Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 2.3. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку

Зарубіжні теоретики ринку виходять з того, що правильно розставлені параметри валютно-фінансової, кредитної, товарної, цінової політики та інші макроекономічні показники здатні автоматично відрегулювати всю решту економічних показників тільки за умови, якщо в економіці країни існує розвинена інфраструктура.

Відомо, що в нашій економіці інфраструктура взагалі, а товарних ринків зокрема, була чисто умовною і призначалася для централізованої планової економіки. Доринкові умови господарювання виходили з примусового визнання корисності товару або послуги незалежно від того, чи затребувана вона в даний період часу і для даного споживача чи ні. У результаті була сформована система управління товарними потоками, заснована на жорсткій ієрархії управління логістичним ланцюгом інфраструктурних елементів руху товару.

Адміністративно-командна система серйозно деформувала розвиток інфраструктури товарних ринків. Це було обумовлено, по-перше, залишковим принципом виділення інвестицій на її розвиток і вдосконалення, по-друге, наростанням у зв’язку з цим розриву в рівнях розвитку виробничої та соціальної інфраструктур. Негативні наслідки такого впливу виявилися в наступному:

1) щоб подолати загальне відставання інфраструктури, нині необхідний колосальний обсяг інвестицій;

2) значна частина інфраструктури товарного ринку через структурні перетворення економіки стає просто непридатною і непотрібною, в той же час на її демонтаж і виведення з експлуатації необхідні значні додаткові ресурси.

Таким чином, без створення адекватної інфраструктури товарного ринку успіх ринкових перетворень економіки забезпечити неможливо. Самі ж перетворення повинні мати серйозне теоретичне обгрунтування, початкові принципи якого полягають в наступному:

1. Розмежування якісно різних елементів інфраструктури товарного ринку. При всій важливості якого-небудь елементу, необхідно виділити ті елементи, які відіграють чільну роль у русі товарних потоків. Таке розмежування дозволяє реалістично оцінити перспективи структурних перетворень у відповідних ланках. Так, пристосувати структуру автотранспорту до ринкових реалій можна швидше і легше (зокрема, використовуючи механізм приватизації), ніж структуру автомобільних доріг. У той же час спроби обмежитися приватизацією парку літаків без вирішення проблеми докорінної реконструкції наявних аеропортів не зможуть реально підвищити ефективність роботи цієї галузі.

2. Розмежування матеріально-речової та соціально-економічної форм інфраструктури товарного ринку. Наприклад, виявити основну проблему розвитку інфраструктури товарного ринку – недолік інвестицій – можливо, а ось визначити дійсні умови її вирішення – складно. Адже докорінне питання реформування інфраструктури товарного ринку полягає не в обсягах інвестування, і навіть не в його джерелах, а в ефективності використання одержаних ресурсів.

3. Виділення внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку того чи іншого елементу інфраструктури товарного ринку або підсистеми в цілому.

4. Прийняття до уваги ролі держави в перетворенні інфраструктури товарного ринку. Складнощі в цій сфері обумовлені державно-монополістичним характером сучасного стану інфраструктурного комплексу. Цей державний монополізм камуфлюється формою природних монополій, а держава, будучи “соціальним” монополістом, всіляко сприяє збереженню монопольного положення ряду галузей цієї підсистеми інфраструктури, не допускаючи туди приватний капітал. Для порівняння, частка приватного капіталу в інвестиціях в інфраструктуру в розвинених країнах складає понад 20%.

Контрольні питання

1. Поясніть термін “інфраструктура”.

2. У чому полягає суть інфраструктури і яка її роль в системі ринків?

3. Яка спрямованість окремих інститутів ринкової інфраструктури?

4. Викладіть точки зору різних учених-дослідників на поняття, категорії “інфраструктура”.

5. Перерахуйте види ринкової інфраструктури.

6. Які основні функції інфраструктури товарного ринку?

7. З яких елементів складається інфраструктура товарного ринку?

8. Сформулюйте проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку в сучасних умовах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 2.3. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку