Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – ВСТУП. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПАРАДИГМА МЕТАФІЗИЧНОГО ВИМІРУ

Відносини “мети-засобу” передбачають, як і відносини власності, наявність хоча б однієї рефлексивної установки. Поняття мети і власності при цьому виступають як відносні поняття, які вимагають рефлексивного перетворення мети в самоціль, належності самого собі –

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – Частина 1. МЕТАФІЗИКА ЕКОНОМІКИ

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ МЕТАФІЗИЧНОГО АНАЛІЗУ Хитромудрі побудови теоретичної економії постають навіть привабливими, достатньо внутрішньо логічними, але при серйозній перевірці вони не дуже-то витримують порівняння з реальністю. Ю. М. Осипов 1.1. Онтологічні основи

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – Розділ 1. ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ МЕТАФІЗИЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ МЕТАФІЗИЧНОГО АНАЛІЗУ Хитромудрі побудови теоретичної економії постають навіть привабливими, достатньо внутрішньо логічними, але при серйозній перевірці вони не дуже-то витримують порівняння з реальністю. Ю. М. Осипов 1.1. Онтологічні основи

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – 1.1. Онтологічні основи економічного знання

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ МЕТАФІЗИЧНОГО АНАЛІЗУ Хитромудрі побудови теоретичної економії постають навіть привабливими, достатньо внутрішньо логічними, але при серйозній перевірці вони не дуже-то витримують порівняння з реальністю. Ю. М. Осипов 1.1. Онтологічні основи

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – 1.2. Економічна субстанція: форма і зміст

Різнопланові рівні економічного розвитку, поліфонія методів економічного пізнання, стилів життя в різних регіонах світу, розмаїття форм економічних взаємовідносин у різних суспільствах – все це виділяє “економічне” як окремий (поряд із поняттям “світ економіки”) об’єкт

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – 1.3. Соціальні детермінації економічного знання

Предметність індивідуального буття людей і навколишніх речей постійно “відкривається” в нових і нових формах, що завжди вимагало від людей конструктивних зусиль там, де життя повинно відбуватися саме собою. Життєві позиції, опредметнені “економічною субстанцією”, визначали

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – 1.4. Економічна реальність: епістемологічний контекст

Але як створюється, з’являється “світ економіки”? Чи співмірні його метафізичні смисли “світу науки”, з яким ми, як правило, здебільшого маємо справу, коли говоримо про пізнання дійсності? Для цього, очевидно, необхідно виявити метафізичні основи “світу

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – 1.5. Методологія метафізичного пізнання економічних смислів

Пізнання “світу економіки” – це претензія на виявлення основних смислів життя. Економічні процеси (у взаємодії із соціальними, політичними) постійно утворюють нові змістові ланцюжки, структура ланок яких у кожному окремому випадку начебто і зрозуміла, але

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – Розділ 2. МЕТАФІЗИЧНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ

Метафізика у своїх відповідях на питання про суще як таке перед цим останнім уже уявила собі буття. Вона постійно висловлює буття. Але метафізика не дає слова самому буттю, тому що продумує буття не в

Інтелектуальна власність – Базилевич В. Д. – 2.1. Економіка і філософія: інновації мислення в трансформаціях когнітивного пошуку

Метафізика у своїх відповідях на питання про суще як таке перед цим останнім уже уявила собі буття. Вона постійно висловлює буття. Але метафізика не дає слова самому буттю, тому що продумує буття не в