Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – 4. Нарощування потенціалу

Усі повинні мати навички, необхідні для використання повною мірою переваг інформаційного суспільства. ІКТ можуть сприяти забезпеченню у світових масштабах загальної освіти за допомогою забезпечення освіти і підготовки викладачів та створення більш прийнятних умов для навчання протягом усього життя, яке б охоплювало людей, які перебувають поза межами офіційної системи освіти, а також для удосконалення професійних навичок.

Дії

Рівень

А) Розробити національні стратегії для забезпечення повномасштабної інтеграції ІКТ у сферу освіти на всіх рівнях, у тому числі в розробку навчальних програм, підготовку викладачів, в управління установами і в підтримку навчання протягом усього життя. При підготовці професіоналів в галузі інформації варто спиратися не тільки на нові методи і способи, призначені для розвитку і надання інформаційних і комунікаційних послуг, а й на відповідні навички управління, для того щоб забезпечити оптимальне застосування технологій

Н

Б) Сприяти оволодінню всіма навичками електронної грамотності, наприклад шляхом розробки й організації курсів електронної грамотності для державних службовців, використовуючи для цього такі структури, як бібліотеки, багатоцільові громадські центри, публічні пункти доступу, а також шляхом створення на місцях центрів професійної підготовки в галузі ІКТ у співробітництві з усіма зацікавленими колами. Особливу увагу варто приділяти групам населення, які перебувають у несприятливому становищі й найбільш уразливі

Н

В) У контексті національної стратегії в галузі освіти і з огляду на необхідність ліквідації неграмотності серед дорослих, забезпечити наявність у молодих людей знань і навичок застосування ІКТ, у тому числі здатності творчо і по-новому аналізувати й обробляти інформацію, ділитися своїм досвідом і повною мірою брати участь в інформаційному суспільстві

Н

Г) Органи державного управління у співробітництві з іншими зацікавленими колами мають розробляти програми нарощування потенціалу, в яких основна увага приділялася б забезпеченню наявності необхідної кількості кваліфікованих і досвідчених професіоналів і експертів у галузі ІКТ

Н, Р, М

Д) Розробляти експериментальні проекти для демонстрації впливу альтернативних систем освіти на базі ПСТ, у першу чергу для досягнення цілей освіти для всіх, у тому числі для забезпечення базової грамотності

Н, Р, М

Е) Працювати над усуненням бар’єрів, пов’язаних зі статевою ознакою, щодо одержання освіти в галузі ІКТ і сприяти забезпеченню рівних можливостей професійної підготовки для дівчат і жінок у пов’язаних з ІКТ областях. Проведення на ранніх етапах програм орієнтації в галузі науки і техніки має допомагати дівчатам обирати професію, для того щоб збільшити число жінок, що займаються ІКТ. Сприяти обмінові зразками найкращої практики із запровадження принципу рівноправності жінок і чоловіків в освіту в області ІКТ

Н, Р, М

Е) Надавати місцевим громадам, у першу чергу в сільських районах і районах, що обслуговуються на недостатньому рівні, можливість застосовувати ІКТ і забезпечувати виробництво корисного і соціально значимого контенту для загального блага

Н

Ж) Реалізовувати програми освіти і професійної підготовки, за можливості використовуючи інформаційні мережі корінних народностей (корінного населення), що дає можливість повною мірою брати участь в інформаційному суспільстві

Н, Р

З) Розробляти і здійснювати на регіональному і міжнародному рівнях діяльність в області співробітництва для розвитку здатності, у першу чергу, в керівників і експлуатаційного персоналу в країнах, що розвиваються, ефективно застосовувати ІКТ на всіх напрямках освітньої діяльності. Тут варто передбачити і навчання поза межами освітньої системи, наприклад, на робочому місці і вдома

Р, М

К) Розробляти спеціальні програми професійної підготовки до застосування ІКТ для задоволення потреб в освіті фахівців у сфері інформації, таких як архівні і бібліотечні працівники, вчені, викладачі, журналісти, поштовики та інші відповідні професійні групи службовців. При підготовці викладачів основну увагу варто приділяти технічним аспектам ІКТ, розробці контенту та можливостям і перспективам, що відкривають ІКТ

Н

Л) Розвивати дистанційне навчання, професійну підготовку й інші форми навчання як частину програм нарощування потенціалу ІКТ

Н, Р, М

М) Сприяти міжнародному і регіональному співробітництву у сфері нарощування потенціалу ІКТ, у тому числі здійсненню програм для окремих країн, які розробляються Організацією Об’єднаних Націй та її спеціалізованими установами

Н, Р, М

Н) Здійснювати експериментальні проекти для розробки нових форм мережевої роботи на базі ПСТ, що об’єднували б педагогічні навчальні заклади і науково-дослідні установи в розвинених країнах і країнах, що розвиваються

Н, Р, М

О) Розробляти і реалізовувати програми за участю добровольців для нарощування потенціалу в галузі ІКТ з метою розвитку, насамперед у країнах, що розвиваються

Н, Р, М


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – 4. Нарощування потенціалу