Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 7.2. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом і журналом судового засідання та протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності. До таких осіб, які беруть участь у справі, належать: сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. Проте як це здійснити в Кодексі адміністративного судочинства України нічого не зазначено. Із журналом судового засідання особи також можуть ознайомитись, але такі дії є простими, оскільки протокол (журнал) викладається на паперовому носії, тому його можна прочитати. Після ознайомлення з технічним записом та журналом судового засідання особа має право протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису. Правові приписи ч. 1 коментованої статті є розвитком права на судовий захист, закріпленого ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України. Право сторін на участь упровадженні складається з кількох складових:

1) право бути особисто повідомленим про час і місце розгляду судової справи;

2) право бути повідомленим про вимоги і заперечення іншої сторони;

3) право брати участь у справі особисто або через представника;

4) право знайомитися з матеріалами справи;

5) право на оскарження судових рішень.

Таким чином, суттєвим доповненням до процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі, є їх право щодо ознайомлення з технічним записом і журналом судового засідання. Таке право на ознайомлення із зазначеними документами доповнюється відповідно правом цих осіб на подання письмових зауважень щодо їх неповноти або неправильності. Як зазначається в законі, це право зберігається протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі. Строк для подання зауважень на технічний запис або журнал судового засідання повинен строго дотримуватися.

Крім того, слід зазначити, що зауваження на журнал судового засідання подаються протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі. Це випливає з того, що до подання апеляційної скарги та Направлення справи до апеляційного суду, зауваження на журнал судового засідання, технічний запис повинні бути розглянуті судом, оскільки посвідчення їх правильності може вплинути на результати розгляду апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Кодексу адміністративного судочинства України головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу. Це означає, що подані особами, які беруть участь у справі, зауваження щодо технічного запису та журналу судового засідання, протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі, розглядаються головуючим. Після розгляду зауваження щодо технічного запису та журналу судового засідання, головуючий постановляє відповідну ухвалу.

В цій ухвалі він може

1. відхилити зауваження особи, як такі, що не відповідають дійсності або є необгрунтованими,

2. а також може врахувати такі зауваження частково або повністю.

Кодекс адміністративного судочинства України не надає особам, що подали зауваження, право оскарження ухвали адміністративного суду щодо поданих зауважень. Проте зазначені особи свою незгоду з такою ухвалою мають право висловити в апеляційній скарзі на постанову адміністративного суду.

Відповідно до ч. З ст. 43 Кодексу адміністративного судочинства України в разі пропущення строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду. Це означає, що заяви щодо повноти запису тих учасників судового розгляду, які своєчасно не заявили клопотання про ознайомлення з технічним записом та журналом судового засідання, не беруться до уваги. Винятком можуть бути обставини, які заслуговують на увагу та які зашкодили особі здійснити її право на ознайомлення з технічним записом та журналом судового засідання і подати відповідні зауваження. Це питання в кожному конкретному випадку вирішується головуючим і його ухвала, прийнята з цього питання, повинна бути приєднана до адміністративної справи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 7.2. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання