Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 6.4. Час вручення повістки

Стаття 36 КАСУ встановлює порядок визначення часу вручення повістки суду, що має юридичне значення. Фіксація часу вручення повістки є засобом визначення факту виконання судом вимог КАС України щодо своєчасного повідомлення і виклику осіб у судове засідання, що, в свою чергу, враховується при вирішенні питання про наслідки неприбуття у судове засідання особи, яка бере участь у справі (ст. 128 КАС України). Термін вручення повістки, встановлений п. З ст. 35 КАС України, обчислюється днями і починає свій перебіг з дня, наступного за днем вручення повістки (ч. І ст. 103 КАС України).

Під терміном “вручення” необхідно розуміти завершальну стадію направлення повістки адресату, що виражається у переданні повістки особам, зазначеним у цій статті, або безпосереднє переданий повістки адресату в суді.

Використання законодавцем терміна “заповнення розписки” вказує на необхідність внесення рукописним способом особою, що її отримала, відповідних відомостей до бланку розписки, форма якої (як невід’ємний елемент форми повістки) має бути встановлена Державною судовою адміністрацією України (п. 7 ч. І ст. 126 Закону України “Про судоустрій України” від 07.02.2002 р.).

Розписка (в контексті коментованої статті) – документ, що засвідчує отримання особою, що його підписала, повістки-повідомлення або повістки про виклик.

В залежності від способу направлення повістки, функцію розписки, окрім власне розписки у вигляді другої половини (відривного корінця) повістки встановленої форми, що підлягає поверненню до адміністративного суду, можуть виконувати підпис особи, що отримала повістку, на повідомленні про вручення поштового відправлення при відправленні повістки рекомендованим листом, на повідомленні про вручення телеграми при відправленні повістки телеграмою та на зворотній розписці при врученні повістки кур’єром.

При виклику і повідомленні осіб деякими іншими способами у випадках, передбачених ст. 38 КАС України, а саме – факсимільним повідомленням, електронною поштою, за телефоном – суд не набуває доказів своєчасного повідомлення осіб про час і дату судового засідання, тому такий спосіб має використовуватися з огляду на можливу його неефективність лише у виняткових випадках, за попередньою домовленістю з особами, що викликаються чи повідомляються, і переважно щодо осіб, що зацікавлені у прибутті в судове засідання і швидкому розгляді адміністративної справи.

Під терміном “день” слід розуміти календарну дату вручення (заповнення)розписки.

Адресат – особа, орган, установа, підприємство чи організація, яким направляється повістка.

Визначення терміна “представник” див. у коментарі до ст. 56 КАС України.

Повнолітній член сім’ї адресата, який проживає разом з ним – особа, якій виповнилося 18 років, та яка спільно проживає, пов’язана спільним побутом з адресатом та має з ним спільні права і обов’язки, встановлені Сімейним кодексом України (зокрема чоловік, дружина, батьки, діти, брати, сестри).

Оскільки термін “службова особа” не визначений КАС України, і адміністративне судочинство допускає аналогію закону (ч. 7 ст. 9 КАС України), необхідно користуватися визначенням, наведеним у примітці до ст. 364 Кримінального кодексу України, відповідно до якого службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням. Крім того, службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов’язки, зазначені в п. 1 цієї примітки.

Докладніше про тлумачення термінів “представники влади”, “організаційно-розпорядчі обов’язки” та “адміністративно-господарські обов’язки” див. постанову Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про хабарництво” № 5 від 26 квітня 2002 р.

Слід зазначити, що у адміністративному судочинстві порівняно з кримінальним і цивільним процесом дещо звужене коло осіб, вручення повістки яким прирівнюється до вручення повістки адресату. Так, такими особами відповідно до КАС України не визнаються адміністрація житлово-експлуатаційної організації, виконавчий комітет місцевої ради та адміністрація за місцем роботи адресата.Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 6.4. Час вручення повістки