Стратегічне управління – Порохня В. М

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Передмова

Починаючи з 70-х років XX ст. почався докорінний злом традиційних концепцій управління, що було викликано різкими змінами зовнішнього середовища діяльності фірм: загостренням конкуренції, високими темпами технологічних і структурних зрушень, насиченням ринків товарами, зростанням ролі

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Глава 1. Місце і роль стратегічного управління в загальному менеджменті організацій

Починаючи з 70-х років XX ст. почався докорінний злом традиційних концепцій управління, що було викликано різкими змінами зовнішнього середовища діяльності фірм: загостренням конкуренції, високими темпами технологічних і структурних зрушень, насиченням ринків товарами, зростанням ролі

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Тема 1. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях

Починаючи з 70-х років XX ст. почався докорінний злом традиційних концепцій управління, що було викликано різкими змінами зовнішнього середовища діяльності фірм: загостренням конкуренції, високими темпами технологічних і структурних зрушень, насиченням ринків товарами, зростанням ролі

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 1.1. Еволюція систем планування

Починаючи з 70-х років XX ст. почався докорінний злом традиційних концепцій управління, що було викликано різкими змінами зовнішнього середовища діяльності фірм: загостренням конкуренції, високими темпами технологічних і структурних зрушень, насиченням ринків товарами, зростанням ролі

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 1. Управління на основі бюджетування

Період з 80-х років минулого століття по 30-і нинішнього називають “епохою масового виробництва”, що характеризується процесом формування інфраструктури масового виробництва. Основна задача, що стояла в цей період перед організаціями – максимізація об’ємів виробництва слабо

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 2. Управління на основі екстраполяції (довгострокове планування)

Система бюджетно-фінансового планування була дійовим засобом визначення і контролю прибутковості фірми. Але їй були властиві істотні недоліки: фінансове планування мало короткостроковий характер (бюджети звичайно розроблялися на рік); основні показники бюджету відбивали стан внутрішньофірмової діяльності,

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 1.2. Сутність стратегічного управління

Стратегічне управління являє собою одну з підсистем менеджменту організацій, що виконує велику кількість завдань стосовно стратегічного аналізу, розробки, реалізації і контролю реалізації стратегії організації. Система стратегічного управління повинна давати відповіді на три найважливіших питання:

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 1.3. Модель стратегічного управління

А. Томпсон і Д. Стрікленд [14] розглядають п’ять взаємозалежних завдань, що становлять основу створення і реалізації стратегії фірми: визначення сфери діяльності і формування стратегічних установок; постановка стратегічних цілей і завдань для їх досягнення; формулювання

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Тема 2. Середовище господарської організації

2.1. Сутність і основні характеристики зовнішнього (макро-) і внутрішнього (мікро-) середовища підприємства Зовнішнє середовище для організації – це економічні умови, споживачі, профспілки, урядові акти, законодавство, конкуренти, суспільні погляди, техніка і технологія (рис.3). Зовнішнє середовище

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 2.1. Сутність і основні характеристики зовнішнього (макро-) і внутрішнього (мікро-) середовища підприємства

2.1. Сутність і основні характеристики зовнішнього (макро-) і внутрішнього (мікро-) середовища підприємства Зовнішнє середовище для організації – це економічні умови, споживачі, профспілки, урядові акти, законодавство, конкуренти, суспільні погляди, техніка і технологія (рис.3). Зовнішнє середовище

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 2.2. Моделі зовнішнього середовища

Системна карта має вельми узагальнений вигляд, і при використовуванні в рішенні тих або інших задач стратегічного управління вимагає конкретизації. “Чому в суперництві країн одні перемагають, а інші опиняються в програші? Зі всіх питань, пов’язаних

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 2.3. Методи і показники, застосовувані для аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища

Для того, щоб розробити стратегію організації, необхідно уміти оцінювати її поточне становище. Це можна зробити, давши відповіді на наступні питання: яка ефективна поточна стратегія організації; які сильні і слабкі сторони організації, її можливості та

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Тема 3. Оцінювання конкурентоспроможності організації

3.1. Модель галузевої конкуренції М. Портера Під “конкурентоспроможністю” (КС) організації далі розумітимемо її здатність приносити прибуток на вкладений капітал в короткостроковому періоді не нижче заданої, або як перевищення прибутковості в короткостроковому періоді над середньостатистичною

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 3.1. Модель галузевої конкуренції М. Портера

3.1. Модель галузевої конкуренції М. Портера Під “конкурентоспроможністю” (КС) організації далі розумітимемо її здатність приносити прибуток на вкладений капітал в короткостроковому періоді не нижче заданої, або як перевищення прибутковості в короткостроковому періоді над середньостатистичною

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 3.2. Аналіз споживачів

Основне завдання фірми – задоволення потреб споживачів, що у ринкових умовах є найбільш сильною зацікавленою групою. Якщо їхні очікування не виправдовуються, вони можуть переключитися на використання інших торгових марок, що в підсумку позначиться на

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 3.3. Конкурентний потенціал підприємства

Ключові чинники успіху (КФУ) – головні визначники фінансового і конкурентного успіху в даній галузі. їх ідентифікація – один з головних пріоритетів розробки стратегії. Вони можуть служити наріжним камінням побудови стратегії, проте вони можуть мінятися

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 3.4. Вивчення постачальників фірми-виробника

Постачальники – це господарські одиниці й окремі особи, що забезпечують фірму і її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів і послуг. При вивченні можливостей постачальників шукаються відповіді на ряд питань: 1. Що

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Тема 4. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації

4.1. Визначення стратегічного балансу і сутність SWOT – аналізу Стратегічний баланс передбачає баланс зусиль компанії в кожній зі сфер бізнесу в залежності від стадії їхнього життєвого циклу. Таке балансування надає впевненість, що на стадії

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 4.1. Визначення стратегічного балансу і сутність SWOT – аналізу

4.1. Визначення стратегічного балансу і сутність SWOT – аналізу Стратегічний баланс передбачає баланс зусиль компанії в кожній зі сфер бізнесу в залежності від стадії їхнього життєвого циклу. Таке балансування надає впевненість, що на стадії

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 4.2. Прогнозування в системі СУ. Функції і методи прогнозування

Функціонування підприємства в сучасних умовах пов’язано із змінами в зовнішньому і внутрішньому середовищі його діяльності, що обумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення цільової функції його діяльності, обгрунтовування економічних механізмів стабілізації і зростання ефективності

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 4.3. Необхідність і особливості застосування методів прогнозування для підприємств України

Подолання спаду в українській економіці напряму залежить від того, як скоро ми засвоїмо передові методи управління виробництвом, навчимося раціонально організовувати виробничий процес. Основним інструментом, що допомагає в прийнятті обгрунтованих управлінських рішень, є планування. З

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Глава II. Сутність та забезпечення стратегічного управління організацією

Тема 1. Стратегічне планування в організації 1.1. Сутність, мета і принципи стратегічного планування. Етапи стратегічного планування Функція планування припускає рішення про те, якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Тема 1. Стратегічне планування в організації

Тема 1. Стратегічне планування в організації 1.1. Сутність, мета і принципи стратегічного планування. Етапи стратегічного планування Функція планування припускає рішення про те, якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 1.1. Сутність, мета і принципи стратегічного планування. Етапи стратегічного планування

Тема 1. Стратегічне планування в організації 1.1. Сутність, мета і принципи стратегічного планування. Етапи стратегічного планування Функція планування припускає рішення про те, якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 1.2. Місія підприємства. Стратегічні цілі

Місія – чітко виражена причина існування організації на ринку. Місія деталізує статус фірми і забезпечує напрям і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях. Формулювання місії повинне містити наступне: 1. Задача

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 1.3. Сутність стратегій. Стратегічний набір і його розробка

Існує декілька базових стратегій, які можуть бути вибрані організаціями залежно від зовнішніх і внутрішніх умов, що склалися. Для стратегії обмеженого зростання характерне встановлення цілей від досягнутого, скоректованих з урахуванням інфляції. Така стратегія застосовується в

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 1.4. Стратегічні плани, їхня структура і показники. Стратегічні програми і проекти

Стратегічне управління повинне поєднуватися з практикою поточного менеджменту. Завжди необхідно пам’ятати, що “стратегічне планування має справу не з майбутніми рішеннями, а з майбутнім рішень, прийнятих сьогодні” (Пітер Друкер). На стадії стратегічного маркетингу повинні бути

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Тема 2. Організаційне забезпечення стратегічного управління

2.1. Вплив структури організації на ефективність функціонування системи стратегічного управління Для того, щоб організація могла повною мірою скористатися всіма благами технології стратегічного управління, в ній повинна бути упроваджена система стратегічного управління (СУ), під якою

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 2.1. Вплив структури організації на ефективність функціонування системи стратегічного управління

2.1. Вплив структури організації на ефективність функціонування системи стратегічного управління Для того, щоб організація могла повною мірою скористатися всіма благами технології стратегічного управління, в ній повинна бути упроваджена система стратегічного управління (СУ), під якою

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 2.2. Сутність стратегічної інформації, її джерела і методи одержання

Реалізація концепції стратегічного управління на підприємстві торкається всіх аспектів його діяльності; проте, оскільки інформація – це предмет управлінської праці, а більшість чинників впливу суб’єкта управління на об’єкт має інформаційний характер, необхідно дуже ретельно переглянути

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 2.3. Роль контролю в реалізації стратегії

Реалізація стратегії включає вибір правильної комбінації структури і контролю реалізації стратегії компанії. В загальному випадку контроль необхідний, оскільки хоча структура управління призначає виконавцям ролі і задачі, вона не забезпечує їх мотивацію. Системи стратегічного контролю

Стратегічне управління – Порохня В. М. – А. Функціональний рівень

На цьому рівні системи управління характеризуються вертикальною диференціацією. Горизонтальна диференціація підходить менше, оскільки йдеться про реалізацію однієї функції управління, і це забезпечує жорсткий контроль. В той же час використовуються бюрократичний контроль і контроль по

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Б. Рівень СЗГ (галузевого бізнесу)

На цьому рівні системи управління характеризуються вертикальною диференціацією. Горизонтальна диференціація підходить менше, оскільки йдеться про реалізацію однієї функції управління, і це забезпечує жорсткий контроль. В той же час використовуються бюрократичний контроль і контроль по

Стратегічне управління – Порохня В. М. – В. Система контролю на рівні корпорації

На цьому рівні системи управління характеризуються вертикальною диференціацією. Горизонтальна диференціація підходить менше, оскільки йдеться про реалізацію однієї функції управління, і це забезпечує жорсткий контроль. В той же час використовуються бюрократичний контроль і контроль по

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Тема 3. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління

3.1. Організаційна культура і стиль управління Організації і їх керівники мають цінності, які існують в культурі даного суспільства. З часом відбуваються певні зміни в основних характеристиках організацій, що пов’язано зі зміною суспільних і особистих

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 3.1. Організаційна культура і стиль управління

3.1. Організаційна культура і стиль управління Організації і їх керівники мають цінності, які існують в культурі даного суспільства. З часом відбуваються певні зміни в основних характеристиках організацій, що пов’язано зі зміною суспільних і особистих

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 3.2. Мотивація і її роль у формуванні “стратегічної поведінки” персоналу

Для успішної реалізації стратегії менеджери повинні мотивувати персонал до роботи і заохочувати за досягнуті результати. У контексті управління мотивація – це процес спонукання себе й інших до високоефективної діяльності для досягнення особистих цілей і

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 3.3. Проведення стратегічних змін

Для успішної реалізації стратегії менеджери повинні мотивувати персонал до роботи і заохочувати за досягнуті результати. У контексті управління мотивація – це процес спонукання себе й інших до високоефективної діяльності для досягнення особистих цілей і

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Тема 4. Фінансова оцінка обраної стратегії

4.1. Фінансова оцінка обраної стратегії Стратегічний план за своєю суттю є інвестиційним планом тому, що досягнення певних цілей потребує певних інвестицій. Саме тому для оцінки ефективності обраної стратегії використовується методичний інструментарій фінансового та інвестиційного

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 4.1. Фінансова оцінка обраної стратегії

4.1. Фінансова оцінка обраної стратегії Стратегічний план за своєю суттю є інвестиційним планом тому, що досягнення певних цілей потребує певних інвестицій. Саме тому для оцінки ефективності обраної стратегії використовується методичний інструментарій фінансового та інвестиційного

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 4.2. Класифікація ризиків

Зовнішні ризики пов’язані в першу чергу з нестабільністю державної влади, особливостями державного ладу і чинного законодавства, неефективною економічною політикою і її складовими елементами, демографічною, регіональною поляризацією інтересів різних соціальних груп і т. ін. На

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 4.3. Кількісна та якісна оцінка економічного ризику

Зовнішні ризики пов’язані в першу чергу з нестабільністю державної влади, особливостями державного ладу і чинного законодавства, неефективною економічною політикою і її складовими елементами, демографічною, регіональною поляризацією інтересів різних соціальних груп і т. ін. На

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Тема 5. Види конкурентних стратегій

5.1. Принцип стратегічних кривих в теорії стратегічного управління Поняття “глобальної стратегії конкуренції”, що розглядається в цій темі, застосовується до конкретних сфер бізнесу (стратегічних зон господарювання). Для того, щоб зрозуміти сутність глобальних стратегій конкуренції організації

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 5.1. Принцип стратегічних кривих в теорії стратегічного управління

5.1. Принцип стратегічних кривих в теорії стратегічного управління Поняття “глобальної стратегії конкуренції”, що розглядається в цій темі, застосовується до конкретних сфер бізнесу (стратегічних зон господарювання). Для того, щоб зрозуміти сутність глобальних стратегій конкуренції організації

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 5.2. Загальні характеристики глобальних стратегій

Стратегія мінімізації витрат. Основним джерелом мінімізації витрат є вибір оптимальної робочої крапки на кривій галузі 1-го порядку, тобто встановлення оптимального значення обсягу виробництва (виробничий ефект масштабу) просування і збуту (маркетинговий ефект масштабу). Тому такі

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 5.3. Характеристика та особливі умови використання портфельних стратегій

Стратегія диверсифікації припускає включення в портфель сфер бізнесу організації нових сфер бізнесу за допомогою: придбання організацій; створення організацій “з нуля”; створення спільних організацій. Слідством диверсифікації в рамках портфеля сфер бізнесу можуть бути синергетичні ефекти,

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Стратегії відкачування капіталу і ліквідації

У деяких випадках зміни в зовнішньому середовищі або внутрішні зміни можуть призводити до того, що раніше приваблива сфера бізнесу перестає приносити необхідний прибуток, і єдиним правильним рішенням стає припинення її діяльності в рамках портфеля.

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Стратегії зміни курсу і реструктуризації

У деяких випадках зміни в зовнішньому середовищі або внутрішні зміни можуть призводити до того, що раніше приваблива сфера бізнесу перестає приносити необхідний прибуток, і єдиним правильним рішенням стає припинення її діяльності в рамках портфеля.

Стратегічне управління – Порохня В. М. – 5.4. Характеристика функціональних стратегій. Умови використання

Наступальні і оборонні стратегії Конкуренцію можна порівняти з війною. Подібна аналогія породила окремі терміни в СУ, наприклад – наступ, оборона, “партизанський напад” і ін. Величини конкурентних переваг в процесі конкуренції змінюються. Якщо у фірми

Стратегічне управління – Порохня В. М. – Наступальні і оборонні стратегії

Наступальні і оборонні стратегії Конкуренцію можна порівняти з війною. Подібна аналогія породила окремі терміни в СУ, наприклад – наступ, оборона, “партизанський напад” і ін. Величини конкурентних переваг в процесі конкуренції змінюються. Якщо у фірми