Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – 5. Забезпечення впевненості, довіри і безпеки при використанні ІКТ

Упевненість, довіра і безпека належать до основ інформаційного суспільства.

Дії

Рівень

А) Сприяти співробітництву між державами в Організації Об’єднаних Націй і з іншими зацікавленими колами в межах інших відповідних форумів з метою розробки керівних принципів, які б підвищували впевненість користувачів, зміцнювали довіру, захищали цілісність даних і мереж; аналізували б наявні і потенційні загрози в області ІКТ; й вирішували б інші питання безпеки мереж і інформації

Н, Р, М

Б) Органам державного управління у взаємодії з приватним сектором необхідно виявляти та попереджати прояви кіберзлочинності і неналежного використання, зловживання ІКТ і реагувати на ці прояви шляхом розробки керівних принципів, що враховували б дії, які здійснюються в цій галузі; вивчення законодавства, що дає можливість ефективно розслідувати і переслідувати зловживання; сприяння ефективним заходам взаємодопомоги; посилення на міжнародному рівні інституціональної підтримки профілактики таких інцидентів, виявлення їх і ліквідації їхніх наслідків; а також сприяння освіті та підвищенню поінформованості у галузі

Н, Р, М

В) Органи державного управління й інші зацікавлені кола мають активно заохочувати навчання користувачів та їхню поінформованість щодо недоторканності приватного життя в он–лайновому режимі і способах його захисту

Н

Г) Вживати необхідних заходів для захисту від “спаму” на національному і міжнародному рівнях

Н, М

Д) Заохочувати проведення на національному рівні оцінювання законодавства з метою ліквідації перешкод щодо ефективного використання документів і угод в електронній формі, у тому числі електронних методів аутентифікації

Н

Е) Надалі зміцнювати основу довіри і безпеки при використанні ІКТ за допомогою взаємодоповнюючих і посилюючих ініціатив у галузі безпеки та ініціатив або керівних принципів щодо прав на недоторканність приватного життя, захист даних і прав споживачів

Н, Р, М

Є) Обмінюватися найкращим практичним досвідом в області інформаційної безпеки і безпеки інформаційних мереж та заохочувати їх використання всіма зацікавленими колами

Н, Р,

М

Ж) Запропонувати всім країнам призначити координаторів для реагування в режимі реального часу на події у сфері безпеки й об’єднати цих координаторів у відкриту спільну мережу для обміну інформацією і технологіями реагування на події

Н, Р, М

З) Заохочувати подальший розвиток безпечних і надійних додатків для сприяння угодам в онлайновому режимі

Н, Р, М

6. Сприятливе середовище

Для максимального збільшення соціально-економічних переваг інформаційного суспільства органи державного управління мають створювати відкрите правове, регламентне і політичне середовище, яке не допускає дискримінації і викликає довіру.

Дії

Рівень

А) Органи державного управління мають сприяти розвитку конкурентного середовища і передбачуваних політичних, правових і регламентних рамок, що забезпечували б відповідні стимули для інвестицій в інформаційне суспільство

Н

Б) Вивчати способи посилення захисту від незаконного привласнення традиційних знань, враховуючи досвід роботи, проведеної різноманітними організаціями

Н, Р, М

В) Разом з відповідними зацікавленими колами з повагою до суверенітету держав органи державного управління мають вживати заходів для надання міжнародного характеру управлінню ресурсами Інтернету для того, щоб виробити варіант універсального представницького вирішення цієї проблеми

М

Г) Органам державного управління слід продовжувати оновлювати національні закони із захисту прав споживачів, для того щоб реагувати на нові потреби інформаційного суспільства

Н

Д) Розвивати міжнародний діалог між усіма зацікавленими сторонами (органами державного управління, приватним сектором, громадянським суспільством і відповідними організаціями), для того щоб забезпечити найбільш ефективну структуру управління. На другому етапі Всесвітньої зустрічі з питань інформаційного суспільства в Тунісі необхідно буде розглянути результати цього діалогу

Н, Р, М

Е) Сприяти ефективній участі країн, що розвиваються, у міжнародних форумах з питань ІКТ і створювати можливості для обміну досвідом

Н, Р, М

Є) Органам державного управління слід розробити національні стратегії, у тому числі стратегії електронного державного управління, для того щоб зробити державне адміністрування більш прозорим, ефективним і демократичним

Н

Ж) Розробити основу для безпечного зберігання й архівування документів та інших електронних інформаційних записів

Н, Р, М

З) Органи державного управління і зацікавлені кола мають активно сприяти навчанню користувачів й інформуванню їх щодо недоторканності приватного життя при роботі в мережевому режимі і способів захисту недоторканності приватного життя

Н

К) Запропонувати зацікавленим сторонам забезпечити, щоб заходи, розроблені з метою сприяння електронній торгівлі, надавали також споживачам можливість вибору варіантів використання електронного зв’язку

Н

Л) Органам державного управління у взаємодії із зацікавленими колами пропонується розробити політику в галузі ІКТ, сприятливу для розвитку підприємництва, інновацій та інвестицій, приділяючи особливу увагу розширенню участі жінок

Н, Р

М) Органи державного управління мають бути зразковими користувачами і першими переходити на ведення комерційної діяльності в електронній формі

Н

Н) Органи державного управління разом з іншими зацікавленими колами мають підвищувати поінформованість щодо значення міжнародних стандартів функціональної сумісності для глобальної електронної комерційної діяльності

Н, Р, М

О) Органи державного управління разом з іншими зацікавленими колами мають сприяти розробці і застосуванню відкритих і ринкових за своєю суттю стандартів, що забезпечують можливість взаємодії та не допускають дискримінації

Н, Р, М

П) Вживати заходів для забезпечення узгодження на міжнародному рівні смуг частот при координації з боку міжнародного Союзу електрозв’язку, що буде сприяти досягненню повсюдного і прийнятного за ціною доступу

Н


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – 5. Забезпечення впевненості, довіри і безпеки при використанні ІКТ