Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 9.2. Умови надання інформаційних і організаційно-комерційних послуг

Створення відповідних організаційних умов, направлених на поліпшення якості обслуговування споживачів, досягається організацією маркетингових та інформаційно-комерційних центрів, консалтингових фірм.

Посередники, працюючи на комерційній основі, додатково до основного виду діяльності можуть:

1) займатися організацією господарських зв’язків між постачальниками і споживачами на їх прохання;

2) надавати споживачам відомості про постачальників продукції, її технічні характеристики і можливості придбання, використовуючи для цього створюваний інформаційний банк даних;

3) виявляти на підприємствах і в організаціях регіону зайву і невживану продукцію, що не має збуту, і повідомляти про це споживачам;

4) готувати, видавати і розсилати за угодою із споживачами інформаційні списки продукції, пропонованої для реалізації (прайс-листи);

207

5) представляти рекомендації і відомості про можливі заміни одних видів продукції на інші, менш дефіцитні або економічніші, з близькими технічними характеристиками, а також про виробників цієї продукції;

6) на прохання підприємств на основі укладених договорів організовувати рекламну інформацію про технічні характеристики продукції, що випускається, ціни і можливості її придбання з урахуванням термінів виконання замовлень;

7) організовувати регіональні ярмарки для укладення договорів на купівлю-продаж продукції.

Для збільшення випуску дефіцитної продукції оптові підприємства визначають з постачальниками можливість додаткового виробництва за рахунок залучення матеріально-технічних, фінансових та інших ресурсів, а також організують їх передачу споживачам продукції.

В даний час розвиток ринкових відносин немислимий без маркетингу, який передбачає комплексне дослідження потреб і потреб потенційних товарних споживачів і розробку на цій базі механізму їх задоволення. Маркетингові дослідження включають комплексне вивчення кон’юнктури ринку, вимог споживачів, конкурентів, попиту на ті чи інші товари, каналів збуту, вибір ефективних шляхів руху товару і т. д. Маркетинг здійснюють спеціальні служби, підрозділи великих підприємств і організацій. При цьому малі і середні підприємства, як суб’єкти товарного ринку, здебільшого не мають у своєму розпорядженні власної кваліфікованої служби маркетингу. Дана обставина спонукає їх звертатися за маркетинговим аналізом у відповідні організації – маркетингові центри, які спеціалізуються на наданні на комерційній основі таких послуг:

– вивчення окремих товарних ринків;

– порівняльний аналіз маркетингової діяльності конкуруючих підприємств і організацій;

– проведення опитувань за різними аспектами ринкових

Відносин;

– інші маркетингові послуги.

Маркетингові центри є самостійними, незалежними організаціями, що функціонують як акціонерні товариства або суспільства з обмеженою відповідальністю.

Програма конкретних маркетингових досліджень визначається в контракті з урахуванням вимог замовника – суб’єкта товарного ринку. Зміст маркетингових досліджень і рекомендацій, . пропонованих на основі даних аналізу, проведеного маркетинговим центром, носить конфіденційний характер, не підлягає публікації, іншим видам розповсюдження інформації без згоди замовника.

Прогнозування товарного попиту грунтується на:

– порівняльному аналізі динаміки і структури продажу товарів (надання послуг) замовником і конкурентами за попередні періоди;

– виявленні їх комерційних помилок;

– моделюванні майбутніх змін попиту залежно від місця, зайнятого конкретною продукцією на товарному ринку, її ціни, витрат на маркетинг.

У маркетингових центрах є постійно поповнювані банки комерційної інформації.

На час проведення маркетингових досліджень у центрі створюється спеціальна кореспондентська мережа з оплатою виконуваних робіт за разовими замовленнями та угодами.

Суб’єкти товарного ринку нерідко звертаються за послугами в інформаційно-комерційні центри, головна мета яких – створення юридичним і фізичним особам сприятливих умов для укладення господарських договорів і операцій з продажу і закупівлі товарів на товарному ринку.

Основні завдання інформаційно-комерційних центрів:

1) сприяння в організації господарських зв’язків з постачання продукції, що не є об’єктом діяльності оптових підприємств;

2) надання інформаційно-рекламних, консультаційних і посередницьких послуг, у тому числі і на комісійних началах, з обміну та реалізації зайвих і невживаних матеріально-технічних ресурсів, некондиційної продукції та ділових відходів, продукції, від якої відмовилися споживачі;

3) організація та проведення ярмарків з реалізації продукції;

4) створення умов для укладення договорів. Комерційні центри надають наступні види платних інформаційних і організаційно-комерційних послуг:

1) вибір джерел забезпечення матеріальними ресурсами;

2) організація завантаження невживаних виробничих потужностей і вибору раціональних варіантів збуту готової продукції;

3) організація торгових операцій з реалізації (споживання) невживаної продукції;

4) підготовка інформації про хід виконання замовлень споживачів на постачання продукції;

5) інші інформаційні й організаційно-комерційні послуги за домовленістю сторін.

Інформаційними послугами інформаційно-комерційного центру можуть користуватися виробники, споживачі та посередники, виходячи із специфічної спрямованості їх запитів.

Взаємовідносини між комерційними центрами і замовниками при стабільному споживанні послуг встановлюються на основі підписаних договорів, а при нестабільному – на основі замовлень або у порядку абонементного обслуговування.

Замовник оплачує інформаційні й організаційно-комерційні послуги з тарифів, розміри яких визначаються, виходячи з економічно обгрунтованих витрат. При цьому встановлюються наступні калькуляційні одиниці вимірювання:

– одне інформаційне повідомлення (відомості про об’єкт);

– одна торгова операція;

– один список використовуваної та пропонованої до обміну продукції;

– оренда 1 м2 експозиційної площі на день;

– одні відвідини виставки тощо.

Консультування з питань організації й управління комерційно-господарською діяльністю в сучасних умовах повсюдно визнано важливою професійною службою, що допомагає суб’єкту товарного ринку аналізувати і вирішувати завдання, які стоять перед ним, а також переймати чужий досвід.

Надання суб’єкту товарного ринку на договірно-платній основі консультації з організаційно-управлінських питань, включаючи розробку відповідних рекомендацій і певну допомогу в їх реалізації, називається консалтингом. Тому фірма, що надає консультаційні послуги, називається “консалтинговою фірмою”-.

Процес консультування є спільною діяльністю консультанта і клієнта з метою успішного вирішення поставленого завдання з удосконалення організаційно-управлінської діяльності. В узагальненому вигляді процес консультування включає наступні етапи:

1. Підготовка: .

– перший контакт з клієнтом;

– попередня оцінка проблем;

– планування завдання;

– пропозиції клієнта щодо завдання;

– контракт на консультування.

2. Діагностика:

– виявлення фактів;

– аналіз і синтез;

– детальне вивчення проблеми.

3. Планування проекту:

– розробка та планування рішень;

– оцінка альтернативних варіантів;

– пропозиції клієнту.

4. Здійснення проекту:

– коректування пропозиції;

– допомога в реалізації проекту;

– обговорення персоналу. 5. Завершення:

– оцінка;

– кінцевий звіт;

– розрахунок за зобов’язаннями;

– план на майбутнє;

– відхід консультанта. Виділяють три види консультування:

1) Експертне консультування – яке передбачає самостійне проведення консультантами діагностики; розробку рішень; рекомендацій щодо їхнього впровадженню і т. д.;

2) Процесне консультування – припускає активну взаємодію консультантів з клієнтом, спонукає останнього до висловлення ідей, пропозицій, виявлення недоліків. Аналіз ситуації, розробка пропозицій здійснюються консультантом з урахуванням конкретних побажань клієнта;

3) Навчальне консультування – засноване на активній співпраці з клієнтом з метою підготовки умов для виникнення ідей, розробки рішень. При цьому читаються лекції, проводяться семінари, тести, опитування, ділові ігри, для клієнта розробляється навчально-методична допомога.

Контрольні питання

1. Що розуміють під інформаційними і організаційно-комерційними послугами?

2. Перерахуйте види інформаційних і організаційно-комерційних послуг.

3. Розкрийте напрями діяльності маркетингових та інформаційно-комерційних центрів.

4. У чому полягає специфіка діяльності консалтингових фірм?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 9.2. Умови надання інформаційних і організаційно-комерційних послуг