Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 7.1. Ведення журналу судового засідання

Одночасно із технічним записом судового засідання секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання. 2. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування адміністративного суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового засідання;

3) справа, що розглядається, ім’я (найменування) сторін та інших

Осіб, які беруть участь у справі;

4) номер носія інформації;

5) порядковий номер вчинення процесуальної дії;

6) назва процесуальної дії;

7) час вчинення процесуальної дії;

8) інші відомості, встановлені цим Кодексом.

Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Кодексу адміністративного судочинства України одночасно із технічним записом судового засідання секретарем судового засідання ведеться спеціальний журнал. Це стосується випадків, коли є вимога особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду про таке фіксування. Крім того, необхідно зазначити, що до 1 січня 2008 р. повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. В усіх інших випадках процес судового засідання фіксується у Протоколі судового засідання. На відміну від фіксування судового Засідання технічними засобами, яке повно і точно відтворює весь процес засідання і тому ототожнюється з протоколом судового засідання, журнал, який ведеться секретарем паралельно, фіксує лише окремі процесуальні дії. У ньому також може бути зроблений опис представлених адміністративному суду речових доказів, який не може бути зафіксований у письмовому вигляді.

Журнал судового засідання ведеться одночасно із проведенням фіксування такого засідання технічними засобами. Отже, ч. 1 ст. 42 Кодексу адміністративного судочинства України передбачений обов’язок секретаря судового засідання одночасно із технічним записом вести журнал судового засідання (у разі вимоги особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду про таке фіксування).

Відповідно до ч. 2 ст. 42 Кодексу адміністративного судочинства України в журналі судового засідання зазначаються такі відомості:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування адміністративного суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового засідання;

3) справа, що розглядається, ім’я (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

4) номер носія інформації;

5) порядковий номер вчинення процесуальної дії;

6) назва процесуальної дії;

7) час вчинення процесуальної дії;

8) інші відомості, встановлені цим Кодексом.

Отже, ч. 2 зазначеної статті встановлено чіткий перелік відомостей, що зазначаються в журналі судового засідання. Цей перелік відомостей можна поділити на дві частини:

1) відомості, які мають бути обов’язково відтворені в журналі судового засідання. До них належать: Відомості про рік, місяць, число і місце судового засідання;

1) найменування адміністративного суду, який розглядає справу,

2) прізвище та Ініціали судді (суддів),

3) секретаря судового засідання; справа, що розглядається,

4) ім’я (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

5) номер носія інформації;

6) порядковий номер вчинення процесуальної дії;

7) назва процесуальної дії;

8) час вчинення процесуальної дії;

2) інші відомості, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до ч. З ст. 42 Кодексу адміністративного судочинства України журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи. Це означає, що на відміну від особи, яка здійснює фіксування судового засідання технічними засобами, і яка обирається альтернативним головуючим, особа, на яку покладається обов’язок ведення журналу імперативно встановлюється ч. З коментованої статті. Нею має бути секретар судового засідання. Обов’язок ведення журналу судового засідання доповнюється обов’язком секретаря невідкладно підписати його після судового засідання і приєднати до адміністративної справи


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 7.1. Ведення журналу судового засідання