Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 16.1. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

16.1. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Безперебійна виробнича діяльність значною мірою залежить від стану та збереження основних і оборотних фондів. Тому їхній страховий захист набуває особливої ваги і є обов’язковим.

Страхування активів підприємств регламентується Законом України “Про страхування”*24.

*24: {Урядовий кур’єр. – 2001. – N” 205. – 7 грудня.}

Страхування матеріальних активів у державному секторі економіки України визначається Указом Президента України від 13 червня 1994 року № 293 “Про обов’язкове страхування майна державних підприємств і організацій” та Постановою Кабінету Міністрів від 26 березня 1995 року № 195 “Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового страхування майна державних підприємств і організацій”.

Визначення поняття “страхування” є загальновідомим. Його містить стаття 1 Закону про страхування: “Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій”.

Законом передбачено цілий перелік видів страхування, яке може бути як обов’язковим, так і добровільним.

Переоцінка основних фондів, яка періодично проводиться, встановлює сучасну (відновну) вартість створених раніше фондів. В основу всіх страхових відносин покладено фактичну вартість основних фондів, що складається з початкової оцінки за вирахуванням зношення. Для оборотних фондів поняття зношення не має сенсу. Тому завдання відшкодування фактичних витрат вирішується шляхом страхування оборотних фондів за повною балансовою (інвентарною) оцінкою. Це стосується також страхування фондів обігу, основну частину яких становить готова продукція.

Державні підприємства, а також акціонерні товариства, які виникли на їхній основі, можуть укладати різноманітні договори страхування. За основним договором підлягає страхуванню все майно, що належить підприємству: будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, устаткування, транспортні засоби, риболовні та інші судна, знаряддя лову, об’єкти незавершеного будівництва, інвентар, готова продукція, товари, сировина, матеріали та інше майно.

Підприємство має право страхувати будь-яку частину (групу) свого майна. Додатковими договорами можуть бути застраховані:

– майно, одержане підприємством за договором майнового найму (якщо воно не застраховане в наймача) або прийняте від інших підприємств (організацій) та населення, для переробки, ремонту, зберігання, на комісію тощо;

– майно на час проведення експериментальних або дослідних робіт, експонування на виставках.

Основні фонди, не передані в оренду іншим підприємствам та організаціям, можна страхувати окремо від іншого власного майна. Не виключається і страхування документів, грошей готівкою, цінних паперів. Не приймаються на умовах добровільного страхування будівлі, споруди та інші основні матеріальні активи, що перебувають у зоні, де можливі повені, обвали чи інші стихійні лиха з моменту офіційного оголошення про таку загрозу.

Окремими винятками можуть бути обставини, коли договір страхування поновлюється до кінця строку попереднього договору і в межах тієї частки вартості основних фондів, яку в договорі було зазначено.

Для страхування матеріальних активів недержавних підприємств та організацій також укладається основний договір на власні основні та оборотні фонди і додаткова угода щодо прийнятого майна на зберігання, переробку тощо. Раніше згадувані винятки тут знову чинні. Крім них, страхуванню не підлягають дамби і насипи (греблі), якщо вони не входять до єдиного комплексу з підприємством, штучні водойми, силосні ями, меліоративні споруди, дороги й майданчики з твердим покриттям для транспорту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 16.1. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ