Людина і світ – Юрій М. Ф. – НТР І ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Науково-технічна революція обумовила перехід на переважно інтенсивний шлях розвитку виробництва, коли основним фактором економічного росту стає зменшення числа зайнятих у виробництві і кількості використовуваної сировини й енергії. Завдяки науково-технічному прогресу вдається зберегти працю і матеріали, підвищуючи при цьому продуктивність праці і якість продукції.

Ослаблення залежності виробника від постачальника енергії і сировини дозволило відмовитися від територіальної прив’язки підприємств, випускаючих готову продукцію, до безпосередніх джерел сировини.

Різко зросли капіталовкладення в галузі, що визначають науково-технічний прогрес, і наукомісткі виробництва. Ці галузі орієнтовані на випуск нової, технічно складної продукції. Так, у Японії електронна техніка удосконалюється під девізом: робити “легше, тонше, коротше і меншого розміру”.

Істотно прискорилися темпи заміни вироблюваної продукції, устаткування, технології. Значно зросла цінність наукових досліджень.

Уся сфера економічних відносин стала більш складною і гнучкою. З’явилися комплексні науково виробничі об’єднання й інші інтегральні організації, що поєднують науку, виробництво, освіту, сферу обслуговування. Нова технологія зміцнила життєздатність дрібних і середніх підприємств, особливо тих, які прямо чи побічно пов’язані з новими галузями виробництва.

Швидкий розвиток характерний і для сфери виробничих і побутових послуг – транспорту, зв’язку, енергетики, інформаційного обслуговування.

Під впливом НТР змінюється вигляд робітничого класу, по-перше, відбуваються зміни в його галузевій і професійній структурі та, по-друге, спостерігається загальний ріст кваліфікації робітничого класу. Справді, у даний час зростає частка зайнятих у новітніх галузях, які визначають науково-технічний прогрес (електронній, аерокосмічній, машинобудівній); з’являється безліч нових професій – оператори, наладчики автоматичних верстатів і ліній тощо; скорочуються багато старих професій – гірників, текстильників тощо.

Одночасно відбувається загальний ріст кваліфікації робітничого класу. Робітники великих підприємств наближаються до певних категорій інженерно-технічних кадрів. Наприклад, колектив сталеливарників, обслуговуючий один з агрегатів на сучасному західнонімецькому металургійному підприємстві, складається з 150 осіб: 25 з них – робітники, що керують процесами біля пульта; приблизно настільки ж – наладчики устаткування; понад 25 осій – інженери, інші – техніки, програмісти, фахівці з інформатики, майстри. Прибуток підприємства є в даному випадку результатом праці всіх названих працівників.

На автоматизованому підприємстві продукт виробляється “сукупним робітником” – не тільки тими працівниками, що безпосередньо обслуговують автоматику, але і тими, хто розробляв принципи автоматизації, проектував машини, виготовив їх, а також тими, хто постачав необхідну енергію, сировину тощо. Низова інженерно-технічна інтелігенція, конторські службовці зближаються з робітничим класом і сьогодні є його частиною.

До працівників промисловості належать працівники невиробничих галузей (торгівлі, фінансів, сфери послуг).

НТР викликає корінні зрушення в організації виробництва і праці, у системі управління виробництвом. Аналіз первинної інформації і прийняття рішень починають здійснюватися винятково за допомогою ЕОМ.

НТР І ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Ріст масштабів господарської діяльності людини, бурхливий розвиток науково-технічної революції посилили негативний вплив людини на природу, призвели до порушення екологічної рівноваги на планеті, наслідком чого є екологічна криза.

У сфері матеріального виробництва зросло споживання природних ресурсів. За 40 років після Другої світової війни було використано стільки мінеральної сировини, скільки за всю попередню історію людства. Але запаси вугілля, нафти, газу, заліза, міді й інших важливих для людей багатств природи невідтворювані і, як розрахували вчені, будуть вичерпані через кілька десятиліть.

Навіть лісові ресурси, що, здавалося б, постійно відновляються, насправді швидко зникають. Вирубування лісу у світовому масштабі в 18 разів перевищує його приріст. Площа лісів, які дають Землі кисень, зменшується з кожним роком. Деградує життєво важливий для людей родючий шар Грунту, і це відбувається всюди на Землі. Як з’ясувалося, земля накопичує один сантиметр чорнозему за 300 років, а гине один сантиметр грунту за 3 роки.

Не меншу небезпеку, ніж невтримна експлуатація ресурсів Землі, несе зростаюче за останні десятиліття забруднення планети – і Світового океану, і атмосферного повітря. Світовий океан постійно забруднюється в основному через розширення видобутку нафти на морських промислах. Величезні нафтові плями згубні для життя океану. В океан скидаються також мільйони тонн фосфору, свинцю, радіоактивних відходів. Тільки США скидають в океан до 50 млн. тонн відходів. На кожен квадратний кілометр океанської води зараз припадає 17 тонн різних відходів із суш і. А мертвий океан, вважають учені, – це мертва планета.

Найбільш вразливою частиною природи стала прісна вода. Стічні води, пестициди, добрива, дезінфекційні засоби, ртуть, миш’як, свинець, цинк у величезних кількостях попадають у ріки й озера. У республіках СНД щорічно викидаються в ріки, озера, водоймища і моря неочищені стічні води, що містять десятки мільйонів тонн шкідливих речовин. Не краще становище й в інших країнах світу. Сильно забруднений Дунай, Волга, Міссісіпі, Великі американські озера. За висновком фахівців, у деяких районах Землі 80% усіх хвороб викликані недоброякісною водою, яку змушені споживати люди.

Відомо, що без їжі людина може жити п’ять тижнів, без води-п’ять днів, без повітря – п’ять хвилин. Тим часом забруднення атмосферного повітря давно перевершило допустимі межі. Забрудненість, вміст вуглекислоти в атмосфері великих міст зросли в десятки разів у порівнянні з початком XX ст. 115 млн. легкових автомобілів у США поглинають кисню в 2 рази більше, ніж створюється його на території цієї країни всіма природними джерелами. Загальний викид шкідливих речовин в атмосферу (промисловістю, енергетикою, транспортом тощо) у США складає близько 150 млн. тонн у рік, у СНД – більше 100 млн. т. У 102 містах СНД із населенням більше 50 тис. людей концентрація шкідливих для здоров’я речовин у повітрі перевищує медичні норми в 10 разів, а в деяких – ще більше. Кислотні дощі, які містять двоокис сірки й окис азоту, з’являються в процесі функціонування теплових електростанцій і заводів ФРН та Великобританії, випадають у Скандинавських країнах і несуть загибель озерам, лісам. Територія СНД одержує з кислотними дощами, що прийшли з Заходу, у 9 разів більше шкідливих речовин, ніж їх переноситься в зворотному напрямку. Аварія на Чорнобильській АЕС показала екологічну загрозу, створювану аваріями на атомних електростанціях, які існують у 26 країнах світу. Серйозною проблемою стало побутове сміття: тверді відходи, поліетиленові пакети, синтетичні миючі засоби тощо.

Зникає навколо міст напоєне ароматом рослин чисте повітря, ріки перетворюються в стічні канави. Купи консервних банок, битого скла й іншого сміття, смітники уздовж дорогі, захаращені території, покалічена природа – такий підсумок тривалого панування індустріального світу.

16-18% території України складають регіони, де екологічний ризик для здоров’я в 10-100 разів перевищує норми, установлені для більшості країн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – НТР І ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ