Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 6.2. Зміст повістки

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Кодексу адміністративного судочинства України у повістці про виклик зазначаються:

1) найменування та і адреса адміністративного суду;

2) ім’я фізичної особи, яку викликають до суду, або найменування органу, підприємства, установи, організації, представник яких викликається;

3) дата, час і місце судового засідання;

4) назва і номер адміністративної справи;

5) в якому процесуальному статусі викликається ця. особа (як позивач, відповідач, свідок тощо);

6) у разі потреби – пропозиція особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані докази;

7) обов’язок адресата повідомити про наявність поважних причин неможливості з’явитися до суду;

8) роз’яснення наслідків неприбуття до суду;

9) обов’язок особи, яка одержала повістку у зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату.

Судова повістка про виклик – це судовий документ, тому на неї повинні поширюватися вимоги Тимчасової інструкції з діловодства в місцевому загальному суді (Наказ Державної судової адміністрації від 17 лютого 2005 р. № 20). В Інструкції зазначається, що судові повістки виписуються секретарем судового засідання.

Як уже зазначалося у коментованій частині цієї статті перераховуються і описуються реквізити судової повістки про виклик до суду, їх є дев’ять. Проте з огляду на практику слід додати, що хоча реквізити повістки закріплено в Кодексі адміністративного судочинства України, проте виходячи з єдиної адміністративно-процесуальної форми, форму повістки передбачено Тимчасовою інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді. Згідно з цією формою слід звернути увагу суддів та інших фахівців на те, що складовою судової повістки є розписка, на якій особа ставить свій підпис, вона відривається від повістки і направляється назад до суду. Саме ця розписка є доказом належного повідомлення особи, оскільки на ній зазначається дата, коли особа отримала повістку, тобто з якого часу вона повідомлена про розгляд справи чи вчинення інших процесуальних дій, та в ній залишається її підпис.

Відповідно до ст. 63 Кодексу адміністративного судочинства України, секретар судового засідання здійснює судові виклики. Оскільки, крім інформаційної функції, повістка про судовий виклик підкреслює необхідність особистої явки до суду, вона передбачає обов’язок адресата повідомити про наявність поважних причин неможливості прибути до суду та роз’яснення наслідків неприбуття до суду (як це зазначається в пунктах 7, 8 ч, 1 ст. 34 Кодексу адміністративного судочинства України).

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Кодексу адміністративного судочинства України у повістці-повідомленні зазначаються: 1) найменування та адреса адміністративного суду; 2) ім’я особи або найменування органу, Підприємства, установи, організації, яким адресується повістка; 3) дата, час і місце судового засідання або проведення окремої Процесуальної дії; 4) назва і номер адміністративної справи; 5) в якому процесуальному статусі має право взяти участь ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо) в адміністративному процесі; 6) обов’язок особи, яка одержала повістку у зв’язку з відсутністю адресата, негайно Повідомити про неї адресата.

Як уже зазначалося раніше, що в більшості випадків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України (наприклад, статті 82,75,102,115,147, статті 167-170,176,221,250,252,256, 260,261,268,264,265) можуть використовуватися повістки-повідомлення. Оскільки неприбуття до судового засідання осіб, які були належно повідомлені, не перешкоджає розгляду відповідного процесуального питання, суд надсилає їх рекомендованими листами на адресу зацікавлених осіб. Проте в певних випадках (наприклад, статті 52,100 Кодексу адміністративного судочинства України) залежно від Процесуальної ситуації, суд може використати будь-яку з форм офіційного повідомлення, до того ж вибір виду повістки залежить від процесуального рішення, що постановлялося судом.

У випадках, передбачених ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України, зацікавлені особи можуть бути поінформовані під розписку, тому судові повістки їм можуть не надсилатися.

У зв’язку з особливостями провадження в окремих категоріях справ, передбачених главою 6, інформування може відбуватися за допомогою ЗМІ (ст. 171), або на суд покладається обов’язок повідомити зацікавлену особу в короткі строки, зокрема, негайно (статті 172,181,182,183 Кодексу адміністративного судочинства України).

Отже, в більшості випадків, надсилання повісток здійснюється Поштою, відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, підтверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р.№ 1155.

Відповідно до ч. З ст. 34 Кодексу адміністративного судочинства України якщо разом з повісткою надсилаються копії документів, у повістці зазначається їх перелік і роз’яснюється право подати заперечення та докази на їх підтвердження.

Крім того, у п. 2.4 Тимчасової інструкції про діловодство в місцевому загальному суді зазначено, що не підлягають реєстрації, а передаються як додаток до справ з позначкою про дату одержання їх судом: а) судові повістки, повернуті суду за неврученням адресату; б) розписки про одержання судових повісток.

Отже, положення ч. З ст. 34 Кодексу адміністративного судочинства України спрямовані на реалізацію права сторони відповідно до статей 49,52 Кодексу адміністративного судочинства України давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; подати заперечення щодо адміністративного позову.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 6.2. Зміст повістки