Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт для бюджетів міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення визначається з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт бюджетів адміністративно-територіальних одиниць за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на бюджетний період, що передує плановому.

Розрахунок нерозподіленого резерву коштів бюджету адміністративно-територіальної одиниці ( VHi)

Розрахунковий показник обсягу нерозподіленого резерву коштів бюджету адміністративно-територіальної одиниці визначається виходячи із обсягів видатків на утримання органів управління, охорони здоров’я, освіти, соціального захисту і соціального забезпечення, фізичну культуру і спорт, культуру і мистецтво на планований бюджетний період із застосуванням коефіцієнту, що визначає обсяг нерозподіленого резерву.

Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Бюджетний запит – документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.

У бюджетних запитах головних розпорядників коштів місцевих бюджетів зазначається основна інформація, необхідна для складання пропозиції стосовно бюджету на відповідний рік, яка подається на розгляд місцевого фінансового органу. Складання бюджетних запитів загалом починається з доведення місцевими фінансовими органами до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, розроблених на основі типової форми визначеної Міністерством фінансів України з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів. Але до цього моменту на складання бюджетних запитів вже вплинуло багато інших чинників.

У цьому розділі розглядаються аспекти – рішення, процеси, методології, форми і обчислення – початкового етапу розробки бюджетних пропозицій до бюджету на наступний рік. Як правило, це досягається шляхом доведення місцевими фінансовими органами до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів, розроблених згідно з типовою формою, визначеною Міністерством фінансів, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів.

У країнах з усталеними системами управління видатками бюджету аспекти систем складання бюджету частіше документуються у вигляді постійних директив, ніж щорічних інструкцій. Це може приймати форму довідників і посібників, правил складання та виконання місцевих бюджетів, оскільки закон про бюджет відповідної країни не завжди регулює деталі процесу складання бюджету.

Інструкції до бюджету мають на меті управління процесом складання відповідного місцевого бюджету. В унітарних системах державного управління, що існують у більшості країн Європи, складання місцевих бюджетів, як правило, починається одночасно з процесом складання державного бюджету. Розподіл надходжень і видатків між різними рівнями виконавчої влади є основним питанням обох процесів, але до складання місцевих бюджетів, зазвичай, є багато інших вимог.

Інструкції до бюджету дуже схожі на правила і план футбольного матчу. Інструкції разом з чинним законодавством встановлюють правила гри для всіх команд. Політика і напрямки програм визначають план гри органів місцевого самоврядування. Це забезпечує послідовність усього бюджетного процесу, включаючи виконання бюджету. Така послідовність є суттєвою для управління видатками бюджету. Бюджетні інструкції мають містити чіткі пояснення щодо інформації, яку повинен надавати кожен розпорядник бюджетних коштів.

Чітке визначення мети та очікуваних результатів дозволяє всім структурам виконавчої влади починати складання бюджету з однакових позицій.

Інструкції повинні мати вступну заяву, що окреслює конкретні цілі і, можливо, основні зміни чи особливі чинники, які впливають на складання бюджету в цьому році.

Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Інструкції розпорядникам бюджетних коштів щодо напрямків політики і програм разом із встановленням граничних обсягів видатків формують межі, в яких здійснюється розробка бюджетних запитів.

Напрямки політики і програм, викладені у інструкціях до бюджету, як правило, поділяються принаймні на три категорії:

Загальна політика та пріоритети. Дана категорія включає великі нові програми або суттєві зміни існуючих програм. Вона також включає сфери особливої уваги, які головні розпорядники повинні вважати пріоритетними.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Інструкції з підготовки бюджетних запитів