Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – ПЕРЕДМОВА

Ринок пропонує конкретному виробнику різні можливості для реалізації своєї продукції і одночасно накладає на його діяльність окремі обмеження. Виробник, зацікавлений в ефективному збуті своєї продукції та організації раціональної системи розподілу продукції, мас вивчати ринок,

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Розділ 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ

1.1. Сутність та основні завдання маркетингової полі тики розподілу. 1.2. Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи та елементи. 1.1. Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу Маркетингова політика розподілу – комплекс

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 1.1. Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу

1.1. Сутність та основні завдання маркетингової полі тики розподілу. 1.2. Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи та елементи. 1.1. Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу Маркетингова політика розподілу – комплекс

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 1.2. Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи та елементи

1.1. Сутність та основні завдання маркетингової полі тики розподілу. 1.2. Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи та елементи. 1.1. Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу Маркетингова політика розподілу – комплекс

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Розділ 2. ТОВАРНИЙ РУХ І МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ

2.1. Товарний рух як складова політики розподілу. 2.2. Канали розподілу в маркетинговому середовищі підприємства. 2.1. Товарний рух як складова політики розподілу Науковці і керівники з маркетингу мають різні думки стосовно визначення терміна “товарорух”. Найбільш

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 2.1. Товарний рух як складова політики розподілу

2.1. Товарний рух як складова політики розподілу. 2.2. Канали розподілу в маркетинговому середовищі підприємства. 2.1. Товарний рух як складова політики розподілу Науковці і керівники з маркетингу мають різні думки стосовно визначення терміна “товарорух”. Найбільш

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 2.2. Канали розподілу в маркетинговому середовищі підприємства

Розвиток теорії та практики маркетингової політики розподілу зумовив необхідність формування її термінології, до якої належать такі базові категорії, як розподіл, збут, продаж, товарорух, маркетингова логістика, канал розподілу або канал дистрибуції (у логістиці логістичний канал),

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Маркетингові канали с складовою політики розподілу

Рішення про вибір того чи іншого каналу – одне з найскладніших і найвідповідальніших, яке треба прийняти фірмі. Кожний канал характеризується притаманними йому рівнями та витратами, і, вибравши конкретний канал, фірма мас, як правило, використовувати

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Розділ 3. УПРАВЛІННЯ РУХОМ ТОВАРІВ

3.1. Зміст та елементи управління руху товарів. 3.2. Планування системи руху товарів. 3.3. Організація, аналіз та контроль руху товарів. 3.1. Зміст та елементи управління руху товарів Термін “управління товарорухом” мас декілька тлумачень. У широкому

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 3.1. Зміст та елементи управління руху товарів

3.1. Зміст та елементи управління руху товарів. 3.2. Планування системи руху товарів. 3.3. Організація, аналіз та контроль руху товарів. 3.1. Зміст та елементи управління руху товарів Термін “управління товарорухом” мас декілька тлумачень. У широкому

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 3.2. Планування системи руху товарів

3.1. Зміст та елементи управління руху товарів. 3.2. Планування системи руху товарів. 3.3. Організація, аналіз та контроль руху товарів. 3.1. Зміст та елементи управління руху товарів Термін “управління товарорухом” мас декілька тлумачень. У широкому

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 3.3. Організація, аналіз та контроль руху товарів

Багато фірм не приділяє належної уваги ефективній організації руху товарів, забуваючи, що вона може здійснювати великий вплив на обсяг та структуру витрат (див. приклад 3.1). Приклад 3.1. Для таких товарів, як метали, хімікати та

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Тести

Багато фірм не приділяє належної уваги ефективній організації руху товарів, забуваючи, що вона може здійснювати великий вплив на обсяг та структуру витрат (див. приклад 3.1). Приклад 3.1. Для таких товарів, як метали, хімікати та

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Розділ 4. РОЗПОДІЛ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Економічний зміст, види і функції розподілу на промисловому підприємстві. 4.2. Моделювання розподілу. 4.3. Організаційні основи розподілу. 4.4. Тара та упаковка у розподілі продукції. 4.5. Складування товарів як функція фізичного розподілу. 4.6. Організація транспортно-експедиційного

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 4.1. Економічний зміст, види і функції розподілу на промисловому підприємстві

4.1. Економічний зміст, види і функції розподілу на промисловому підприємстві. 4.2. Моделювання розподілу. 4.3. Організаційні основи розподілу. 4.4. Тара та упаковка у розподілі продукції. 4.5. Складування товарів як функція фізичного розподілу. 4.6. Організація транспортно-експедиційного

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 4.2. Моделювання розподілу

Основним засобом розподілу с його моделювання. У маркетинговій політиці розподілу можуть використовуватися такі моделі: – теорії ігор; – теорії черг або теорії масового обслуговування; – управління запасами; – лінійного програмування; – імітаційне моделювання тощо.

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 4.3. Організаційні основи розподілу

Основним засобом розподілу с його моделювання. У маркетинговій політиці розподілу можуть використовуватися такі моделі: – теорії ігор; – теорії черг або теорії масового обслуговування; – управління запасами; – лінійного програмування; – імітаційне моделювання тощо.

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 4.4. Тара та упаковка у розподілі продукції

Перевезення більшості торговельних вантажів від виробників до оптових торговельних підприємств і далі, до роздрібної торгівлі, можливе лише за умови забезпечення якісного пакування товарів, тобто процесу підготовки виробу (товару) до транспортування, зберігання і продажу. Пакування

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 4.5. Складування товарів як функція фізичного розподілу

Система складування передбачає оптимальне розміщення вантажу на складі і раціональне управління ним. У процесі розроблення системи складування слід враховувати усі взаємозв’язки та взаємозалежності між зовнішніми (що входять на склад та виходять з нього) та

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 4.6. Організація транспортно-експедиційного обслуговування

У вузькому розумінні транспортом вважають сукупність технічних засобів, призначених для просторового переміщування продукції та матеріалів; у ширшому розумінні транспорт – одна з галузей виробничої сфери народного господарства, котра тісно взаємодіє з усіма його галузями

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Розділ 5. ОПТОВА ТОРГІВЛЯ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ

5.1. Сутність, види і функції оптової торгівлі. 5.2. Фактори потреби у виникненні та функціонуванні оптових підприємств па ринку. 5.3. Роль і значення оптової торгівлі у процесі розподілу товарів. 5.4. Організаційна структура оптової торгівлі. 5.5.

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 5.1. Сутність, види і функції оптової торгівлі

5.1. Сутність, види і функції оптової торгівлі. 5.2. Фактори потреби у виникненні та функціонуванні оптових підприємств па ринку. 5.3. Роль і значення оптової торгівлі у процесі розподілу товарів. 5.4. Організаційна структура оптової торгівлі. 5.5.

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 5.2. Фактори потреби у виникненні та функціонуванні оптових підприємств на ринку

Потреба в існуванні оптової торгівлі в економічному механізмі ринкового типу для розповсюдження товарів і доведенні їх до споживачів зумовлюється об’єктивною дією кількох груп факторів’. 1) функціональної приналежності: – виробничі (концентрація і спеціалізація, організаційно-технологічні особливості

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 5.3. Роль і значення оптової торгівлі у процесі розподілу товарів

Потреба в існуванні оптової торгівлі в економічному механізмі ринкового типу для розповсюдження товарів і доведенні їх до споживачів зумовлюється об’єктивною дією кількох груп факторів’. 1) функціональної приналежності: – виробничі (концентрація і спеціалізація, організаційно-технологічні особливості

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 5.4. Організаційна структура оптової торгівлі

Організаційна структура оптової торгівлі у ринкових умовах постійно змінюється і модифікується. Сьогодні її утворює значна кількість господарських формувань різних форм власності, відмінних за правовим статусом, організаційною побудовою, масштабами діяльності, провідною спеціалізацією тощо. Суб’єкти оптової

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 5.5. Розміщення оптових підприємств

Розміщення оптових підприємств у ринкових умовах здійснюється їх власниками на основі принципів економічної доцільності, концентрації і конкурентоспроможності. Економічна доцільність організації оптового підприємства визначається як потребами виробничого комплексу та товаропровідної системи конкретного регіону, так і

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 5.6. Організація та документальне оформлення оптових закупівель

Оптові закупівлі товарів є основою комерційної діяльності оптових торгових підприємств, мета яких полягає у забезпеченні планомірного і безперебійного забезпечення товарами роздрібної торговельної мережі. Операції оптових закупівель токарів властиві не тільки оптовим торговельним підприємствам, а

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 5.7. Сутність та основні методи оптового продажу товарів

Оптовий продаж товарів здійснюють оптові торгові підприємства, а також виробничі підприємства, які реалізують свою продукцію оптовим і роздрібним торговельним підприємствам та організаціям на основі укладених між ними договорів. Економічна сутність оптового продажу товарів народного

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Організація транзитного продажу (товароруху)

Оптовий продаж товарів здійснюють оптові торгові підприємства, а також виробничі підприємства, які реалізують свою продукцію оптовим і роздрібним торговельним підприємствам та організаціям на основі укладених між ними договорів. Економічна сутність оптового продажу товарів народного

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Організація продажу товарів зі складу

Невеликі розміри обігу більшості роздрібних підприємств, їх розміщення далеко від промислових підприємств, що випускають товари народного споживання, зумовлюють потребу в організації постачання їх переважно зі складів оптових підприємств. У цих умовах дуже важливе значення

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Організація дрібнооптового продажу товарів

В умовах значного зростання кількості дрібних підприємств роздрібної торгівлі, послаблення ролі оптових підприємств, їх забезпечення товарами широкого розвитку набуває дрібнооптова форма продажу товарів через дрібнооптові магазини-склади та оптові ринки. Дрібнооптові магазини-склади типу “саэЬ апсі

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Розділ 6. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ

6.1. Поняття, склад і функції роздрібної торгівлі. 6.2. Фактори розвитку роздрібної торгової мережі, Тіроль та значення. 6.3. Організація постачання товарів підприємств роздрібної торгівлі. 6.4. Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі. 6.1. Поняття, склад

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 6.1. Поняття, склад і функції роздрібної торгівлі

6.1. Поняття, склад і функції роздрібної торгівлі. 6.2. Фактори розвитку роздрібної торгової мережі, Тіроль та значення. 6.3. Організація постачання товарів підприємств роздрібної торгівлі. 6.4. Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі. 6.1. Поняття, склад

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 6.2. Фактори розвитку роздрібної торгової мережі, її роль та значення

Роздрібна торгова мережа с основною складовою маркетингового каналу. Якщо першою умовою розвитку роздрібного товарообороту с наявність товарів і послуг, які відповідають попиту покупців за асортиментом, якістю й ціною, то друга, не менш важлива умова

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 6.3. Організація постачання товарів підприємств роздрібної торгівлі

Товаропостачання роздрібної торгової мережі – комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення товарів до роздрібної мережі у кількості та асортименті, що відповідають попиту населення. Основними документами, що регулюють взаємовідносини партнерів, пов’язаних із постачанням

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Фактори виливу та основні вимоги організації процесу товаропостачання

Товаропостачання роздрібної торгової мережі – комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення товарів до роздрібної мережі у кількості та асортименті, що відповідають попиту населення. Основними документами, що регулюють взаємовідносини партнерів, пов’язаних із постачанням

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Принципи організації товаропостачання

Раціональна організація постачання роздрібної торговельної мережі з урахуванням наведених вимог має грунтуватися на принципах плановості, безперебійності, ритмічності, оперативності, технологічності та економічності. Принцип плановості товаропостачання передбачає завезення товарів у магазини за графіками, які визначають раціональну

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Стадії процесу товаропостачання

Раціональна організація постачання роздрібної торговельної мережі з урахуванням наведених вимог має грунтуватися на принципах плановості, безперебійності, ритмічності, оперативності, технологічності та економічності. Принцип плановості товаропостачання передбачає завезення товарів у магазини за графіками, які визначають раціональну

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 6.4. Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі

Організація продажу товарів у роздрібній торгівлі регулюється такими основними законодавчо-нормативними документами: 1) Закон України “Про захист прав споживачів*’ від 1 грудня 2005 р. № 3161-ІV; 2) Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок провадження торговельної

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Форми і методи продажу

Організація продажу товарів у роздрібній торгівлі регулюється такими основними законодавчо-нормативними документами: 1) Закон України “Про захист прав споживачів*’ від 1 грудня 2005 р. № 3161-ІV; 2) Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок провадження торговельної

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Продаж товарів через прилавок обслуговування

Організація продажу товарів у роздрібній торгівлі регулюється такими основними законодавчо-нормативними документами: 1) Закон України “Про захист прав споживачів*’ від 1 грудня 2005 р. № 3161-ІV; 2) Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок провадження торговельної

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Самообслуговування як метод магазинного роздрібного продажу товарів

Самообслуговування – метод продажу, за якого покупці мають вільний доступ до всіх товарів, відкрито викладених у торговому залі магазину на пристінному та острівному обладнанні, і повну можливість самостійно оглядати і вибирати товари без допомоги

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Розділ 7. ДЕРЖАВНА ЗАКУПІВЛЯ ТА ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Правові основи системи державних закупівель та державних замовлень. 7.2. Організація державних закупівель. 7.3. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель. 7.4. Організація державних замовлень. 7.1. Правові основи системи державних закупівель та

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 7.1. Правові основи системи державних закупівель та державних замовлень

7.1. Правові основи системи державних закупівель та державних замовлень. 7.2. Організація державних закупівель. 7.3. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель. 7.4. Організація державних замовлень. 7.1. Правові основи системи державних закупівель та

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 7.2. Організація державних закупівель

7.1. Правові основи системи державних закупівель та державних замовлень. 7.2. Організація державних закупівель. 7.3. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель. 7.4. Організація державних замовлень. 7.1. Правові основи системи державних закупівель та

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Процедура відкритих торгів і торгів з обмеженою участю

Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право надавати всі заінтересовані учасники, запрошені розпорядником державних коштів (замовником), який здійснює закупівлю продукції, шляхом публікації оголошення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 7.3. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель

Державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель здійснюються: 1) Верховною Радою України (ВРУ); 2) Кабінетом Міністрів України (КМУ); 3) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 7.4. Організація державних замовлень

Організація державних замовлень на основі положень Закону України “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” від 22 грудня 1995 р. № 493/95-ВР зі змінами, внесеними згідно із законами від 21 грудня 1999 р.

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – Розділ 8. ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ І КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ

8.1. Вибір маркетингової політики розподілу. 8.2. Вибір каналу розподілу. 8.3. Стратегії маркетингових каналів як основа формування маркетингової політики розподілу. 8.1. Вибір маркетингової політики розподілу Слід зазначити, що вибір маркетингової політики і каналів розподілу може

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 8.1. Вибір маркетингової політики розподілу

8.1. Вибір маркетингової політики розподілу. 8.2. Вибір каналу розподілу. 8.3. Стратегії маркетингових каналів як основа формування маркетингової політики розподілу. 8.1. Вибір маркетингової політики розподілу Слід зазначити, що вибір маркетингової політики і каналів розподілу може