Адміністративне право – Кісіль З. Р

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Передмова

Вивчення курсу адміністративного права має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс, по-перше належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної вищої освіти; по-друге, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Частина 1. Загальна характеристика адміністративного права

Вивчення курсу адміністративного права має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс, по-перше належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної вищої освіти; по-друге, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема № 1. Адміністративне право як галузь права і як наука

Вивчення курсу адміністративного права має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс, по-перше належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної вищої освіти; по-друге, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Взаємовідношення з іншими галузями права

Вивчення курсу адміністративного права має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс, по-перше належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної вищої освіти; по-друге, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Система адміністративного права і його джерела

Адміністративне право як галузь права України – це цілісна система правових норм, що має чітку внутрішню організацію, побудову. В основі побудови системи адміністративного права є масштабність дії адміністративно-правових норм. Відповідно, розрізняють норми, які дозволяють

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у галузі управління внутрішніми справами

Управління внутрішніми справами є однією із галузей державного управління, тому адміністративному праву належить провідна роль у регулюванні суспільних відносин у цій галузі. Норми адміністративного права закріплюють принципи управління внутрішніми справами, зокрема принципи законності, гласності,

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 4. Наука адміністративного права, її предмет та система

Адміністративне право є не тільки самостійною галуззю права, але й галуззю правової науки. Наука адміністративного права є системою наукових уявлень, знань і теоретичних положень про адміністративне право. Адміністративне право як галузь юридичної науки –

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема №2. Адміністративно-правові норми і адміністративно-правові відносини

1. Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм Кожна галузь права, як і право загалом, є цілісною організованою системою правових норм, її первинних “клітинок”. Як відомо, правова норма – це загальнообов’язкове правило поведінки, що

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм

1. Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм Кожна галузь права, як і право загалом, є цілісною організованою системою правових норм, її первинних “клітинок”. Як відомо, правова норма – це загальнообов’язкове правило поведінки, що

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини – це врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, які складаються в сфері державного управління. Оскільки адміністративно-правові відносини є різновидом правових відносин взагалі, то вони мають усі ознаки, притаманні будь-яким правовим відносинам. Водночас,