тлумачення

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 1. Загальні зауваження

1. Загальні зауваження 1. У доктрині міжнародного приватного права та у сучасних законодавчих актах, що регулюють проблеми розв’язання колізій законів різних місцевостей, особливе місце посідають так звані загальні питання. МПрП або положення щодо тлумачення

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 2. Правова кваліфікація

4. Вище було відзначено, що міжнародне приватне право є в цілому наукою про правозастосування у сфері приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. У свою чергу, правозастосування – це складний процес, основними стадіями якого є встановлення

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 3. Відсилання в міжнародному приватному праві

11. Проблема відсилання у міжнародному приватному праві пов’язана із питанням обсягу іноземного права, до якого відсилає місцева колізійна норма, а також із питанням ставлення законодавства і практики даної держави до авторитету іноземних колізійних норм.

Міжнародне приватне право – Довгерт A. C. – 4. Імперативні норми

18. Сучасна концепція імперативних норм у міжнародному приватному праві зводиться до того, що в будь-якому національному законодавстві є певні норми, які, враховуючи їх особливо важливе значення, повинні застосовуватися незалежно від того, чи сторони обрали