Загальна психологія – Скрипченко О. В

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – ПЕРЕДМОВА

Після виходу другого видання “Загальної психології”, затвердженої Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих і середніх педагогічних закладів, університетів минуло три роки. Науковці-фахівці зробили нові кроки в розв’язанні завдань загальної

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

1. Предмет і завдання психологічної науки 1.1. Предмет психології Предметом психології є психіка (від грец. psychikos – душевний) людини і тварини” тобто психічні явища, притаманні людині і тварині. Факти психології – це не предметні

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 1. Предмет і завдання психологічної науки

1. Предмет і завдання психологічної науки 1.1. Предмет психології Предметом психології є психіка (від грец. psychikos – душевний) людини і тварини” тобто психічні явища, притаманні людині і тварині. Факти психології – це не предметні

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 1.1. Предмет психології

1. Предмет і завдання психологічної науки 1.1. Предмет психології Предметом психології є психіка (від грец. psychikos – душевний) людини і тварини” тобто психічні явища, притаманні людині і тварині. Факти психології – це не предметні

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 1.2. Завдання психологічної науки

1. Предмет і завдання психологічної науки 1.1. Предмет психології Предметом психології є психіка (від грец. psychikos – душевний) людини і тварини” тобто психічні явища, притаманні людині і тварині. Факти психології – це не предметні

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 1.3. Місце психології в системі наук

Існують різні класифікації наук. До найпоширеніших відносять поділ на природничі та Соціальні. Психологія має багатогранні зв’язки як із природничими, так і з соціальними науками. Теоретико-методологічною основою психології є філософія. З Природничими Науками психологія пов’язана

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 1.4. Галузі психологічних знань

Існують різні класифікації наук. До найпоширеніших відносять поділ на природничі та Соціальні. Психологія має багатогранні зв’язки як із природничими, так і з соціальними науками. Теоретико-методологічною основою психології є філософія. З Природничими Науками психологія пов’язана

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 1.5. Мозок і психіка

Психіка є властивістю мозку відображати довкілля і регулювати поведінку та діяльність людини. Органом психіки є Мозок. Мозок працює Рефлекторно. Рефлекс (від лат. reflexus – відображення) – Це відповідь живого організму на той чи інший

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 1.6. Школи, напрями, концепції у психології

Наука психологія створила чимало шкіл, напрямів, концепцій. Ставлення до них було різне, аж до заперечення. Від радянської психології ідеологічні працівники повсякчас вимагали моністичного підходу до вивчення та тлумачення психічних явищ. Методологічною основою дослідження психіки

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 2. До історії психологічної думки

2.1. Дохристиянські часи – XVIII ст. Людина з давніх часів цікавилася психічними явищами. Не були винятком і українці, історія яких, за твердженням дослідників (В. Хвойка, М. Брайчевського, Г. Василенка та ін.), починається на теренах

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 2.1. Дохристиянські часи – XVIII ст

2.1. Дохристиянські часи – XVIII ст. Людина з давніх часів цікавилася психічними явищами. Не були винятком і українці, історія яких, за твердженням дослідників (В. Хвойка, М. Брайчевського, Г. Василенка та ін.), починається на теренах

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 2.2. Розвиток психологічної думки у XIX – XX ст

У психології XIX ст. існували різні підходи, напрями, теорії, які грунтувались на різних філософських системах, з різним понятійним апаратом, з різними пояснювальними принципами. Розглянемо деякі з них. Емпіризм (від грец. empeiria – Досвід) –

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.Методи психології

3.1 .Загальні питання побудови психологічного дослідження Психологія, розвиваючись як самостійна наука, визначила свій предмет і метод. Предмет – це зміст, якість чи закономірність, в яких наявна психологічна реальність. Метод – це шлях, спосіб або

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.1.Загальні питання побудови психологічного дослідження

3.1 .Загальні питання побудови психологічного дослідження Психологія, розвиваючись як самостійна наука, визначила свій предмет і метод. Предмет – це зміст, якість чи закономірність, в яких наявна психологічна реальність. Метод – це шлях, спосіб або

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.2. Загальнонаукові методи

Кожна наука застосовує певні методи дослідження, їх поділяють на загальні, характерні для більшості наук, і конкретні, які використовуються окремими науками. До методів, які застосовуються майже в усіх науках, належать: 1) Аналіз – Розчленування певного

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.3. Конкретні наукові методи

Кожна наука застосовує певні методи дослідження, їх поділяють на загальні, характерні для більшості наук, і конкретні, які використовуються окремими науками. До методів, які застосовуються майже в усіх науках, належать: 1) Аналіз – Розчленування певного

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Метод об’єктивного спостереження

Кожна наука застосовує певні методи дослідження, їх поділяють на загальні, характерні для більшості наук, і конкретні, які використовуються окремими науками. До методів, які застосовуються майже в усіх науках, належать: 1) Аналіз – Розчленування певного

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Метод самоспостереження, або інтроспекції

На зорі виникнення психології він вважався єдиним, а потім основним. Метод спостереження емпіричних психологічних даних при спостереженні: O людини за самою собою; O за внутрішнім планом власних психічних явищ, власного психічного життя. Цей метод

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Метод самозвіту

На зорі виникнення психології він вважався єдиним, а потім основним. Метод спостереження емпіричних психологічних даних при спостереженні: O людини за самою собою; O за внутрішнім планом власних психічних явищ, власного психічного життя. Цей метод

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Природний експеримент

Цей метод розробив О. Ф. Лазурський (1874-1917). О. Лазурський у 1910 р. вперше доповів про природний експеримент на І з’їзді з експериментальної педагогіки, а 1918 р. вийшла книга “Природний експеримент і його шкільне застосування”.

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Метод тестів

Цей метод розробив О. Ф. Лазурський (1874-1917). О. Лазурський у 1910 р. вперше доповів про природний експеримент на І з’їзді з експериментальної педагогіки, а 1918 р. вийшла книга “Природний експеримент і його шкільне застосування”.

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Метод запитань

Цей метод базується на цілеспрямованому одержанні інформації шляхом усного чи письмового опитування. Він реалізується у трьох формах: 1) бесіда; 2) інтерв’ю; 3) анкетне опитування. Розглянемо їх. 1. Метод бесіди Може дати цінні результати за

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Соціометричний і референтметричний метод

Застосовується для з’ясування референтності членів групи для кожної людини, яка входить в цю групу. В цих методах використовується низка методичних прийомів, спрямованих на з’ясування думок, оцінок, ставлень кожного з членів групи до окремого члена,

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Метод соматичного радикала

Застосовується для з’ясування референтності членів групи для кожної людини, яка входить в цю групу. В цих методах використовується низка методичних прийомів, спрямованих на з’ясування думок, оцінок, ставлень кожного з членів групи до окремого члена,

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Проективний метод

Застосовується для з’ясування референтності членів групи для кожної людини, яка входить в цю групу. В цих методах використовується низка методичних прийомів, спрямованих на з’ясування думок, оцінок, ставлень кожного з членів групи до окремого члена,

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – Порівняльний метод

Застосовується для з’ясування референтності членів групи для кожної людини, яка входить в цю групу. В цих методах використовується низка методичних прийомів, спрямованих на з’ясування думок, оцінок, ставлень кожного з членів групи до окремого члена,

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.4. Статистичний метод у психології

Статистичний метод належить до прикладної математичної статистики і використовується у більшості випадків для опрацювання експериментальних даних. Проникнення математичних методів у будь-яку науку є прогресивним явищем, на що вказували І. Кант (1724-1804), В. І. Вернадський

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних

Упорядкування дослідних даних полягає в такому. 1. Одержані дослідні дані слід класифікувати і згрупувати за якісними ознаками. Наприклад, при перевірці умінь і навичок читання необхідно проаналізувати дані про темп, способи, розуміння читання тощо. 2.

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних

Упорядкування дослідних даних полягає в такому. 1. Одержані дослідні дані слід класифікувати і згрупувати за якісними ознаками. Наприклад, при перевірці умінь і навичок читання необхідно проаналізувати дані про темп, способи, розуміння читання тощо. 2.

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях

Упорядкування дослідних даних полягає в такому. 1. Одержані дослідні дані слід класифікувати і згрупувати за якісними ознаками. Наприклад, при перевірці умінь і навичок читання необхідно проаналізувати дані про темп, способи, розуміння читання тощо. 2.

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.4.4. Надійність і валідність

Упорядкування дослідних даних полягає в такому. 1. Одержані дослідні дані слід класифікувати і згрупувати за якісними ознаками. Наприклад, при перевірці умінь і навичок читання необхідно проаналізувати дані про темп, способи, розуміння читання тощо. 2.

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 3.5. Психологічні методики

У вступній частині розділу зазначено, що методика – це сукупність прийомів, пов’язаних з доцільним проведенням певних психологічних досліджень. Методика пов’язана із технічним прийомом реалізації конкретного психологічного дослідження. Психологічні методики розвивались із розвитком психологічної науки.

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 4. Розвиток психіки та свідомості

4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин Розвиток – це рух від простих форм і структур до вищих, більш складних. Розвиток життя, наприклад, це не коловорот подій, а послідовний процес, рух від

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин

4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин Розвиток – це рух від простих форм і структур до вищих, більш складних. Розвиток життя, наприклад, це не коловорот подій, а послідовний процес, рух від

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 4.2. Механізми відображу вальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки

На Сенсорній Стадії, під впливом повторення з покоління в покоління умови життя, дії, корисні тваринам, спадково закріплювались і набули Вродженого безумовного характеру. Безумовні рефлекси – це вроджені видові рефлекси. Захисні, орієнтовні та інші рефлекси

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 4.3.”Мова” і спілкування тварин

Більшість тварин з метою виживання об’єднуються в групи з особинами свого виду. Взаємовідносини “суспільних” тварин сягають високого рівня складності й характеризуються своїми нормами співжиття, високорозвиненими інстинктивними реакціями на форми поведінки та системами сигналізації для

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – “Мова”запахів

Більшість тварин з метою виживання об’єднуються в групи з особинами свого виду. Взаємовідносини “суспільних” тварин сягають високого рівня складності й характеризуються своїми нормами співжиття, високорозвиненими інстинктивними реакціями на форми поведінки та системами сигналізації для

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – “Мова” звуків

Більшість тварин з метою виживання об’єднуються в групи з особинами свого виду. Взаємовідносини “суспільних” тварин сягають високого рівня складності й характеризуються своїми нормами співжиття, високорозвиненими інстинктивними реакціями на форми поведінки та системами сигналізації для

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – “Мова” жестів

Більшість тварин з метою виживання об’єднуються в групи з особинами свого виду. Взаємовідносини “суспільних” тварин сягають високого рівня складності й характеризуються своїми нормами співжиття, високорозвиненими інстинктивними реакціями на форми поведінки та системами сигналізації для

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – “Мова” фарб і вогників

За допомогою кольорів тварини ховаються від ворога, лякають його, маскуються, підкрадаючись до здобичі, “говорять”. Найяскравішого забарвлення набуває багато птахів та риб у шлюбний період, хоча однозначного пояснення цьому явищу немає: одні вчені вважають, що

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин

Порівняння психіки тварин з людською дає змогу виділити такі основні відмінності між ними: 1. Тварина може діяти лише в межах ситуації, що сприймається безпосередньо, а всі здійснювані нею акти обмежені біологічними потребами, тобто мотивація

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 4.5. Суспільно-історичний характер свідомості

Порівняння психіки тварин з людською дає змогу виділити такі основні відмінності між ними: 1. Тварина може діяти лише в межах ситуації, що сприймається безпосередньо, а всі здійснювані нею акти обмежені біологічними потребами, тобто мотивація

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини

Свідомість – це вища інтегрована форма психіки, яка складається під впливом суспільно-історичних умов у трудовій діяльності людини та її спілкування за допомогою мови з іншими людьми. Основними характеристиками свідомості є: 1) Відображення навколишнього світу

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 4.7. Свідомість та ментальність

У сфері свідомості є явища, які в тому чи іншому суспільному середовищі характеризують її відмінність від інших психічних феноменів. Ментальність – це притаманний певній нації варіант світосприймання, поведінки, який реалізується на спільній мовній, культурній

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – РОЗДІЛ II. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

5. Відчуття 5.1. Поняття про відчуття Про багатство навколишнього світу, про кольори, запахи, музичні тони та шуми, вагу предметів, про спрагу та голод ми дізнаємося завдяки органам чуття. За допомогою органів чуття людський організм

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 5. Відчуття

5. Відчуття 5.1. Поняття про відчуття Про багатство навколишнього світу, про кольори, запахи, музичні тони та шуми, вагу предметів, про спрагу та голод ми дізнаємося завдяки органам чуття. За допомогою органів чуття людський організм

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 5.1. Поняття про відчуття

5. Відчуття 5.1. Поняття про відчуття Про багатство навколишнього світу, про кольори, запахи, музичні тони та шуми, вагу предметів, про спрагу та голод ми дізнаємося завдяки органам чуття. За допомогою органів чуття людський організм

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 5.2. Фізіологічна основа відчуттів

Відчуття можуть виникнути лише при безпосередній дії подразника на органи чуття. За своїм походженням вони, як і кожне психічне явище, мають рефлекторний характер. Предмети і явища об’єктивної дійсності впливають на периферичні частини аналізаторів через

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 5.3. Класифікація відчуттів

Ще древні греки розрізняли п’ять органів чуття і відповідні їм відчуття: зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні. Сучасна наука заочно розширила уявлення про види відчуттів людини. В наш час нараховується близько двох десятків різноманітних аналізаторних

Загальна психологія – Скрипченко О. В. – 5.4. Види відчуттів

Ще древні греки розрізняли п’ять органів чуття і відповідні їм відчуття: зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні. Сучасна наука заочно розширила уявлення про види відчуттів людини. В наш час нараховується близько двох десятків різноманітних аналізаторних