Економіка підприємства – Ковальчук І. В

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – ВСТУП

В економічному просторі України функціонує велика кількість організацій, підприємств, корпорацій, які виробляють продукцію та надають послуги. Споживачами результатів діяльності одних суб’єктів господарювання є інші суб’єкти, населення, держава. Оскільки Україна визнана країною з ринковою економікою,

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – РОЗДІЛ I. ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У разі, коли прагнення засновника майбутнього підприємства досягти певної мети передбачає здійснення господарської діяльності (він визначився з метою інвестування, обрав сферу діяльності) і стартовий капітал знайдено, проаналізовані ресурсні та продуктові ринки і зроблено попередні

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Нормативна база 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІУ. 3. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 1.1. Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності

Нормативна база 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІУ. 3. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 1.2. Правові основи функціонування підприємств. Порядок їх створення та реєстрації

Господарська діяльність здійснюється суб’єктами господарювання в умовах постійних змін економіко-правового поля. Правовими основами функціонування підприємств є сукупність законів та нормативних документів, які визначають і регулюють порядок створення та реєстрації підприємств, їх організаційно-правові форми, систему

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 1.3. Класифікація підприємств та їхніх об’єднань

Знання про те, як поділяються підприємства на класифікаційні групи за певними ознаками в реальному економічному середовищі, має стати в нагоді під час вибору, наприклад, системи оподаткування, певних податкових чи інших пільг з боку держави

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 1.4. Зовнішнє середовище господарювання підприємств

Докорінні зміни в економіці України, зумовлені переходом до ринку, визначили необхідність створення такого господарського механізму, який дасть змогу підприємствам реалізувати принципи ринкових відносин, сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечить динамічний розвиток. В умовах ринку кожне

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Тема 2. Управління підприємством

Нормативна база 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. 3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 2.1. Сутність і функції процесу управління

Нормативна база 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. 3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Планування

Планування є найголовнішою з-поміж решти функцій управління, оскільки прийняті в процесі її реалізації рішення визначають характер здійснення всіх інших функцій управління. Планування охоплює визначення цілей підприємства, окреслення загальної стратегії досягнення цих цілей та формування