Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – ВСТУП

Ціна належить до найважливіших економічних категорій, бо справляє неабиякий вплив на всі аспекти господарської діяльності кожного окремого підприємства і усієї країни в цілому. За допомогою ціни відшкодовуються витрати підприємства, які розподіляються на заробітну плату

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЦІНИ І МЕТОДОЛОГІЯ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Ціна належить до найважливіших економічних категорій, бо справляє неабиякий вплив на всі аспекти господарської діяльності кожного окремого підприємства і усієї країни в цілому. За допомогою ціни відшкодовуються витрати підприємства, які розподіляються на заробітну плату

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – 1.1. ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ціна належить до найважливіших економічних категорій, бо справляє неабиякий вплив на всі аспекти господарської діяльності кожного окремого підприємства і усієї країни в цілому. За допомогою ціни відшкодовуються витрати підприємства, які розподіляються на заробітну плату

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Еволюція місця цінової політики в управлінні підприємством

Ціна належить до найважливіших економічних категорій, бо справляє неабиякий вплив на всі аспекти господарської діяльності кожного окремого підприємства і усієї країни в цілому. За допомогою ціни відшкодовуються витрати підприємства, які розподіляються на заробітну плату

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Роль ціноутворення на сучасному етапі

На сучасному етапі роль і значення ціноутворення в діяльності підприємств зберігається і навіть посилюється. Таку тенденцію обумовлює ряд факторів, які формують картину сучасної цінової поведінки. Відзначимо найбільш значущі з них (рис. 1.4). Глобалізація конкуренції.

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – 1.2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Функції ціни в ринковій економіці Ринкове ціноутворення базується на принципах ринкового господарювання, до яких належать такі: домінування приватної власності, економічна свобода, конкуренція, автоматичне регулювання за допомогою механізму ринків та цін, невтручання держави. В таких

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Функції ціни в ринковій економіці

Функції ціни в ринковій економіці Ринкове ціноутворення базується на принципах ринкового господарювання, до яких належать такі: домінування приватної власності, економічна свобода, конкуренція, автоматичне регулювання за допомогою механізму ринків та цін, невтручання держави. В таких

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Методологія ринкового ціноутворення

Методологія ціноутворення – це сукупність найбільш загальних правил, принципів і концептуальних засад формування ціни, які пов’язані в основному з макроекономічними особливостями Господарської системи або з різними сферами ціноутворення. Методологія єдина для всіх рівнів встановлення

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Методи ціноутворення

Методологія ціноутворення – це сукупність найбільш загальних правил, принципів і концептуальних засад формування ціни, які пов’язані в основному з макроекономічними особливостями Господарської системи або з різними сферами ціноутворення. Методологія єдина для всіх рівнів встановлення

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Принципи ціноутворення

Принципи ціноутворення – це основні положення (правила, закони), що постійно діють, характерні для усієї системи цін і містяться в її основі. Принципи ціноутворення можуть бути реалізовані тільки при розробленні і реалізації відповідних методів (методик).