Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Вступ

У сучасній економічній ситуації особлива роль відводиться товарному ринку, що відображає взаємодію всіх ланок у процесі руху товару. Функціонуюча система товарного ринку володіє власною інфраструктурою, що є обов’язковим компонентом ринкової економіки. Інфраструктура товарного ринку

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 1. СУТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО РИНКУ

У сучасній економічній ситуації особлива роль відводиться товарному ринку, що відображає взаємодію всіх ланок у процесі руху товару. Функціонуюча система товарного ринку володіє власною інфраструктурою, що є обов’язковим компонентом ринкової економіки. Інфраструктура товарного ринку

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 1.1. Поняття, економічний зміст і класифікація ринків

У сучасній економічній ситуації особлива роль відводиться товарному ринку, що відображає взаємодію всіх ланок у процесі руху товару. Функціонуюча система товарного ринку володіє власною інфраструктурою, що є обов’язковим компонентом ринкової економіки. Інфраструктура товарного ринку

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 1.2. Особливості товарного ринку

Товарний ринок – це сфера товарного обміну, де за допомогою купівлі-продажу товарів реалізуються суспільні потреби. Основним об’єктом комерційно-господарських взаємовідносин між суб’єктами товарного ринку виступає товар у вигляді конкретного виробу, матеріалу, послуги, ідеї тощо. Товар

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 1.3. Форми і методи регулювання товарного ринку

Регулювання товарного ринку може здійснюватися, по-перше, за допомогою власного ринкового механізму, основними елементами якого є конкуренція, прибуток, ціна, попит і пропозиція, а по-друге, державою – прямо або побічно. Ринкова структура припускає облік кількості і

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 2. СУТЬ І ЗМІСТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

2.1 Суть інфраструктури ринку Однією з умов функціонування ринку є існування взаємозв’язаної системи організацій, які обслуговують потоки товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили, що переміщаються в межах ринкової системи під впливом ринкових стимулів.

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 2.1 Суть інфраструктури ринку

2.1 Суть інфраструктури ринку Однією з умов функціонування ринку є існування взаємозв’язаної системи організацій, які обслуговують потоки товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили, що переміщаються в межах ринкової системи під впливом ринкових стимулів.

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 2.2. Характеристика основних елементів інфраструктури товарного ринку

Кожній моделі економіки відповідає власна модель інфраструктури, що визначає якість управління економікою в цілому. Перехід від моделі економіки з високим рівнем державного регулювання до моделі з переважно ринковими регуляторами зажадав зміни й інфраструктури господарства.

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 2.3. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку

Зарубіжні теоретики ринку виходять з того, що правильно розставлені параметри валютно-фінансової, кредитної, товарної, цінової політики та інші макроекономічні показники здатні автоматично відрегулювати всю решту економічних показників тільки за умови, якщо в економіці країни існує

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 3. ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

3.1. Маркетингові посередники як основа інфраструктури товарного ринку. Роль торгівлі в розвитку ринкової економіки Широка мережа маркетингових посередників є невід’ємним елементом інфраструктури товарного ринку будь-якого регіону. Залежно від видів діяльності в структурі маркетингових посередників

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 3.1. Маркетингові посередники як основа інфраструктури товарного ринку. Роль торгівлі в розвитку ринкової економіки

3.1. Маркетингові посередники як основа інфраструктури товарного ринку. Роль торгівлі в розвитку ринкової економіки Широка мережа маркетингових посередників є невід’ємним елементом інфраструктури товарного ринку будь-якого регіону. Залежно від видів діяльності в структурі маркетингових посередників

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 3.2. Особливості маркетингової діяльності торговельних посередників на товарному ринку

Функціонування торгівлі на основі економічних методів господарювання припускає посилення ринкової орієнтації торгової політики посередницьких організацій. Така орієнтація забезпечує не тільки подальше вдосконалення комерційної діяльності, підвищення рівня комерційної роботи, але й активізацію всього комплексу комерційних

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 4. МАКРООРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

4.1. Суть і місце оптової торгівлі в ринковому процесі Поняття оптової торгівлі та її суті впродовж тривалого періоду були предметом уваги і дискусії в радянській економічній літературі. Концепція оптової торгівлі інтерпретувалася неоднозначно, а часто

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 4.1. Суть і місце оптової торгівлі в ринковому процесі

4.1. Суть і місце оптової торгівлі в ринковому процесі Поняття оптової торгівлі та її суті впродовж тривалого періоду були предметом уваги і дискусії в радянській економічній літературі. Концепція оптової торгівлі інтерпретувалася неоднозначно, а часто

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 4.2. Основні види оптових посередників

Серед маркетингових посередників провідне місце на товарному ринку займають оптові посередники. Основні типи оптових посередників – це дистриб’ютори, збутові агенти, комісіонери, товарні брокери, консигнатори, повірені, дилери, незалежні оптовики-купці та ін. У товарному забезпеченні суб’єктів

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 4.3. Зарубіжний досвід організації оптово-посередницької діяльності на товарному ринку

У розвинених країнах збут значної маси товарної продукції проводиться через оптово-посередницькі структури, оскільки виробникам товарів, особливо дрібним і середнім, часто вигідніше користуватися їх послугами, ніж вкладати засоби в створення власних збутових каналів. За останні

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 5. ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

5.1. Види оптових підприємств, що функціонують на товарному ринку Організацію оптової торгівлі слід розглядати в двох аспектах: макроекономічному та мікроекономічному. – Макроекономічний аспект організації оптової торгівлі припускає, по-перше, дослідження внутрішньогалузевого складу сфери обігу і,

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 5.1. Види оптових підприємств, що функціонують на товарному ринку

5.1. Види оптових підприємств, що функціонують на товарному ринку Організацію оптової торгівлі слід розглядати в двох аспектах: макроекономічному та мікроекономічному. – Макроекономічний аспект організації оптової торгівлі припускає, по-перше, дослідження внутрішньогалузевого складу сфери обігу і,

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 5.2. Організаційні структури підприємств оптової торгівлі, їх завдання, функції і напрям діяльності

Як вже наголошувалося, основними суб’єктами інфраструктури товарного ринку є посередники. Реалізація товарів через незалежних посередників одержала найбільший розвиток. Частка цих структур у забезпеченні оптового обороту товарів, за статистикою, коливається в межах 60-65%. У різних

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

6.1. Організація оптових закупівель товарів Процес доведення товарів зі сфери виробництва в сферу споживання, що включає їх купівлю-продаж і рух товару, називається Товарозабезпеченням. При спільності цілей ці дві частини товарозабезпечення мають чітке призначення і

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 6.1. Організація оптових закупівель товарів

6.1. Організація оптових закупівель товарів Процес доведення товарів зі сфери виробництва в сферу споживання, що включає їх купівлю-продаж і рух товару, називається Товарозабезпеченням. При спільності цілей ці дві частини товарозабезпечення мають чітке призначення і

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 6.2. Організація оптового продажу товарів покупцям

Організація продажу товарів є найважливішим об’єктом комерційної та маркетингової діяльності оптових торговельних підприємств. Оптовий продаж товарів проводиться оптовими підприємствами, оптовими посередниками, а також організаторами оптового товарообігу. Він направлений на задоволення попиту різних споживачів і

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 6.3. Кооперація в оптовій торгівлі

Організація продажу товарів є найважливішим об’єктом комерційної та маркетингової діяльності оптових торговельних підприємств. Оптовий продаж товарів проводиться оптовими підприємствами, оптовими посередниками, а також організаторами оптового товарообігу. Він направлений на задоволення попиту різних споживачів і

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 6.4. Характеристика договірних взаємовідносин між виробниками й оптовими посередниками

Для здійснення господарської та виробничої діяльності підприємства вступають в економічні та фінансові відносини з широким колом організацій. Кожен підприємець зацікавлений у встановленні найбільш ефективних форм партнерських зв’язків. Посередницькі операції займають істотне місце в господарській

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 7. ВИРОБНИЧА І ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Суть виробничої діяльності у сфері обігу Концепція маркетингу припускає орієнтацію економіки на повніше й ефективніше задоволення споживчого попиту за рахунок розвитку необхідних сервісних послуг та орієнтацію на них споживачів. Частка послуг у валовому

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 7.1. Суть виробничої діяльності у сфері обігу

7.1. Суть виробничої діяльності у сфері обігу Концепція маркетингу припускає орієнтацію економіки на повніше й ефективніше задоволення споживчого попиту за рахунок розвитку необхідних сервісних послуг та орієнтацію на них споживачів. Частка послуг у валовому

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 7.2. Характеристика транспортно-експедиційної діяльності

У процесі руху товару використовуються наступні види транспортних засобів: залізничний, морський, річковий, автомобільний, повітряний, трубопровідний. Залежно від стратегії і поставлених завдань підприємства вибирають транспортні засоби, виходячи з їх техніко-економічних особливостей. – Залізничний транспорт –

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 8. ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

8.1. Принципи організації торгово-посередницької діяльності на товарному ринку Торгово-посередницька діяльність – це діяльність, при якій посередники виступають контрагентами в купівлі-продажу товарів; займаються вивченням попиту та пропозиції товарів і закупівлею їх у товаровиробників, оптовим продажем

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 8.1. Принципи організації торгово-посередницької діяльності на товарному ринку

8.1. Принципи організації торгово-посередницької діяльності на товарному ринку Торгово-посередницька діяльність – це діяльність, при якій посередники виступають контрагентами в купівлі-продажу товарів; займаються вивченням попиту та пропозиції товарів і закупівлею їх у товаровиробників, оптовим продажем

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 8.2. Визначення обсягів торгово-посередницької діяльності

Основним узагальнювальним показником результатів діяльності торгово-посередницьких підприємств є Товарообіг. Його показники відображають масштаб та інтенсивність проміжного і кінцевого обміну товарів. Величина товарообігу схильна до істотних коливань при зміні кон’юнктури ринку, рівня цін і тарифів,

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 8.3. Ціноутворення в торгово-посередницькій діяльності

Цінова політика є не тільки однією з головних складових систем управління доходами торговельного підприємства, але й найважливішим механізмом, що забезпечує багато пріоритетів його економічного розвитку. Вона істотно ні їли вас на обсяги господарської діяльності

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Суть і призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності Прагнучи до вдосконалення виробничо-експлуатаційних характеристик виробів, що розробляються і випускаються, скорочення часу їх створення та підвищення конкурентоспроможності, промислові підприємства, НДІ, проектно-конструкторські організації зацікавлені в отриманні новітніх

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 9.1. Суть і призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності

9.1. Суть і призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності Прагнучи до вдосконалення виробничо-експлуатаційних характеристик виробів, що розробляються і випускаються, скорочення часу їх створення та підвищення конкурентоспроможності, промислові підприємства, НДІ, проектно-конструкторські організації зацікавлені в отриманні новітніх

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 9.2. Умови надання інформаційних і організаційно-комерційних послуг

Створення відповідних організаційних умов, направлених на поліпшення якості обслуговування споживачів, досягається організацією маркетингових та інформаційно-комерційних центрів, консалтингових фірм. Посередники, працюючи на комерційній основі, додатково до основного виду діяльності можуть: 1) займатися організацією господарських зв’язків

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 10. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

10.1. Суть і види роздрібної торгівлі У процесі руху товару від виробників до споживачів кінцевою ланкою, що замикає ланцюг господарських зв’язків, є роздрібна торгівля. Роздрібна торгівля є стартовим майданчиком для нового циклу виробництва і

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 10.1. Суть і види роздрібної торгівлі

10.1. Суть і види роздрібної торгівлі У процесі руху товару від виробників до споживачів кінцевою ланкою, що замикає ланцюг господарських зв’язків, є роздрібна торгівля. Роздрібна торгівля є стартовим майданчиком для нового циклу виробництва і

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 10.2. Види роздрібних торговельних підприємств

Магазини, що існують у більшості країн світу, можна розділити на вісім тилів: 1. Спеціалізовані магазини. Пропонують вузький перелік товарів з широким асортиментом у рамках даного переліку: одяг і взуття, прикраси, спортивні товари, меблі, квіти,

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 10.3. Маркетингові рішення в роздрібній торгівлі

Сьогодні підприємства роздрібної торгівлі зайняті пошуками нових стратегій маркетингу із залучення і утримання покупців. Раніше для цього досить було запропонувати людям зручність розташування, особливий або унікальний асортимент товару, кращий, ніж у конкурента, сервіс і

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – Розділ 11. ОРГАНІЗАТОРИ ОПТОВОГО ОБІГУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Важливим посередницьким елементом в системі товаропостачання є організатори оптового товарообігу – товарні біржі, аукціони, оптові ярмарки, виставки, оптові ринки, торги. Вони не є самостійними суб’єктами оптової торговельної діяльності. Основне завдання цих структур – створення

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1. Товарна біржа як організатор оптової торгівлі

Важливим посередницьким елементом в системі товаропостачання є організатори оптового товарообігу – товарні біржі, аукціони, оптові ярмарки, виставки, оптові ринки, торги. Вони не є самостійними суб’єктами оптової торговельної діяльності. Основне завдання цих структур – створення

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.1 Роль бірж в ринковій економіці

Важливим посередницьким елементом в системі товаропостачання є організатори оптового товарообігу – товарні біржі, аукціони, оптові ярмарки, виставки, оптові ринки, торги. Вони не є самостійними суб’єктами оптової торговельної діяльності. Основне завдання цих структур – створення

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.2. Еволюція біржової торгівлі

Сучасні товарні біржі є результатом тривалої еволюції різних форм оптової торгівлі. Історично первинною формою оптової торгівлі можна вважати караванну торгівлю. її відмінностями є: епізодичність, нерегулярність проведення, відсутність певного місця торгівлі та правил здійснення. На

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.3. Види бірж і основні функції, що виконуються біржами

Вивченню особливостей роботи бірж, їх структури, складу органів управління допомагає їх класифікація. Ознаками класифікації бірж є: 1. Вид біржового товару. За цією ознакою біржі поділяються на: – товарні (товарно-сировинні); – фондові; – валютні. 2.

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.4. Регулювання біржової діяльності

Регулювання біржової діяльності – це впорядкування роботи на біржовому ринку його учасників і операцій між ними з боку організацій, уповноважених суспільством на ці дії. Біржа може мати як зовнішнє, так і внутрішнє регулювання. Внутрішнє

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.5. Учасники біржових торгів

Учасниками біржових торгів є члени і особи біржі, що мають відповідно до Закону і Правил біржової торгівлі право брати участь у біржових торгах. Склад учасників біржової торгівлі визначається залежно від виду біржі і прийнятими

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.6. Управління біржею

Учасниками біржових торгів є члени і особи біржі, що мають відповідно до Закону і Правил біржової торгівлі право брати участь у біржових торгах. Склад учасників біржової торгівлі визначається залежно від виду біржі і прийнятими

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.7. Характеристика біржового товару

Біржовий товар – це товар, що є об’єктом біржової торгівлі. Не вся маса вироблюваних товарів може стати об’єктом біржової торгівлі, а лише ті товари, які відповідають перерахованим вимогам: 1) масовість виробництва і споживання; 2)

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.8. Механізм ведення біржового торгу

Біржовий товар – це товар, що є об’єктом біржової торгівлі. Не вся маса вироблюваних товарів може стати об’єктом біржової торгівлі, а лише ті товари, які відповідають перерахованим вимогам: 1) масовість виробництва і споживання; 2)

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.9. Види біржових операцій

Біржова операція – це взаємна угода про передачу прав та обов’язків відносно біржового товару, яка досягається учасниками торгів у ході біржового торгу, реєструється на біржі в установленому порядку і відображається в біржовому договорі. При

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.10. Цілі здійснення біржових операцій

Укладення тих чи інших видів операцій підпорядкований певній меті здійснення біржових операцій, які учасники біржі проводять на торгах. Основними цілями проведення біржових операцій є наступні: 1) покупка та продаж реальних товарів; 2) страхування цінового