Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Дрогобицько-Бориславський промисловий вузол

Найбільше промислово-територіальне утворення у Західній частині України. До її територіального складу входять Львів (733 тис. осіб) і понад півтора десятка промислових пунктів, розміщених у зоні впливу великого міста (переважно в Пустомитивському, Городоцькому, Миколаївському, частково в Яворівському, Жовквіському, Буському, Ка-м’янка-Бузькому, Золочівському, Перемишлянському районах). Основними містами Львівської агломерації є: Городок, Пустомити, Комарно, Миколаїв, а також Дубляни, Винники, Жовква, Кам’янка-Бузька, Бібрка, Яворів, Новояворівське.

Значне зосередження промислових об’єктів у ядрі промислової агломерації місті Львові та його околицях зумовлено насамперед вигідним транспортно-географічним положенням міста, розміщеного на важливих залізничних і шосейних шляхах сполучення, які з’єднують Україну з країнами Західної Європи. Певну роль у цьому процесі відіграли мінерально-сировинні ресурси Прикарпаття, зокрема паливні та хімічні, а також лісосировинні ресурси Карпат і розвинене сільськогосподарське виробництво.

До провідних галузей Львівської промислової агломерації належать: машинобудування і металообробка переважно наукомісткого і неметаломісткого профілю, деревообробна і целюлозно-паперова та легка і харчова галузі. Особливе місце посідають дві провідні галузі – машинобудування і легка промисловість. Більшість машинобудівних підприємств зосереджена у Львові: заводи автобусний, автонавантажувачів, електроламповий, телевізійний, “Львівсільмаш”, “Теплоконтроль”, мотовелосипедів, фрезерних верстатів та ін. Найбільші підприємства легкої промисловості – трикотажна фірма “Промінь”, взуттєва “Прогрес”, шкіряна “Світанок”, а також багато підприємств швейної, текстильної, бавовнопрядильної, галантерейної галузей. Добре розвинені м’ясна, молочна, кондитерська галузі промисловості. Важливими промисловими центрами, що входять до складу Львівської агломерації, е такі: Жовква, Кам’янка-Бузька, Пустомити, Красне та ін.

Подальший розвиток промисловості у межах агломерації натрапляє на певні перешкоди, пов’язані з браком деяких видів сировини і палива та недостатнім водопостачанням підприємств Львова.

Більшість промислових підприємств Львівсько-Карпатського промислового району зосереджена у промислових вузлах і центрах. Вони розмістились у Передкарпатті та Закарпатті. За характером виробництва всі промислові вузли можна поділити на дві групи:

1) вузли з розвитком видобувної та обробної промисловостей, що сформувались на базі використання корисних копалин – нафти і природного газу, калійної і кухонної солей, самородної сірки, сировини для виробництва будівельних матеріалів (Дрогобицько-Бориславський, Стрийсько-Роздольський і Калусько-Долинський);

2) вузли з переважанням галузей обробної промисловості – легкої, харчової, машинобудування (Івано-Франківський, Коломийський, Чернівецький, Ужгородсько-Мукачівський).

Дрогобицько-Бориславський промисловий вузол

Функціонує на території Львівської області у Передкарпатті. У межах території вузла виокремлюють Дрогобицький і Бориславський багатогалузеві, Стебницький галузевий промислові центри та курортно-оздоровчий центр Трускавець.

Промисловість вузла представлена такими галузями: паливна, хімічна, машинобудівна, деревообробна, легка і харчова. На них припадає понад 95 % випуску промислової продукції.

Найбільшими промисловими центрами вузла є Дрогобич і Борислав. У Дрогобичі зосереджені головні підприємства (нафтопереробний, долотний, автомобільних кранів, експериментально-механічний, спеціального устаткування заводи, меблевий комбінат, багато підприємств легкої і харчової промисловостей). Борислав – центр озокеритової промисловості, виробництва штучних алмазів і алмазного інструменту, меблів, фарфорових виробів, а також деяких товарів легкої промисловості і продуктів харчування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Дрогобицько-Бориславський промисловий вузол