Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Пріоритетні напрямки програми “е-Європа 2002”

Зупинимося більш детально на розгляді основних аспектів зазначеного Плану дій “е-Європа”. Так, мета цього Плану дій полягає у визначенні необхідних заходів щодо реалізації Програми “е-Європа”, включаючи 11 сфер, де на європейському рівні мають бути внесені відповідні зміни та доповнення. Як результат, дії мають фокусуватися на трьох основних об’єктах.

1. Дешевий, швидкий, безпечний Інтернет:

– дешевий і швидкий доступ до Інтернету;

– швидкий Інтернет для дослідників та студентів;

– безпечні мережі та смарт-карти.

2. Інвестиції в людей і вміння:

– європейська молодь у цифрову добу;

– робота в економіці, заснованій на знаннях;

– участь для всіх в економіці, заснованій на знаннях.

3. Стимуляція використання Інтернету:

– розвинена е-комерція;

– урядові он-лайн: електронний доступ до публічних послуг;

– медицина в мережі Інтернет;

– європейський цифровий зміст (контент) для глобальних мереж;

– розумні транспортні системи.

Таким чином, План дій фокусується на вирішенні і зосередженні зусиль на тому, що має бути, завдяки кому і коли. Визначено три основних методи, за допомогою яких має бути реалізована програма “е-Європа”:

Прискорене регулювання відповідного правового середовища. На європейському рівні низка законодавчих пропозицій перебуває у стані розробки та обговорення. Мета “е-Європи” – прискорення їх адаптації у стислі терміни для всіх держав-членів.

Підтримка нової інфраструктури і послуг в усій Європі. Переважний розвиток підприємств приватного сектору. Розгортання субсидування головним чином приватного сектору. Така діяльність може бути підтримана європейським фінансуванням, але більш глибоко завдяки діям держав-членів. Ці дії повинні мати безкомпромісний бюджетний характер.

Застосування відкритого методу координації та оціночних досліджень (контрольних вимірювань). Ця мета гарантує те, що дії будуть відзначатися ефективністю, матимуть запланований (передбачуваний) вплив та обов’язково досягнуть високого рівня в усіх державах-членах. Ці процеси мають повністю узгоджуватися зі загальним оціночним дослідженням (контрольним вимірюванням), яке буде спеціально проводитися кожної весни Радою Європи.

Пріоритетні напрямки програми “е-Європа 2002”

*{ Розвиток “Інформаційного Суспільства”. Європейські та національні тенденції. (07.11.2001). Матеріал підготовлено Н. Блазнівською і Т. Березою, http://www. pravo. org. ua/word/43.doc}

Європейська молодь у цифровий вік

Надзвичайно важливим фактором, який визначає економічний та соціальний прогрес суспільства, є рівень освіти населення. У цифрову добу освіта набуває ще вагомішого значення: слід організувати процес навчання нового покоління технологів, дослідників та провайдерів, а також надати кожному громадянину можливість активно впливати на розвиток інформаційного суспільства.

У країнах Європейського Союзу увага акцентується на орієнтації шкільної освіти та підготовці громадян для діяльності в умовах інформаційної доби, а метою цієї ініціативи є прискорення даного процесу та перетворення цифрової літератури в основну інформаційну базу для навчання молоді. Європейська ініціатива включає три головні напрямки:

– удосконалення Інтернету та мультимедійних ресурсів;

– використання цих ресурсів для освоєння нових професій;

– розвиток базових навичок спільної роботи, адаптування, творчого підходу до справ, прагнення до розширення знань, і міжкультурних комунікацій.

Успіх ініціативи залежить від ступеня залучення до неї вчителів та директорів шкіл, а також від здатності сфери промисловості сприяти сфері освіти, зокрема, у створенні спільними зусиллями високоякісних продуктів, послуг і контенту. На думку експертів, системи навчання покликані створити комфортне середовище для вчителів та учнів, при цьому особлива увага буде приділятись технологічним критеріям (обладнання, засоби доступу, зміст та послуги), а також методам їх використання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Пріоритетні напрямки програми “е-Європа 2002”