Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 7.2. Організація державних закупівель

7.1. Правові основи системи державних закупівель та державних замовлень.

7.2. Організація державних закупівель.

7.3. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель.

7.4. Організація державних замовлень.

7.1. Правові основи системи державних закупівель та державних замовлень

Закупівлі товарів за державні кошти здійснюються згідно з Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22 лютого 2000 р. № 1490-ІІІ, метою якого є досягнення оптимального і раціонального використання коштів шляхом створення конкурентного середовища при організації закупівель та забезпечення прозорості їх здійснення. Державні замовлення виконуються відповідно до Закону України “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” від 22 грудня 1995 р. № 493/95-ВР, який встановлює загальні правові та економічні засади формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній) основі замовлень держави на постачання (закупівлю) товарів, виконання робіт, надання послуг для задоволення пріоритетних державних потреб суб’єктами господарської діяльності України всіх форм власності.

Крім того, закупівлі та замовлення за державні кошти здійснюються згідно з Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV, постановами Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо удосконалення системи державних закупівель” від 13 січня 2006 р. № 19, “Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 1 червня 2002 р. № 734, “Про затвердження Порядку міжвідомчої координації закупівель окремих товарів за кошти державного бюджету” від 10 жовтня 2001р. №1312, “Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель” від 27 вересня 2000 р. № 1469, “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням” від 29 лютого 1996 р. № 266 та ін.

7.2. Організація державних закупівель

Організація державних закупівель здійснюється на основі положень Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22 лютого 2000 р. № 1490-ІП зі змінами, внесеними згідно із Законами від 16 січня 2003 р. №434-ІV, від 9 липня 2003 р. N° 1047-ІV, від 11 листопада 2003 р. №1158-ІV, від 20 листопада 2003 р. № 1294-IV, від 18 листопада 2004 р. № 2188-ГУ, від 14 грудня 2004 р. №2229-ІV, від 20 січня 2005 р. № 2377-ІV, від 16 червня 2005 р. № 2664-ІV, від 15 грудня 2005 р. № 3205-ІV.

Державна закупівля – це придбання замовником товарів, робіт і послуг (продукції) за державні кошти у визначеному законодавством порядку.

Державні закупівлі здійснюються на основі таких принципів:

– максимальна економія та ефективність;

– добросовісна конкуренція серед учасників;

– відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель;

– недискримінація учасників;

– об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

– запобігання проявам корупції;

– сприяння захисту інтересів вітчизняного виробника, зокрема сільськогосподарського товаровиробника, під час організації та здійснення закупівель;

– вільний доступ, відкритість та доступність інформації з питань закупівель, у тому числі для громадян України та громадських організацій.

Державні закупівлі здійснюються за такими стадіями:

1) затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів);

2) затвердження річного плану державних закупівель;

3) обрання і проведення процедур закупівель на підставі затвердженого кошторису (програми, плану використання державних коштів) та річного плану державних закупівель;

4) визначення переможця процедури закупівлі;

5) укладення договорів про закупівлю;

6) складення звіту про результати здійснення процедури закупівлі;

7) виконання договорів про закупівлю;

8) контроль за виконанням договорів про закупівлю.

Закупівлі товарів за державні кошти можуть здійснюватися способом відкритих торгів, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі товарів у одного постачальника чи торгів зі зменшенням ціни (редукціон). При чому основними процедурами є торги зі зменшенням ціни (редукціон) та відкриті торги.

Закуповуючи продукцію за державні кошти, необхідно оприлюднити таку інформацію:

– річні плани державних закупівель;

– оголошення про заплановану закупівлю або проведення попередньої кваліфікації;

– протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій;

– акцепт тендерної пропозиції та повідомлення про результати торгів;

– запит щодо цінових пропозицій (котирувань);

– звіт про результати здійснення процедури закупівлі, враховуючи всі додатки до нього;

– оголошення про результати проведеної процедури закупівлі; інформацію щодо розгляду скарги, у разі її надходження (інформацію про отримання скарги, рішення щодо її розгляду).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетингова політика розподілу – Біловодська O. A. – 7.2. Організація державних закупівель