Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 7.5. Львівсько-Карпатський промисловий район

Територія району простягається по обидва боки Карпат у межах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Район розташований на заході України і вигідно межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою. Через його територію пролягають міжнародні залізничні та шосейні шляхи, газо – і нафтопроводи, лінії високовольтних електропередач.

Природні ресурси для розвитку промисловості району представлені паливними (природний газ і нафта, кам’яне вугілля), хімічними (калійні та кухонні солі, природні сірчані руди), різними будівельними матеріалами, а також каолінами, алунітами і навіть покладами золотоносних руд. Винятково важливе значення мають лісові ресурси Карпат, а також водні та рекреаційні ресурси.

Нафта і газ видобуваються у Передкарпатському нафтогазоносному басейні (Битківське, Долинське, Орів-Уличнянське – нафтові, Опарське, Угерське, Рудківське, Більче-Волицьке – газові). Кам’яне вугілля залягає на території Львівської області (Червоноградський і Сокальський райони). Незначні залягання бурого вугілля виявлені у Закарпатті, Передкарпатті і Придністров’ї. Виявлені великі запаси менілітових сланців у Передкарпатті, придатних для хімічної переробки. В межах території Івано-Франківської та Львівської областей видобувають і переробляють поклади калійної солі (Калуське і Стебницьке родовища) а на Львівщині – природні сірчані руди (Роздольське і Яворівське родовища). У Закарпатській області розробляються ртутні руди, алуніти, поліметали (Берегівське і Біганське родовища), а у Передкарпатті – залягання озокериту (Бориславське родовище).

У межах Карпат виявлено й освоєно багато мінеральних джерел, які використовують для лікувальних потреб і для постачання водою населення всіх областей України. Промислове освоєння цих джерел здійснено у Трускавці, Поляні Квасовій, Сваляві, Шиявах, Моршині.

Промисловий комплекс району представлений такими галузями: машинобудування і металообробка, галузі основної та органічної хімії, паливно-енергетична, лісова, деревообробна і лісохімічна, легка, харчова і будівельна. Кожна галузь охоплює групи підприємств, що формують комплекси певного напряму розвитку. Основою таких промислових комплексів є енерговиробничі цикли, які у переважній більшості незавершені (за винятком лісопромислового ЕВЦ).

У функціонально-галузевій структурі перевага надається тим галузям, які є трудомісткими і грунтуються на переробці місцевих мінерально-сировинних, лісових та сільськогосподарських ресурсів.

Машинобудівний комплекс

Львівсько-Карпатського промислового району об’єднує низку підприємств, пов’язаних у виробничому циклі на основі спеціалізації та кооперування. Цей цикл охоплює здебільшого “верхні поверхи” виробництв, які характеризуються низькою метало – і високою трудомісткістю. Такий напрям його розвитку вважається найефективнішим, оскільки район віддалений від головних металургійних баз України і добре забезпечений трудовими ресурсами.

Найбільші підприємства машинобудування зосереджені у великих містах, серед яких виокремлюються Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. Багато заводів розміщено у середніх містах – Дрогобичі, Стриї, Коломиї, Мукачевому, Ужгороді. Потужні виробничі об’єднання машинобудівного комплексу мають філії у середніх і невеликих містах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 7.5. Львівсько-Карпатський промисловий район